Harekete süreklilik kazandırarak kinetik enerjiyi dönüştürme yöntemiyle güç kaynağı kullanmadan sürekli yanabilen ampul

Okulu   : Galatasaray İlköğretim OkuluAdres   : Meşrutiyet Mah. Kevser Sok. 34360 Şişli/İstanbulOkul Tlf: 02122334725

Okul Fax: 02122330839

Okul E-posta:iletisim@gsi.gsu.edu.tr 

Öğrenci Adı Soyadı Ece Elif GÖÇMEN1.Öğrenci:                                                                            Sınıfı:6 Öğrenci Adı Soyadı:Arda ŞAHİNLİ2.Öğrenci:Sınıfı:5
Projesinin Dalı:  Orta Öğretim FİZİK   O                  KİMYA   O                       BİYOLOJİ    o      

 DENEYSEL    o       MODEL VEYA DERLEME   X        

 

Proje Başlığı: Harekete süreklilik kazandırarak kinetik enerjiyi dönüştürme yöntemiyle güç kaynağı kullanmadan sürekli yanabilen ampul
Proje Konusu ve Amacı: Enerji, çağımızda uğruna savaşlar dahi yapılabilen son derece önemli bir yaşamsal etmen. Eko Okullar üyesi olan okulumuzda bu yıl, çevreyle ilgili bilimsel projeler üreterek bu alanda katkılar sağlamayı amaçladık. Enerjinin “çevreyle dost” bir şekilde üretilmesi ve bunun mümkün olduğunca doğal kaynakları tüketmeden, var olanların gücünden yararlanılarak gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Şehir elektriği ya da herhangi bir güç kaynağı kullanmadan, hareketi sürekli kılabilme yöntemlerini araştırarak, hareketin sürekliliğiyle oluşan kinetik enerjinin dönüşümüyle yanabilen bir ampul tasarlayarak hem çevreye, hem de ülke varlıklarına önemli katkılar sağlamayı amaçladık.
Projede Kullanılan Yöntem: Projemizde, bir demir topuzlu sarkacın sürekli dönebilmesini ve bu şekilde oluşacak sürekli bir hareket enerjisiyle ampulün yanmasını daimi kılmayı amaçladık. Bisiklet farları tekerleğin dönüşüyle, buraya bağlı bir dinamo sayesinde yanarlar. Hareket sürekliliği olmadığından bisiklet dururken farlar yanmaz. Eğer bu hareket süreklilik kazanabilseydi, şehir şebekesi ya da pil kullanmadan yanabilen ampuller üretmek mümkün olabilir, evlerde bu çeşit ampullerin kullanımı ülke ekonomisine ve çevreye büyük katkılar sağlayabilirdi. Projemizde doğru açılarla konumlandırılmış bir mıknatıs düzeneğinin içine düşey doğrultuda  yerleştirilmiş bir demir topuzlu sarkacın sürekli dönmesi sağlanmış ve oluşan bu sürekli hareket düzeneğe bağlı bir mili sürekli döndürmek suretiyle uçtaki ampulün sürekli yanmasını sağlamıştır.
Projede Elde Edilen Sonuç ve Değerlendirme Şehir elektriği ya da pil kullanmaksızın yanabilen bu tür ampuller üretilebilir ve bu ampullerin kullanımı yaygınlaşırsa, sıfır maliyetle son derece temiz bir enerji kullanmış olacağımızdan dolayı ülke varlıklarına ve çevreye büyük katkılar sağlanacaktır. Ayrıca projemizde her evde bu çeşit ampuller kullanılırsa ülke ekonomisine sağlanacak katkılar araştırılmış elde edilen sonuçlar değerlendirme raporunda açıklanmıştır.
Danışman Öğretmenin/ler:
1. Proje DanışmanıAdı Soyadı     : Murat ÇAMCIBranşı           : Matematik

E-mail adresi  : muratcamci72@gmail.com

Tlf               : 02124971772

Cep Tlf          : 05063751698

2. Proje DanışmanıAdı Soyadı     :Branşı           :

E-mail adresi  :

Tlf               :

Cep Tlf          :

 

Galatasaray ilköğretim okulu Cahit Arf  Bilim Şenliği