Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu

Değerli Akademisyenler;

Cumhuriyet Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu” 13-15 Ekim 2017 tarihlerinde Sivas’ta gerçekleştirilecektir.

Yurt içinden ve yurt dışından katılımcıların bildirilerinin yer alacağı sempozyumda “Halk Kültüründe Toprak” ana başlığından yola çıkılarak;
– Mitoloji ve Dinlerde Toprak,
– Geleneksel Dünya Görüşlerinde Toprak
– Tasavvuf ve Tasavvuf Edebiyatında Toprak
– Halk Şiirinde Toprak (Anonim, Âşık ve Tekke Şiiri)
– Halk Anlatılarında Toprak (Masal, Efsane, Destan, Halk Hikâyesi vd.)
– Kalıp Sözlerde Toprak
– Halk Tiyatrosunda Toprak
– Halk Oyunlarında Toprak
– Halk Müziğinde Toprak
– Geleneksel Tiyatroda Toprak
– El Sanatları ve Zanaatlarında Toprak
– Geçiş Dönemlerinde (Doğum, Evlenme, Ölüm) Toprak
– Halk Ekonomisinde Toprak
– Halk Meteorolojisinde Toprak
– Halk Takviminde Toprak
– Halk Âdet ve İnanmalarında Toprak
– Geleneksel Sağaltma Yöntem ve Tekniklerinde Toprak
– Halk Hukukunda Toprak
– Toplumsal Cinsiyet Algılarında Toprak
gibi konular ele alınacaktır.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve uzmanı bir araya getirecek olan “Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu”na sizin de ilgili bildirinizle katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

M. Zeki BAYKAL                                                                        Prof. Dr. Alim YILDIZ
Motif Vakfı                                                                             Cumhuriyet Üniversitesi
Yönetim Kurulu Başkanı                                                                    Rektörü

Sempozyum Onur Kurulu
Prof. Dr. Alim YILDIZ – Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
M. Zeki BAYKAL – Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

TOPRAK Sempozyumu Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan KOÇ – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA – Rusya Bilimler Akademisi – Rusya Federasyonu
Prof. Dr. Ali DUYMAZ – Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Alimcan İNAYET – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Annakurban – AŞIROV Türkmenistan
Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL – Özbekistan
Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fadime Suata ALPASLAN – Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Georgios KOUZAS – Atina Üniversitesi – Yunanistan
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl ALTUN – Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim DİLEK – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kamile AKGÜL – İstanbul Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet AÇA – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin EKİCİ – Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem KAYA – İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Ömür CEYLAN – İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU – Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Seyit KASKABASOV – Kazakistan
Prof. Dr. Suat GEZGİN – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Suphi SAATÇİ – Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman GAYIBOV – Çu Üniversitesi – Kırgızistan
Prof. Dr. Taciser ONUK – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup ÇELİK – Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ergin JABLE – Priştine Üniversitesi-Kosova
Doç. Dr. Galina MİŞKİNİENE – Vilnius Üniversitesi – Litvanya
Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Metin ARIKAN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Pervin ERGUN – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Suzan CANHASİ – Priştine Üniversitesi-Kosova
Yrd. Doç. Dr. Akın KONAK – Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA – Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih ARSLAN – Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMREN – Cumhuriyet Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞARAN – Cumhuriyet Üniversitesi

http://www.cumhuriyet.edu.tr/motif/