Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Harezmi Eğitim Modeli

Harezmî Eğitim Modeli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir inovatif eğitim yaklaşımını temsil eder. Bu model, çocuklara teknolojiyi üretken bir şekilde kullanmayı öğretmenin yanı sıra, güvenli, etik ve ahlaki değerleri benimsemelerine odaklanır. Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini tanımlayarak, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm yolları oluşturur. Model, beş ana başlık altında şekillenmiştir: Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dallarıyla entegre edildiği, Bilgi İşlemsel Düşünme becerilerinin pratik hayatta uygulandığı, Programlama ve öğretim araçlarının etkili bir şekilde kullanıldığı, disiplinlerarası yaklaşımın vurgulandığı ve farklı disiplinlerin işbirliği içinde eşit değerlendirildiği, Robotik ve Oyun tasarımının öğrencilere eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunarak üretkenliği teşvik ettiği, ve kendini sürekli olarak güncelleyen bir eğitim modelidir.

Eğitimde 21. yüzyılın ve geleceğin insanlarına hitap edebilen,

Öğrenciyi merkeze alarak öğretmeni çözüm odaklı ve tasarımcı bir role teşvik eden,

Bilimsel çalışma basamaklarını disiplinler arası takip eden,

Öğretim sürecine çok boyutlu ve bütüncül yaklaşan bir modeldir.

Harezmi Eğitim Modeli
Harezmi Eğitim Modeli

Harezmi Eğitim Modeli

Bu eğitim modeli, çeşitli akademisyenler ve okul öğretmenlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sistemdir. Öğrenciler, başlangıçta bilgisayar kodlamayı öğrenerek bilgisayar üzerinde hayal güçlerine dayalı olarak istedikleri üretimleri gerçekleştirebilme becerisi kazanırlar. Eğitim sürecinde, öğrencilere rehberlik edebilen ve çeşitli branşlarda bilgi sağlayabilen öğretmenler, bir arada bulunur. Bu şekilde, öğrenciler projelerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgileri öğretmenleri aracılığıyla elde edebilirler. Bu durum, öğrencilerin hayal gücünü genişletirken, keşfetmelerini, öğrenmelerini ve başarılı olmanın getirdiği özgüvenle kendilerini daha fazla geliştirmelerini sağlar. Öğrenci geri bildirimlerine bakıldığında, öğrencilerin üretkenlikleri sayesinde özgüvenlerinin arttığı ve bu başarılarının diğer derslerinde de daha fazla başarıya yol açtığı gözlemlenmiştir.

Harezmi Eğitimi ve STEM

Bu eğitim modeli, STEM yaklaşımını benimseyerek Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), ve Matematik (Mathematics) alanlarını içerir. Her bir branştan elde edilen bilgilerin entegre edilmesi hedeflenir. Öğrencilere, hangi branşa ve hangi bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirleme özgürlüğü tanınır. Bu sayede öğrenciler, kendi projelerini geliştirir ve bilgiye kendi çabalarıyla ulaşma yeteneğini geliştirirler. Bu eğitim modeli kapsamında, bir pilot okulda gerçekleştirilen bir projede öğrenciler, çevre kirliliğinin dünya üzerinde olumsuz etkileri üzerine düşünerek, kodlama becerilerini kullanarak alternatif bir gezegen yaratma sürecine katıldılar. Bu oluşturdukları gezegene Latince bir isim verdiler ve bu yeni gezegende karşılaşabilecekleri ulaşım, iletişim, beslenme, ve barınma gibi sorunlara çözümler geliştirdiler. Akıllı bir ulaşım sistemi gibi yenilikçi çözümlerle öğrenciler, üretme ve geliştirme süreçlerini öğrenirken aynı zamanda bu süreçlerden keyif alıyorlar.

Harezmî Eğitim Modeli, tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin, bu modele olan inancını “Çocuklar okullardaki teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilsinler, işlerine yaradığını hissetsinler istiyoruz. Bu proje, çok daha farklı bir şey yapıyor. İlkokul çağındaki çocuklar problem tespiti yapıyor” ifadeleriyle dile getirmiştir. Harezmi Eğitim Modeli,  İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir.

Harezmi Eğitim Modeli : https://harezmi.meb.gov.tr