Hacettepehamle İnovasyon Yarışması 2016

AMAÇ
Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) tarafından, Sağlık Bilimleri ve İleri Teknolojiler alanlarında İş Fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olmak için herkesin katılımına açık bir yarışma programı düzenlenecektir.
Bu yarışma programı ile Kapsam’da belirtilen kriterlere uyan yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

KAPSAM
Yarışmaya aşağıda belirtilen kapsamdaki projeler başvurulabilir:
• Yeni ürün/sistem geliştirilmesi
• Ürün kalitesi veya standart yükseltilmesi (mevcut teknolojiler)
• Üretimle ilgili olarak yeni bir teknolojinin geliştirilmesi
• Dünyada mevcut yeni teknolojinin Türkiye koşullarına uyarlanması

BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞEKLİ
• 18 yaşını doldurmuş kişiler başvuru yapabilir.
• Yarışmaya bireysel olarak veya beş kişiyi aşmamak şartıyla ekip olarak başvuru yapılabilir. Yarışmaya proje ekibi olarak başvurulduğunda, proje ekibinden birinin proje yürütücüsü olarak belirlenmesi gerekir ve ödül proje ekibi adına proje yürütücüsüne verilir.
• Başvuruyu proje ekibi adına proje yürütücüsü yapacaktır.
• Yarışmaya katılacak iş fikirlerinde daha önce herhangi bir yarışmadan veya devlet fon programından destek almamış olması şartı aranmaktadır.
• Yarışmaya katılabilmek için; iş fikrinin veya ürünün piyasaya sürülmemiş veya herhangi bir lisans anlaşması yapılmamış olması koşulları aranır.
• Başvurular www.hacettepehamle.com internet sayfasından ulaşılan “Başvuru” linkine tıklanarak istenen bilgiler doldurularak ve başvuru sahibi tarafından hazırlanacak olan projeyi anlatan detaylı bilgiyi içeren dokümanlar siteye yüklenerek yapılabilir. (Dosya yüklemesi yapılmaması halinde sistemde kaydı tamamlanamamaktadır)
• Başvuru sonrası ön elemeyi geçen katılımcılar ile HT-TTM arasında gizlilik sözleşmesi ve taahhütname ayrıca imzalanacaktır.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
Her iki kategori için değerlendirmelerde görev alacak jüri heyeti/üyeleri Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır.

YARIŞMA SÜRECİ
Başvurular, ilgili jüri üyeleri tarafından aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecektir.
Değerlendirme Kriterleri
1. Bilimsel ve Teknolojik Etki
• Yenilikçi olması
• Teknoloji tabanlı ve sanayiye uygulanabilir olması
• Ar-Ge seviyesi (TRL) ve elde edilen sonuçlar
2. Uygulama Yöntemi
• İş Planının değerlendirilmesi
• Ekibin değerlendirilmesi
• Risk Yönetiminin değerlendirilmesi
3. Ekonomik Etki ve Sürdürülebilirlik
• Ticarileşebilirlik
• Ulusal Ekonomi ve İnovasyon kapasitesi
• Sürdürülebilirlik
Yukarıdaki kriterlere göre ön değerlendirme yapılır. Bu aşamada her kategoriden 20 İş Fikri olmak üzere toplamda 40 iş fikri 1. Aşamaya geçerek eğitimlere katılmaya hak kazanacaktır.

EĞİTİM AŞAMASI
Yarışmada ön elemeyi geçerek eğitim almaya hak kazanan gruplara aşağıdaki konulara yönelik eğitim verilecektir:

14 Mayıs 2016 Cumartesi – Canvas İş Modeli Eğitim

15 Mayıs 2016 Pazar – Canvas İş Modeli Atölye Çalışması

21 Mayıs 2016 Cumartesi – İş Planı Eğitimi
• Girişimci Kişilik
• İş Fikrinin Tanıtımı ve Ticarileşmesi
• İş fikrinin Teknolojik Yönü
• Pazar Araştırması
• Pazarlama Planı

22 Mayıs 2016 Pazar – İş Planı Eğitimi
• Üretim Yönetimi
• Finansman
• Yatırım Fizibilitesi

Eğitim sonrasında yarışmacılardan aldıkları eğitim doğrultusunda ana fikirlerine sadık kalmak kaydıyla iş planlarını hazırlamaları beklenmektedir. İş planının nasıl ve hangi formatta hazırlanacağı eğitimlerde verilecektir. Katılımcılar hazırladıkları iş planlarını online olarak sisteme yükleyerek jüri değerlendirmesine sunacaklardır. Ayrıca jüri önünde hazırladıkları iş planlarının sunumlarını yapmaları gerekmektedir. Eğitimler, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Teknokent Konferans salonunda gerçekleşecek olup, eğitimlere katılım zorunludur. Eğitimlere bireysel veya ekip olarak katılabilirsiniz.

FİNAL JÜRİ SUNUMLARI
Bu aşamada yarışmacılara KOSGEB sertifikalı 70 saatlik ( max.15 gün) “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilecektir. Eğitim sonrasında yarışmacılardan aldıkları eğitim doğrultusunda ana fikirlerine sadık kalmak kaydıyla son sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir. Bunun için yarışmacılara Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezinden mentörler atanacak ve eğitim bittikten sonra iki hafta süre verilecektir.

Yarışmacıların hazırlık sürecinden sonra Final sunumları aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

• Ürün, proje, fikir tam olarak tanımlanıyor mu?
• İş fikrini hayata geçirebilmek için gerekli teknoloji mevcut mu? Değil ise geliştirilebilirliği hangi seviyededir?
• Piyasadaki muadil ürün/teknoloji/sistemler ile nasıl rekabet etmeyi planlıyorsunuz?
• İş Fikri hangi sektöre hitap etmektedir?
• İş Fikrinin çözdüğü sorun nedir?
• İş fikrinin hedef kitlesi nedir?
• Projeyi hayata geçirebilmek için gereken yaklaşık kaynak miktarı(iş gücü, para…, vb) ne kadardır?
• İş fikrini hayata geçirecek ekip üyelerinin takım içindeki görevlerini tanımlıyor mu?

ÖDÜL TÖRENİ
Düzenlenecek Ödül töreninde Finale kalanların İş fikirleri basın ve katılımcılara görsel olarak izletilecek. Tören günü Jürinin daha önceden belirlediği her kategorideki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülere ödülleri dağıtılacaktır. Tören hakkında detaylı bilgi daha sonra ilan edilecektir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ
• Para Ödülü
• Ücretsiz Patent Başvurusu Yapma İmkanı (Ulusal Patent, Patent Ön Araştırma, Tarifname )
• TÜBİTAK 1512 BİGG(Bireysel Genç Girişim) Programı Başvuru Şartlarını sağlayan yarışmacıların BİGG Hamle Girişimcilik Sistemi’ne ön elemeye tâbi tutulmaksızın doğrudan katılma imkânı.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız