HAREKETLİ TOZLAŞMA

HAREKETLİ TOZLAŞMA

Proje Tanıtımı:
Projenin amacı:

Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçekte meydana gelen tozlaşma olayını model üzerinde hareketli olarak gösterme.

Projenin hedefleri:

Çiçekli bitkilerin üreme organlarının çiçekleri olduğunu kavramaÇiçeğin kısımlarını analiz edebilmeÇiçekli bitkilerdeki tozlaşma olayını kavramatozlaşmayı sağlayan doğa olaylarını kavramaFen konularına ilgiyi arttırma

Literatür taraması:
wikipedia.org

Gerçekleştirilen faaliyetler:

Çiçeğin yapısı araştırıldı. Çiçeğin kısımları belirtildi. Çiçek dıştan içe doğru çiçek sapı çiçek tablası çanak yaprak taç yaprak erkek organ ve dişi organ olarak belirlendi. Bu yapıların fiziksel özelliklerine uygun malzemelerden çiçek modeli oluşturuldu. Erkek organların sayısı çok dişi organ sayısı bir olarak tercih edildi. Erkek organın başçığına polene benzediği düşünülerek sarı simler döküldü. Dişi organın tepeciğine bal sürüldü. dişi organın tepeciğinden erkek organa tel kullanılarak bir köprü oluşturuldu. Yapılan arı sürgü şeklinde hareketli olarak bu tele takıldı.Ayrı ayrı saç kurutma makinesi su ve arı kullanarak erkek organın başçığındaki simlerin dişicik tepesindeki bala yapışması sağlandı.

Ulaşılan sonuçlar:

Erkek organın başçığındaki polenlerin rüzgâr, yağmur ve böcekler sayesinde dişicik tepesine yapışması olayına tozlaşma denir. Bu olay tasarlanan modelde hareketli bir biçimde gösterilerek öğrenme sağlanmıştır.

Projenin özeti:

Çiçeğin yapısı araştırılarak bu yapılara uygun olmak kaydıyla çeşitli malzemelerden çiçek modeli yapılmıştır. Üremenin temeli olan hücrelerden erkek üreme hücresi polen(sarı sim), üretildiği erkek organın başçığına dökülmüştür. Saç kurutma makinesi rüzgarı, su yağmuru, yapay böcek arıları temsil etmiş ve tozlaşma olayını gerçekleştirmiştir.