Haritaları Seviyoruz konulu Uluslararası Çocuk Resim Yarışması

Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli resmi/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik Haritaları Seviyoruz konulu ICA Uluslararası Çocuk Resim Yarışması düzenlemektedir.

HARİTALARI SEVİYORUZ” KONULU
ÇOCUK RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

GENEL
Harita Genel Müdürlüğü (HGM) 1895 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına harita ve harita bilgisi hizmeti sunmakta, ülkemizi haritacılık alanında ulusal haritacılık kurumu olarak uluslararası platformda temsil etmekte ve faaliyetlerine katılım sağlamaktadır. Söz konusu kuruluşlardan biri de Uluslararası Kartografya Birliği (ICA)’dir. 1972 yılından bu yana üyesi olduğumuz ICA, her iki senede bir uluslararası konferans düzenlemekte ve beraberinde belirlediği temalara uygun çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenlemektedir.

15-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tokyo/JAPONYA’da düzenlenecek olan “ICA Uluslarası Çocuk Resim Yarışması”nda Türkiye’yi temsil edecek eserleri seçmek üzere yurt genelinde detayları aşağıda açıklanan çocuk resim yarışması düzenlenecektir.

Bu yarışma ile ülkemizi temsil edecek resimleri seçmek, bununla birlikte çocukların dünyayı yaratıcı betimlemelerine destek olmak, harita ve kartografyanın farkındalığını arttırmak ve çevreye olan duyarlılığını geliştirmek amaçlanmıştır.

KATILIM
Yarışmaya, tüm Türkiye’de temel ve orta öğretimde öğrenim gören 6-15 yaş aralığında tüm çocuklar katılabilir.

YARIŞMA KONUSU
“Haritaları seviyoruz (We love maps)” olarak belirlenmiştir.

4. YARIŞMA ESASLARI

a. Yarışmada 4 farklı yaş grubu (6 yaş altı, 6-8 yaş, 9-12 yaş, 13-15 yaş) oluşturulacak ve seçim her yaş grubu için ayrı ayrı yapılacaktır.

b. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.

c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır.

ç. Ulusal ve uluslararası jüriler; doğru mesajın verilmesi, harita içeriği, uygulama kalitesi hususlarını ölçüt olarak kullanacaktır. Daha açık deyişle seçimlerde;
(1) Resim temasına uygun olarak kartografik elemanlar (çizgi, renk, sembol) arasında biçim şekil ve kullanım bağlantısı,
(2) Çocukların yaşına göre; Dünya şeklinin, üzerinde yer alan kara ve deniz alanlarının orantılı olarak verilebilmesi,
(3) Resim temasına uygun olarak renk, sembol ve yazı kullanılması dikkate alınacaktır.

d. Resim ebadı A3 sayfa boyutunu (420 mm x 297 mm) aşmayacaktır. Resimde yer alacak harita çiziminde, mevcut bir haritadan yararlanılabilir veya bir bilgisayar programı kullanılabilir. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir.

e. Resim malzemesi olarak çabuk bozulabilen (yaprak gibi) ya da kırılabilen (cam gibi) malzeme kullanılmamalı ve resim bitirildikten sonra herhangi malzeme ile kaplanmamalıdır.

f. Daha önceki yıllara ait farklı temalarla yapılmış örnek resimler https://childrensmaps.library.carleton.ca internet adresinden incelenebilir.

g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, resmin arkasına, “etiket” formatına uygun olarak resmi yapan çocuğun ismi, yaşı, okul adresi, ülke adı, ve resmin Türkçe ile yabancı dildeki (İngilizce veya Fransızca) adı yazılacaktır.

ğ. Ayrıca ayrı bir kâğıda irtibat sağlanabilmesi amacıyla öğrenci veli ve öğretmeninin iletişim bilgileri (kişinin açık rızası ile telefon ve e-posta) yazılarak eserle birlikte gönderilecektir.

h. Resimler aşağıda yer alan faaliyet takviminde belirtilen teslim tarihinden sonra iletişim adresine ulaşması halinde değerlendirmeye alınmayacak ve posta/kargodan doğabilecek gecikmeden kurumumuz sorumlu tutulmayacaktır.

Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen etiket formatına göre yapılacaktır.
TITLE : (Eserin ismi yazılacaktır.)
NAME : (Eser sahibinin adı/soyadı yazılacaktır.) AGE : (Yaşı)
E-MAIL ADDRESS ! (Veli ya da öğretmenine ait e-posta adresi yazılacaktır (Kişinin açık rızası ile).)
SCHOOL ADDRESS ! (Okulun açık adresi yazılacaktır.)

FAALİYET TAKVİMİ
Düzenlenecek olan resim yarışmasının İl Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara duyurulması 26.12.2018 04.01.2019
Yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 04.01.2019 09.01.2019
Öğrenciler tarafından eserlerin hazırlanması 09.01.2019 04.02.2019
Eserlerin okul müdürlüklerince toplanması, değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 05.02.2019 08.02.2019*
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince eserlerin değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 08.02.2019 15.02.2019*
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince eserlerin değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Hrt.Gn.M.lüğüne (İletişim Adresine) gönderilmesi. 15.02.2019 22.02.2019*
Hrt.Gn.M.lüğüne gelen eserlerin değerlendirilmesi 22.02.2019 19.03.2019
ICA’ya gönderilecek eserler için eser sahipleri tarafından ICA Formu doldurulması ve Hrt.Gn.M.lüğüne gönderilmesi 19.03.2019 29.03.2019
Hrt.Gn.M.lüğünce değerlendirilen eserlerin sergilenmesi ve ödül töreni Müteakiben ilgililere duyurulacaktır.
Eserlerin ICA’ya gönderilmesi 01.04.2019 01.05.2019

FAALİYET TAKVİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
c. Okullarda “resim” dalında görsel sanat öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
ç. 4 ayrı kategoride birinci olan eserler Okul Müdürlüğünce tutanakla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.
d. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından tekrar değerlendirmeye alınacak ve birinci olan eserler İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.
e. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu tarafından her yaş grubu için birinciler seçilecek ve posta / kargo aracılığıyla iletişim adresine gönderilecektir.
f. Hrt.Gn.M.lüğü tarafından görevlendirilecek 2 jüri üyesi ile, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek 3 jüri üyesi, belirlenecek tarihlerde Harita Genel Müdürlüğü’nde bir araya gelerek ülkemizi temsil edecek resimleri seçecektir.
g. Hrt.Gn.M.lüğü tarafından ülkemizi temsil edecek eser sahiplerinin velilerine, çocuklarının resimlerinin sergilenebileceğini ve ileride kullanılabileceğini kabul ettiklerini belirten resmî ICA formu elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir. Öğrenci velisi tarafından doldurulup imzalanacak bu form tekrar posta/kargo vasıtasıyla Hrt.Gn.M.lüğüne ulaştırılacaktır.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Değerlendirme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan ödüller verilecektir.

GRUPLAR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
6 yaş altı Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar (9”) Tablet Bilgisayar (7”)
6-8 yaş Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar (9”) Tablet Bilgisayar (7”)
9-12 yaş Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar (9”) Tablet Bilgisayar (7”)
13-15 yaş Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar (9”) Tablet Bilgisayar (7”)

Ödül töreni zamanı ve yeri müteakiben ilgililere bildirilecektir.

ESERLERİN İADESİ
Ödül verilen ve uluslararası resim yarışmasına gönderilmek üzere seçilen eserler iade edilmeyecek, diğer eserler yarışma sonuçlarının açıklanmasını takip eden 30 gün içinde geri alınabilecektir. Bu süre zarfında geri alınmayan eserlerden Hrt.Gn.M.lüğü sorumlu değildir.

YASAL HAKLAR
a. Hrt.Gn.M.lüğü, ödül verilen ve uluslararası resim yarışmasına gönderilmek üzere seçilen eserleri, eser sahibinin izniyle her türlü afiş, katalog, broşür, resim vb. tanıtım malzemesi olarak kullanabilir.
b. Ayrıca uluslararası resim yarışmasına gönderilmeye hak kazanan eserlerden bu yarışmada da dereceye girenler, ICA tarafından, UNICEF tebrik kartlarında kullanılmak üzere UNICEF uluslararası sanat komitesine teklif edilecektir. Eserler eser sahibinin izniyle ICA tarafından da kullanılabilir.
c. Jüri kararları kesindir, itiraz edilemez.

BU YARIŞMAYA KATILANLARIN VELİ VEYA VASİLERİ BU ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ EKSİKSİZ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. KATILACAK TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLERİZ.

İRTİBAT NOKTASI: 0 (312) 595 24 50 2139
BELGEGEÇER: 0 (312) 320 1495
ADRES: Harita Genel Müdürlüğü
Tıp Fakültesi Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA