Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

HASAN KALYONCU

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

FAKÜLTE

YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

Adet

Unvanı

AÇIKLAMA

Eğitim   Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

3

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve   Ekonomisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

2

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Eğitim Programları ve Öğretim anabilim   Dalında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doçent Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD   doktora yapmış olmak
Güzel   Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık

2

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Bina   Bilgisi veya Yapı Bilgisi Alanında doktora yapmış olmak.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

2

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak.
Mühendislik   Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

2

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Geoteknik   Anabilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği

3

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak.
Hukuk   Fakültesi Özel Hukuk

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Ticaret   Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Medeni   Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Uluslararası   Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Kamu Hukuk

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

İdare   Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
İktisadi   İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak.
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Lojistik   veya Uluslararası Ticaret alanlarında doktora yapmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Kamu   Yönetimi veya Siyaset Bölümü Alanında Doktora yapmış olmak.
Psikoloji

1

Profesör Çocuk   Psikiyatrisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık   Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü

3

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

1

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

3

Profesör, Doçent ve

Yrd. Doçent

Alanında   Doktora yapmış olmak

 

 

 

 

 

 

Başvuru Belgeleri:

 

  1. 1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. 2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. 3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük                 atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. 4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,  Doçentlik atama yazısı  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. 5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. 7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adresteki Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.
  8. 8. Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

T.C.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km. Hasan KALYONCU Kampusu,

Şahinbey-GAZİANTEP

 

Tlf : 0342 211 80 80

Fax      : 0342 211 80 81;

Web    :
info@hku.edu.tr