HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ BİR FİLMİM VAR PROJESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ENGELSİZ BİR FİLMİM VAR PROJESİ

Projenin Adı: Engelsiz Bir Filmim Var
Projenin Konusu: Engellik ve engelli sorunları temalı üniversiteler arası kısa film yarışması
Projenin Hedef Kitlesi: Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören tüm üniversiteli gençler

Proje Uygulanış Tarihleri:
Başvuru Son Günü: 2 Mayıs 2015
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 6 Mayıs 2015
GALA: 9 Mayıs 2015
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi
Proje Uygulama Yeri: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Ankara

Projeyle Dikkat Çekilmek İstenen Sorunlar, Projenin Hedefi ve Amaçları:
Türkiye’de yaklaşık olarak her 10 kişiden biri engelli ve birçoğu yaşamlarının büyük bir bölümünde çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Engellilerin karşılaştıkları sorunların başında eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, konut ve iyileştirme gibi konular gelmektedir. Tüm bu sorunlar engellilerin toplumla bütünleşmesine büyük ölçüde engel olmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle engelli bireylerin birçoğu kendini sosyal yaşamdan soyutlamakta, zorunlu olmadığı sürece sokağa bile çıkmamaktadır. Bunun nedenlerinden biri engellilerin içinde yaşadığı fiziksel çevrenin; yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına, ve ulaşım araçlarına kadar tüm çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmayışıdır. Fiziksel engelliler için, sokaklarda diz boyu kaldırımlardan inmek ya da çıkmak için sürekli birilerinin yardımını istemek zorunda kalmaları, görme engelliler için çukurlar, direkler, hiç hesapta olmayan bazı girintiler çıkıntılar hayatı zor hale getirmektedir. İşitme engelliler için ise kural tanımayan trafik, bir türlü hesap edilemeyen ve düzensiz ulaşım beklenmedik bir kaza riskini beraberinde getirmektedir. Bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru, engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. Ancak günlük yaşamda engelli olmayan ve engelli bir yakını olmayan çoğu birey, bu sorunların farkında olmazlar, olanların birçoğu ise görmezlikten gelmektedir. Bazı bilinçsiz insanlar park yapılmaması gereken giriş-çıkışlara, yaya yollarına, engelliler için ayrılmış park alanlarına araçlarını park ederek engellilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor ya da en basitinden ulaşım araçlarında engelliler için ayrılmış koltuklara oturarak onlara öncelik tanımıyor. Bunun gibi bilerek ya da istemeyerek yapılan birçok yanlış davranış sayılabilir. Engellilerin toplumdan soyutlanmasına neden olan diğer bir konu ise insanların engellilere olan bazı yanlış tutumları ve ön yargılarıdır. Engelli olmayan insanların bu tavırlarını gruplandıracak olursak;
-Bazı insanlar engellileri gördüklerinde garipseyerek uzun uzun bakmakta ya da engelli nedir tam olarak bilmeyen çocuklar sesli yorumlar yaparak hatta bazen dalga geçerek engelli bireyleri rahatsız etmektedir. Özellikle ilkokul çağındaki engelli çocuklar sınıf arkadaşları tarafından garip karşılanmakta, alay edilerek çoğu zaman dışlanmaktadırlar. Maalesef çocuklarımız ilkokul çağından itibaren bu duyarsızlıkla yetişmekte ve çoğu böyle devam etmektedir. İlkokul dönemlerinde arkadaşları tarafından dışlanan engelli çocuklarda bu durum büyük etki yaratmakta ve hayatlarının geri kalanında insanlara güvenmeyerek ve uzak durarak etkisini göstermektedir.
– Bir kısım insan, hatta kimi zaman engelli bireylerin aileleri, onların tek başına sokağa çıkmalarını bile yanlış bulmakta, evlerinde oturması gerektiğini ya da ailesi ile çıkması gerektiğini söyleyerek onlara ve onların yalnız dışarı çıkmasına izin veren ailelerine kızgınlıklarını dile getirmektedirler. Çoğu insan engelli bireylerin tek başına bir şey yapamayacağını düşünerek ya onlara yardım etmek isterler ya da yapmalarına izin vermeyip kendileri yapmaya kalkışırlar. Böyle durumlarda engelli bireyler kendilerini daha eksik hissetmekte ve kendilerine olan güvenleri azalmakta, diğer insanlara olan önyargıları ise artmaktadır.
– Bir kısım çok duyarlı insanımız ise engelli bireylerin çektiği zorlukları görerek onlara karşı acıma duygusu beslerler ve kimi zaman bakışları kimi zaman davranışlarıyla onları incitebilirler. Çoğu zaman engellilere ihtiyaç duymadıkları halde yardım etmeye çalışırlar ve farkında olmadan engellerini yüzlerine vururlar.
Böyle davranışlar karşısında engellilerin büyük birçoğu evlerinde, toplumdan uzak bir şekilde yaşamayı tercih ederek sosyal hayattan uzaklaşırlar. Karşılaştıkları tavırlar nedeniyle diğer insanlara karşı önyargılı yaklaşarak kendilerini anlamayacaklarını ya da onlara acıyacaklarını düşünerek yeni insanlar tanımaktan ve arkadaş edinmekten kaçınırlar. İçlerinden çok azı bu durumu kabullenip hayatlarının geri kalanını bu engelleri aşmaya çalışarak devam ederler.
Engelli bireylerin birçoğu karşılaştıkları sorunlar nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakırlar ya da aileleri izin vermediği için bırakmak zorunda kalırlar. Çevrelerindeki insanlar engelli olmanın meslek sahibi olmaya da engel olacağı gibi bir düşünceye sahip olmakta ve onlara doktor, mimar, öğretmen vb. olamayacaklarını söylemektedirler. Bu nedenle birçok engelli birey için üniversiteye gitmek, meslek sahibi olup iş hayatına atılmak hayalden öteye geçememektedir. Zorluklarla mücadele ederek engelleriyle bir yerlere gelmek isteyenler ve yüksek öğrenimine devam edenler engelli nüfusunun çok az bir bölümünü temsil etmektedir. Ancak diğer engelli yaşıtlarına göre daha azimli ve zorluklarla başa çıkma becerisi daha gelişmiş diyebileceğimiz bu bireylerde bile hala toplumla kaynaşma sorunu görülmektedir.
Kampüsümüzde okuyan engelli arkadaşlarımızda da bu sorunun varlığını gözlemleyebiliriz. Birçoğu sadece derslere gitmek için odalarından çıkmakta, geri kalan zamanlarını ise odalarında geçirmeyi tercih etmektedir. Geçmişte insanlarla yaşadıkları sorunlar nedeniyle yeni arkadaşlar edinmekten kaçınmakta ve sosyal hayatlarını kısıtlamaktadırlar. Bu önyargıları nedeniyle onlara yakınlaşmaya çalışanlara ya da bazen yardımcı olmaya çalışanlara karşı sert bir tavır takınarak onları kendilerinden uzaklaştırabilmektedirler. Bu tarz tepkiler karşısında engelli olmayan gençler de engellilere karşı duyarsızlaşmaya başlıyor ve karşılıklı iletişim kopukluğu meydana geliyor. Özellikle günümüz gençlerinde bu duyarsızlaşma belirgin olarak görülmekte, bu tarz sosyal sorunlara olan ilgisizlikleri artmaktadır.
Projemizin hedefi gençlerin engellilik ve engelli gençlerin yaşadığı sorunlar konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlamaktır.

Projenin amaçları:
-Gençlerin engellilik hakkındaki düşüncelerini ve önyargılarını sorgulamalarını sağlamak,
-Günlük yaşamda engelli gençlerin ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, önlerine ne gibi engellerin çıktığını görmelerini ve engelli arkadaşlarını anlamalarını sağlamak,
-Gençlerin, bakış açılarını değiştirip engelli gençlerle kaynaşmalarını ve birlik içinde olmalarını sağlamak,
-Çevrelerini daha iyi analiz etmelerini sağlayarak toplumun engellilere ve engelli sorunlarına olan bakış açılarını gözlemleyip sorgulamalarına teşvik etmek,
-Gençlere toplumda engelli bireylere yapılan bazı yanlış davranışları fark ettirmek, bunun yerine yapılması gereken doğru davranışı edinmelerini sağlamak ve bunu çevrelerindeki diğer insanlara da aktararak toplum bilincinin oluşmasına destek olmaya yöneltmek,
– Engelli bireylerin de diğer insanlar gibi eğitim, ulaşım, seyahat etmek, aile kurmak gibi çeşitli hak ve özgürlüklere sahip olduğunu ve kimsenin bu hakları ellerinden alma yetkisinin olmadığı anlamalarını ve çevrelerindeki insanlara da anlatmalarını sağlamak,

Temel Faaliyetler, Organize Edilmesi Planlanan Aktiviteler:
– Yarışma ile ilgili detayların kararlaştırılması(film süresi, ödül töreni tarihi vs.)
– Proje için jüri adayları ile görüşülüp onay alınması
– Projenin tanıtımı ve duyurulması amacıyla afiş ve broşürler hazırlanması
– Üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Engelli Birimleriyle iletişim kurulup projenin tüm üniversitelerde tanıtılması ve duyurularının yapılması
– Hazırlanan afişlerin üniversitelere gönderilmesi
– Sosyal medyada projenin tanıtımı(Facebook, Twitter, Youtube vb kanallar aracılığı ile)
– Projenin daha çok kitleye ulaşabilmesi amacıyla filmlerin de yükleneceği aktif bir internet sitesi kurulması

-Projenin Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etkileri, Beklenen Sonuçlar:
Proje sonunda gençlerin engellilik konusundaki farkındalıkları artacak ve bu konuda daha duyarlı bir birey olacaklardır.
Engelli olmayan gençler, engelli arkadaşlarını ve yaşadıkları sorunları daha iyi anlayacaklar ve aralarında duygusal bir bağ kurulmuş olacak. Bu sayede engelli olan ve olmayan gençler arasındaki iletişim kopukluğu giderilmiş olacaktır. Ayrıca gençler, engelli arkadaşlarıyla birlikte bilgi alışverişi yaparak engelli sorunlarına çözüm arayışlarına girecekler, birlikte toplumsal bir soruna çözümler getireceklerdir.
Bilinçlenen gençler, çevrelerindeki kişileri engellilere yönelik bazı yanlış davranışlar konusunda uyararak toplumda da bu farkındalık ve bilincin oluşmasını sağlayacaklardır.

Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması :
– Sosyal medya üzerinden projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması.
– Proje için aktif bir web sitesi kurulması.
– Engellilik ve engelli sorunlarına değinen, insanları bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlanması ve dağıtılması.
– Radyo ve televizyon kanalları aracılığı ile projenin yaygınlaştırılması.
– Çekilen filmlerin internet ve televizyon aracılığı ile seyirciye sunulması.
– Çeşitli tv programlarında ve haber kanallarında projemizin ülke genelinde duyurulabilmesi için projemizin anlatılması.
– Tüm üniversitelerin projemizden haberdar olabilmesi için Üniversitemiz Engellilik Birimi tarafından diğer tüm üniversitelerin Engellilik Birimlerine proje hakkında fax gönderilmesi ve posta yoluyla afişlerin üniversitelerin birimlerine dağıtılarak tanıtımın yapılması.