Haklarımı Biliyorum Haklarımı Koruyorum

Çocuk hakları konusunda yazılmış bir çok eser, makale ve projelerde dikkatimizi çeken en büyük sorun hakların öğretilmesi sorunu. Elbette ki çocukların Çocuk Hakları Sözlemesi’ne göre sahip olduğu hakları hemen hemen hepimiz biliyoruz ama uygulamada bu hakları çocuklarımıza nasıl anlatalım? sorusuyla çıktığımız bu projede ilk amacımız haklarını bilen ve koruyan çocuklar yetişmede bir adım da dahi olsa yol alabilmek oldu. Bir e-twinning çocuk haklarıprojesi olarak başlayan bu projeyle birlikte yapacak daha çok işimiz var. Haklarını bilen ve koruyan çocuklar yetiştirmek adına…