Harikalar Diyarı Maskotunu Arıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘nin en önemli projeleri arasında yer alan ve Kayseri’de sosyal kültürel hayata renk katacak olan Anadolu Harikalar Diyarı’nın maskot yarışma ile belirlenecek.
Kayseri’nin sahip olduğu değerlere ve şehrin çağdaş imajına uygun özelliklere sahip olması hedeflenen Anadolu Harikalar Diyarı’na ait maskotun, rekabet yolu ile elde edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını ünlü karikatürist Salih Memecan yapacak.
Ulusal düzeyde olup 18 yaşından büyük tüm T.C ve K.K.T.C vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya yarışmacılar, en fazla 3 tasarım ile katılabilecek.
Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar, bu başvurularını yazılı olarak 28 Ocak 2013 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü’ne posta ile ya da maskotyarismasi@kayseri.bel.tr adresine e-posta ile iletebilecek.
Sorular ve cevapları en geç 20 Şubat 2013 tarihine kadar http://www.kayseri.bel.tr adresinde ilan edilecek.
13 Mart 2013 günü saat 17.00’de sona erecek olan yarışmada tasarımlar, bu süre sonunda tek ambalaj içinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması Raportörlüğü’ne tutanak ile imza karşılığı elden ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecek.
Jüri, 16 Mart 2013 tarihinde toplanarak tasarımları değerlendirmeye başlayacak. Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teslim edecek. Jüri değerlendirme raporlarının teslim edilmesini müteakip en geç 15 gün içinde yarışma sonuçları, Resmî Gazete’de ve belediyenin web sayfasında yayımlanmak suretiyle ilan edilecek.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi, Büyükşehir Belediyesi’nin www.kayseri.bel.tr adresinden edinilebilecek.

 
1. YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI
Yarışmanın konusu; Kayseri ili, Kocasinan İlçesi Kumarlı Mevkii’nde yapılmakta olan
ve 2013 yılında faaliyete başlayacak olan Anadolu Harikalar Diyarı projesi için maskot
tasarımıdır. Proje kapsamında, , hayvanat bahçesi, at binme ve spor alanları, buz pateni
pisti, su kayağı parkı, lazer oyun merkezi, bilim merkezi, eğlence ve oyun merkezi yer
almaktadır.
Eğlence ve oyun merkezi, Anadolu, Roma, Uzakdoğu, Afrika Uygarlıkları konseptine
uygun bir tema parktır. Park içerisinde çocuklara yönelik Nasreddin Hoca fıkralarının
anlatıldığı bir bölümde yer almaktadır.
Yarışmanın amacı; Kayseri İli’nin sahip olduğu değerlerine ve şehrin çağdaş imajına
uygun özelliklere sahip olacak Anadolu Harikalar Diyarı’na ait maskotun rekabet yolu ile
elde edilmesidir.
2. YARIŞMANIN BİÇİMİ VE ŞEKLİ
Yarışma; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayalı olarak Kamu İhale Kurumu tarafından
yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve
Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esas alınarak
düzenlenmektedir. Yarışmanın biçimi; serbest, ulusal ve tek kademeli güzel sanat eseri
yarışmasıdır.
3. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU HARİKALAR DİYARI
MASKOT TASARIM YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15
38010 Kocasinan-KAYSERİ
Tel: (0 352) 207 17 16 / 207 16 59
Fax: (0 352) 207 16 68
Web Adresi: http://www.kayseri.bel.tr/
E-Posta: maskotyarismasi@kayseri.bel.tr
4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışma ulusal düzeyde olup, 18 yaşından büyük tüm T.C ve K.K.T.C vatandaşlarının
katılımına açıktır. Yarışmaya ekip olarak ta başvurulabilir.
Ekipte yer alan tüm yarışmacıların;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,
• Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden
akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları
arasında olmamaları gerekmektedir.
• Yarışmacılar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da
sergilenmemiş en fazla 3(üç) adet tasarım ile katılabilir.
• Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne
kaydettirmeleri gerekmektedir. Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
http://www.kayseri.bel.tr/ internet sayfasında yayınlanacaktır.
• Yukarıdaki şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar bile tasarımları
yarışmaya katılmamış sayılır.

6. YARIŞMAYA BAŞVURU
Yarışmaya katılım için Yarışma Şartnamesi alınması zorunludur.
Şartname bedeli 10,00 TL’dir.
Yarışmacılar, bu tutarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veznesine veya Ziraat Bankası
Kayseri Kiçikapı Şubesi (Şube kodu:1098) 32431413-5003 nolu hesaba (IBAN NO:
TR92 0001 0010 9832 431 413 5003) “Kayseri Büyükşehir Belediyesi “Anadolu Harikalar
Diyarı Maskot Tasarım Yarışması” açıklama notu yazdırarak, yatırdıklarına ilişkin belgeyi
yarışma raportörlüğüne elden ya da faks yolu (0 352 207 16 68) ile TC Kimlik No, Ad,
Doğum Tarihi, e-posta, Telefon ve açık adreslerini belirterek sunacaklardır.
Yarışma şartnamesi ve doküman alındı belgesi dekontun raportörlüğe ulaşmasının ardından
yarışmacıya gönderilecektir.
Yarışmacılar, doküman alındı belgesini ve yarışma şartnamesinin tüm sayfalarını
imzalayarak tasarımları ile birlikte tesilim edeceklerdir.

7. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
• Yarışmacılar en fazla 3 tasarım ile yarışmaya katılabilirler.
• Her bir tasarım için en az 1 adet, en fazla 3 adet A3 kağıt (29,7 cm x 42 cm)
içerisine sığacak şekilde renkli çıktı.
• Teslim edilen tasarımın 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında
hazırlanan sayısal ortamda sunumu (CD/DVD)
8. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR VE
YARIŞMACILARDAN İSTENEN DİĞER BELGELER
8.1. Kimlik Zarfı
Yarışmaya katılanlar, tasarımın teslim edildiği ambalajın içine tasarım ile aynı rumuzu
taşıyan ve üzerinde; daktilo veya bilgisayar çıktısı ile “ANADOLU HARİKALAR
DİYARI MASKOT TASARIM YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi yazılmış, sağ
üst köşesine birbirinden farklı ve sıralı biçimde olmayan beş (5) rakam veya harften oluşan
bir rumuz bulunan ve içi görünmeyen cinsten, kapalı bir zarfın içine:
• Doküman alındı belgesi,
• Yarışma Şartnamesini, (Her sayfası ve EK-1 yer alan dilekçeyi yarışmacının kendisi
ve ekibindeki tüm yarışmacıların imzalaması gerekmektedir).
koyacaklardır.
Yarışma sonucunda, tasarımının, kimlik zarfının açılmasını istemeyen yarışmacılar kimlik
zarfı üzerindeki rumuzun altına “AÇILAMAZ” ibaresini yazacaklardır. Ödül/mansiyon
gibi derece alan tasarımlar için “AÇILAMAZ” hükmü geçersiz kalacaktır. Bilgi ve
değerlendirme için verilecek her türlü belge üzerinde el yazısı kullanılmayacaktır.
Kimlik zarfı ve kimlik zarfı içinde bulunması gereken evrakları bulunmayan
tasarımlar jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilmez.
9. YARIŞMA TAKVİMİ
9.1. Yarışmanın İlanı : 07.01.2013
9.2. Kayıtların Başlaması : 07.01.2013
9.3. Soru ve Yanıtlar için Son Gün
9.3.1 Soru Sormak İçin Son Gün : 28.01.2013
Yarışma ve yarışma şartnamesi ile ilgili konularda soru sormak isteyen yarışmacılar bu
başvurularını yazılı olarak PAZARTESİ günü saat 17.00’a kadar;
“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması
Raportörlüğü – Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-Kayseri” adresine
posta ile ya da maskotyarismasi@kayseri.bel.tr adresine e-posta ile yapabilirler.
Sorular ve cevapları en geç 20.02.2013 tarihine kadar http://www.kayseri.bel.tr/ adresinde
ilan edilecektir.
9.4. Tasarım Teslimi İçin Son Gün
Yarışma, 13.03.2013 günü saat 17.00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak
uzatılmayacaktır. Yarışma tasarımları bu süre sonunda tek ambalaj içinde “Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması
Raportörlüğü – Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-Kayseri”
adresine tutanak ile imza karşılığı elden ya da kargo veya posta yoluyla gönderilecektir.
(13.03.2013 tarihinde tüm tasarımlar -posta yolu ile gönderilenler de dahil olmak
üzere-yarışma raportörlüğüne ulaşmış olmalıdır.)
Bilgi ve değerlendirme için verilecek olan her türlü belge üzerinde el yazısı olmayacaktır.
9.5. Jüri Değerlendirme Çalışması
Jüri,16.03.2013 tarihinde toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına
başlayacaktır.
Jüri, çalışmaları sonucunda hazırlayacağı raporunu Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na verecek, idare sonucun yayın organlarında ilan edilmesinden sonra, bu
raporun yayınlanmasını, çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilmesini sağlayacaktır.
9.6. Tasarımların Sergilenmesi
Tasarım sahibi, yarışmaya katılmakla tasarımının sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla
yapılacak yayında tasarımının yer almasını kabullenmiş sayılır. Yarışma sonucunun
duyurulmasından sonra tasarımların sergilenmesi hususunda Kayseri Belediyesi’nin uygun
göreceği yer ve tarihte eserler 1 hafta süre ile sergilenecektir.
10. RUMUZLAR VE AMBALAJ ESASLARI
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Rumuz ve Ambalaj
Esasları” başlıklı 43. Maddesi’ne göre; “Tasarım, proje veya eserler, raportörlüğe dış
etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilir. Tasarımların her sayfasının sağ üst
köşesine, ve ambalajların sağ üst köşesine beş (5) rakam veya harften oluşan bir rumuz
yazılır. Rumuzda kullanılan rakam veya harfler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.”
Ambalajın üzerinde;
Beş (5) Rakam veya harften oluşan bir rumuz ve “Kayseri Büyükşehir Belediyesi
ANADOLU HARİKALAR DİYARI MASKOT TASARIM YARIŞMASI
RAPORTÖRLÜĞÜ – Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-
KAYSERİ”
yazılacak, bunun dışında hiçbir yazı ve işaret konulmayacaktır.
11. YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışma değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri
başkanı tarafından yarışmayı açan idarenin yetkilisine teslim edilir. İdare, yarışmanın
sonucunu Jüri değerlendirme raporlarının teslim edilmesini müteakip en geç onbeş (15)
gün içinde yarışma sonuçları Resmî Gazete’de ve İdarenin kendi web sayfasında
yayımlanmak suretiyle ilan edilir.
Jüri değerlendirme toplantılarının tüm tutanaklarıyla, jürinin raporları ve üyelerin bireysel
raporları yarışmanın sonuçlandığının idareye bildirilmesini izleyen bir hafta içinde
http://www.kayseri.bel.tr/ adresinde ilan edilecektir.
12. ÖDÜLLER
Yarışmada verilecek ödüller:
1. ÖDÜL : 5.000TL (Beş Bin TL)
2. ÖDÜL : 3.000TL (Üç Bin TL)
3. ÖDÜL : 2.000TL (İki Bin TL)
MANSİYON : 1.000TL (Bin TL)
MANSİYON : 1.000TL (Bin TL)
MANSİYON : 1.000TL (Bin TL)
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi’ne göre yarışmacılara net olarak
ödenecektir. Ödemeler kazanan yarışmacının, ekip halinde katılımlarda ise ekipbaşının
banka hesabına yapılacaktır.
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR
DİLERİZ.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması
için tasarladığım bu eser/eserler, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde
yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamıştır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Maskot Tasarım Yarışması’na
ait şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, eser/eserlerimin mali haklarının,
çoğaltılmasının, satılmasının, basılma, yayınlama, temsil ve işleme haklarının, radyo,
televizyon, internet yapım ve yayınlarında kullanabilme, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara
ücretsiz verebilme haklarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne sınırsız ve süresiz olarak, tam ve
alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.
Adı Soyadı:
T.C Kimlik No:
Adresi:
Rumuz:
Telefon:
İmza:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin