Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı Burs

1- Burs Başvuruları ne zaman yapılır?
Burs Başvuruları her yıl 01 Ağustos – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılır.

2- Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı burslarından kimler yararlanabilir?
Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde , tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burstan yararlanabilir.
Vakfımız tarafından aksi duyrulmadıkça yüksek lisans öğrenim bursu verilmemektedir. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

3- Burs başvurusunda bulunabilme koşulları nelerdir?
T.C. vatandaşı olmak,
Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır)

4- Aynı aileden kardeşlere burs verilebilir mi?
Aynı aileden kardeşler başvuruda bulunabilir.

5- Hazırlık okuyacağım, nasıl başvuruda bulunabilirim?
Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır.Bursiyer kabul edilmeniz durumunda, ara dönem transkript belgesi gönderemiyorsanız, yıl sonu alacağınız başarı belgesini göndermeniz yeterli olacaktır.

6- Belgeleri ne zaman nereye göndermeliyim?
Burs başvurusunda bulunan adaylar başvuru belgelerini Eylül ayı sonuna kadar mail olarak, belgelerin asıllarını ise kargo ile vakfımızın adresine göndermeleri gerekmektedir.

7- Bursiyer adayından istenen belgeler nelerdir?
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüklerinden)
– Sabıka kaydı belgesi
– İkametgah Belgesi
– Öğrenim Kurumundan Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi
– Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)
– Öğrenci adına açılmış banka hesap bilgilerini gösteren belge
– Kısa öz geçmiş ve iletişim bilgileri (Kendi el yazısı ile ve imzalı olması gerekiyor)
– Aile maddi durumunu gösteren onaylı belgeler
– Çalışan ebeveynlerin işyerlerinden maaşlarını gösteren onaylı bordro
– Emekli ebeveynlerin aylıklarını aldıkları kurumlardan maaşlarını gösteren onaylı belge
– Ebeveynlerin Serbest Meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası

8- Burs alırsam geri ödeme veya mecburi hizmet şartı var mı?
Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı bursları karşılıksız olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü içermemektedir.

9- Burs ücretlerinin ödenmesi
Vakfımız tarafından belirlenen burs almayı hak eden bursiyerlere Ekim – Haziran arasındaki dönemi kapsamak üzere 9 ay süre ile ilgili ayın ilk haftası vermiş oldukları banka hesabına yatırılmaktadır.

10- Burs hangi hallerde kesilir?
Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi
Öğrencinin her hangi bir disiplin cezası almış olması
Burs ödemesinin durdurulmasına veya tamamen iptaline gerekçe olur

11- Geçen yıl burs almaya hak kazananlar, her yıl aynı evrakları gönderecekler mi?
Bursiyerlerin durumunda değişiklik olması halinde belgelemek zorundadır.
Bursiyerlerimiz okudukları her dönem için belirlenen tarihler arasında Transkriptini göndermek zorundadır.

http://hocv.org.tr/