Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması “Cumhuriyet”

Öykü Yazma Yarışması
Öykü Yazma Yarışması

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli tüm lise öğrencilerine yönelik Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması düzenlenmekte.

Lise öğrencileri yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Türkiye geneli tüm lise ve dengi okullar ile bilim ve sanat merkezleri proje grubu öğrencilerini kapsayan öykü yazma yarışması ile lise öğrencilerinin öykü yazma yeteneklerini belirlemek ve bu yeteneğin gelişmesine katkı sağlamak, Türkçemizin güzel ve etkili kullanımını özendirmek, öykü yazma yeteneği olan öğrencilerimizi teşvik etmek, geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak amaçlanıyor.

Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’imizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan, hayatı boyunca çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza atmış özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan, Balıkesir’in tarihini ve kültürünü araştırarak bu konuda pek çok eser kaleme alan Hasan Basri Çantay’ın hatırasını yaşatmak ve gençler tarafından tanınmasını sağlamak yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme yeteneği, konuda ve anlatımda özgünlük, zaman, mekân ve kişi kurgulama tekniği ve özgünlüğü, kurgu, karakter ve olayların paralelliği, öykünün isminin içerik ile uyumu, çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği, içeriğin bir bütün olarak sunulabilmesi ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygunluk olarak belirlenen değerlendirme kriterleri ile her yarışmacının tek bir öyküyle her okulun ise en fazla üç öyküyle katılabileceği yarışmada; 16 Şubat 2024 Cuma 18.00’e kadar e-posta yoluyla arge10@meb.gov.tr adresine başvurusu yapılmamış ve/veya katılımcılardan istenen belgelerin imzalı taratılmış halleri bu adrese ulaşmamış eserler değerlendirmeye alınmayacak olup birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 12.000 TL, üçüncülük ödülü 9.000 TL, mansiyon ödülü (2 eser) 5.000 TL, yayımlanabilir bulunan eserler (10 eser) 1.000 TL olarak belirlendi.

Hasan Basri Çantay Öykü Yazma Yarışması

Yarışma Amacı
Lise öğrencilerinin genel olarak edebi metin, özel olarak da öykü yazma yeteneklerini belirlemek ve bu yeteneğin gelişmesine katkı sağlamak, Türkçe’nin güzel ve etkili kullanımını özendirmek, Öykü yazma yeteneği olan öğrencileri teşvik etmek, Geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’in yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan Haşan Basri Çantay’ın hatırasını yaşatmak ve gençler tarafından tanınmasını sağlamak.

Yarışma Şartları
• Yarışma Türkiye geneli tüm lise ve dengi okullar ile Bilim ve sanat merkezleri proje grubu öğrencilerine açıktır.

• Öyküler, bilgisayarda, A4 kâğıt boyutundaki Word belgesine 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla Times Nevv Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

• Öyküler 5 (beş) sayfayı geçmemelidir.

• Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir.

• Her okul yarışmaya en fazla 3 (üç) öyküyle katılabilir. Daha fazla eserle yarışmaya başvuran okulların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Öyküler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.

• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Yarışmaya ilgi okulun resmî e-posta adresinden gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde yazmak değerlendirmeye tabidir.

• Son gönderim tarihinden sonra ilgili e-posta adresine gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Gönderilen eserlerin değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

• T.C. Anayasasına ve genel ahlak kurallarına uymayan, zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi, ideolojik unsurlar, şiddet, hakaret ve reklam unsuru içeren içerikler kullanılmamalıdır. Bu tür içerikler barındıran eserler yarışma dışı kalacaktır.

Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül Miktarı ile Özellikleri Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını ve/veya tanıtımını ön plana çıkaran eserlere ödül verilmeyecektir.
Ödül öğrencilere verilecektir.
• Birincilik Ödülü: 15.000 TL,
• İkincilik Ödülü: 12.000 TL,
• Üçüncülük Ödülü: 9.000 TL,
• Mansiyon : 2 x 5.000 TL,
• Yayımlanabilir Bulunan Eserler: 10 x 1.000 TL

Genel Katılım Şartları
• Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir.
• Her okul yarışmaya en fazla 3 (üç) öyküyle katılabilir.
• Öyküler herhangi bir yerde yayımlanmamış ve/veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
• Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

İletişim Telefon (0266)277 10 00
İletişim e-posta adresi arge10@meb.gov.tr
İletişim Adresi Kasaplar Mah. Sındırgı Cad. No: 1/A, 10100 Altıeylül/Balıkesir

https://balikesir.meb.gov.tr