Harezmi Eğitim Modeli Başvurusu

Harezmi Eğitim Modeli

Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin günlük hayata adapte edildiği
Farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı
Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten
Programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı
Diğer bilim dalları öğretimini sosyal bilim dalları ile bütünleştiren
Disiplinler arası eğitim modelidir.

Eğitimde 21. yüzyılın ve geleceğin insanlarına hitap edebilen,
Öğrenciyi merkeze alarak öğretmeni çözüm odaklı ve tasarımcı bir role teşvik eden,
Bilimsel çalışma basamaklarını disiplinler arası takip eden,
Öğretim sürecine çok boyutlu ve bütüncül yaklaşan bir modeldir.

Harezmi Eğitim Modelini okullarında uygulamak isteyen okul/kurumlarımız başvuru kılavuzu doğrultusunda ön başvuru formunu doldurarak takip edecekleri basamaklar aşağıda sunulmuştur.
– Harezmi Eğitim Modeli Yönergesinin (Görev ve Sorumlulukların) uygulama okulu olmak isteyen idareci ve öğretmenler tarafından okunması,

– 2020-2021 eğitim öğretim yılında Harezmi uygulama okulu olmak isteyen okullarımız başvuru kılavuzu doğrultusunda harezmi.meb.gov.tr adresinden 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ön başvuru formunun doldurması,

– Ön başvurusunu harezmi.meb.gov.tr adresinden yapan okullarımız, başvuru formunun çıktısını görev almak isteyen öğretmenler ve okul müdürü imzalayarak resmi yazı ile 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 12:00’a kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze DYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Hedefimiz
Hârezmî Eğitim Modeli disiplinler üstü düşünebilen, ezberden ve monotonluktan uzak, düşündüklerini becerileri ile hayata geçirebilen, sanatla bilimi, bilimle sosyal hayatı bütünleştirebilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı çağın yeniliklerine milli ve manevi değerler ile adapte etmeyi hedefleyen milli bir eğitim modelidir.

Hedef Kitlemiz
Okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim kademelerini ve farklı türdeki okul türlerini kapsamaktadır.

harezmi
harezmi eğitim

ÖĞRETMEN EKİBİ
En az 3 disiplinden birer öğretmen ve bir rehberlik öğretmeni yer alır.
EN FAZLA 6 ÖĞRETMEN OLMALIDIR.

TEKNOLOJİ BİLİMİ
SOSYAL BİLİMLER, SANAT VE SPOR BİLİMİ
FEN-MATEMATİK BİLİMİ

ÖĞRENCİ EKİBİ
GÖNÜLLÜ OLAN ÖĞRENCİLERDEN BELİRLENİR

Akademik Düzey
Harezmi uygulama sınıfı öğrencilerinin farklı akademik düzeylerde eşit sayıda yer alması çeşitliliği sağlayacaktır.

Öğrenci Sayısı
Öğrenci sayısı en az 15 en fazla 25 olarak belirlenmesi AR-GE sonuçlarına göre uygun görülmüştür.
Eğer bir sınıfın tamamına uygulanacak ise bu sayılar geçerli değildir.

Öğrenme Alışkanlıkları
Farklı öğrenme türlerinde olan öğrenciler uygulama sürecine renk katmaktadırlar.
Akran öğrenmesi burada çok önemli yer tutmaktadır.

31 AĞUSTOS 2020
Ön Başvurularının bitiş tarihi.
Ön başvuru yapan okullarımız DYS üzerinden başvuru formlarını göndermelidir.

18 EYLÜL 2020
Başvuru formunun DYS üzerinden gönderilme bitiş tarihi.
Ön başvuru yapan okullarımız DYS üzerinden başvuru formlarını imzalayıp göndermelidir.

EYLÜL2020
Harezmi Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimlerinin planlanması.

EKİM 2020
Harezmi Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimlerinin tamamlanması
Uygulama okullarının hazırlık süreci
Harezmi Eğitim Modeli Eğitim Şenliği ve Yeni Dönem Açılış Programı

KASIM 2020
Harezmi Eğitim Modeli Uygulama Süreci Başlangıcı

harezmi basvuru
harezmi basvuru
harezmi basvuru 1
harezmi başvuru
harezmi basvuru 2
harezmi başvuru
harezmi basvuru 3
harezmi başvuru

Başvuru Özeti
ÖN BAŞVURU
harezmi.meb.gov.tr adresinden 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ
Kendi ilinde uygulamaya onay veren İlgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri başvuruları değerlendirir.

DYS BAŞVURU FORMUNUN GÖNDERİLMESİ
Başvuru yapan öğretmen ve okul idaresinin imzalı formu resmi yazı ile DYS’den 18 Eylül 2020 tarihine kadar gönderilir.

ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ VE UYGULAMA DERS BAŞLANGICI
Öğretmen eğitimleri Eylül ve Ekim ayında gerçekleşecektir. Kasım ayında uygulama dersleri başlayacaktır.

Sosyal Medya Hesaplarımız
FACEBOOK
harezmiegitimmodeli

TWITTER
harezmimodeli

INSTAGRAM
harezmimodeli

 

İletişim
harezmi.meb.gov.tr
TELEFON NUMARASI
0212 384 34 00 – 3408

E-POSTA ADRESİ
harezmi34@meb.govtr
zihindenmakineye@gmail.com

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ UYGULAYICI OKULU ÖN BAŞVURU FORMU
http://harezmi.meb.gov.tr/#hakkinda