HAKLARINI ÖĞRENİR HAKKIYLA ÖĞRETİRİM-III (TÜBİTAK 4004/Çocuk Hakları Eğitimi Projesi)

Çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek, çocuk hakları öğretimine yönelik etkinliklerle öğretmen adaylarının çocuk hakları eğitimine yönelik mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan “Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim-III” projesi Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yöneliktir.

Bu bağlamda, çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimini konuşmak, tartışmak ve yeni perspektifler ve uygulamalarla tanışmak amacıyla organize edilen proje 05 Eylül – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında Kırıkkale Merkez Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup, proje sonunda kapsamı ve proje sürecini gösterir “Katılım Belgesi” proje katılımcılarına takdim edilecektir.

Proje katılım süreci ve diğer tüm hususlar hakkında bilgi edinmek için lütfen proje web sitesini ziyaret ediniz.

Proje Web Adresi: http://cocukhaklari.kku.edu.tr/index.html