Güzel Sanatlar Liseleri II. Altın Çizgi Desen Yarışması

Güzel Sanatlar Liseleri II. Altın Çizgi Desen Yarışması

GÜZEL SANATLAR LİSELERİ ULUSAL ALTIN ÇİZGİ DESEN YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu

Madde 1– Güzel Sanatlar Eğitiminin en önemli çalışma alanı olan ‘’DESEN’’ konulu yarışma

Yarışmanın Amacı

Madde 2- Resmi ve Özel Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin resim sanatının en önemli alanı olan desen konusuna dikkat çekmek ve bu konudaki yeteneklerini ulusal bir alanda göstermelerine katkı sunmak.

Yarışmanın Kapsamı

Madde 3- Yarışma Türkiye geneli resmi ve özel güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören her sınıf seviyesindeki öğrencileri kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Tarihi

Madde 4- Yarışma ya gönderilecek çalışmalar 10 Nisan 2018 tarihine kadar Altınordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesine kargo ile ulaştırılması gerekmektedir.

Yarışmanın Uygulanması ve Teknik Şartname

Madde 5-

a) Türkiye geneli resmi ve özel Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilere açıktır.

b) Yarışmaya gönderilecek desen çalışmaları canlı modelden yapılmış olmalıdır.

c) Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olmalıdır.

d) Karakalem çizim teknikleri dışında farklı çizim araçları da kullanılabilir.(sangın-füzen-pitt vb.)

e) Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamayacaktır.

Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmeyecektir. Okulumuz Resim Bölümü Arşivinde tüm çalışmalar saklanacaktır. Sergilenmesi durumunda katılımcı öğrencini ismi ve okulu belirtilecektir.

f) Eserler elden veya kargo ile yoluyla ulaştırılacak ve kargodaki gecikme ve hasardan yarışma sekretaryası sorumlu olmayacaktır. Kargo gönderilerinde desen çizimleri katlanmasını önlemek için rulo içerine yerleştirilerek kargoya verilmelidir.

g) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin ulaşım giderleri kendilerine ait konaklama ise okulumuz tarafından karşılanacaktır.

h) Ödül alan öğrencilerin danışman öğretmenlerine ve okullarına başarı belgesi verilecektir.

i) Her okul üç eserle yarışmaya katılabilir. Bunun için yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin çalışmaları okulun resim öğretmenlerinden oluşan bir komisyon tarafından seçilerek ilk üç eser belirlenmelidir.

j) Gönderilecek çalışmalar resim kâğıdına ve 50×70 boyutlarında olmalıdır.(Her tür kağıt kullanılabilir)

k) Yarışmaya gönderilecek eserlerin arkasına; öğrencinin adı-soyadı, danışman öğretmen ve okul bilgileri ve EK-1 formunu doldurularak çalışmanın arkasına yapıştırılmalıdır.

Yarışma Jürisi ve Değerlendirme

Madde 6-

Yarışmaya gelen eserler iki(2) aşamada değerlendirilecektir.

I. Aşama Değerlendirme:  Okulumuz Resim Öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından gönderilen çalışmalardan ilk 33 eser seçilecektir.

II.         Aşama Değerlendirme: Güzel Sanatlar Fakültelerinde görev yapan sanat eğitimcilerinden oluşmaktadır.Seçilen 33 eserin II. aşamada yer jüri üyeleri tarafından seçilecektir.

Ödül ve Sergileme

Madde 7-

Altın Çizgi Ulusal Desen Yarışmasında öğrencilerimize maddi ödül yerine sanat hayatlarında daima biyografilerinde yazabilecekleri prestij ödülleri verilecektir.

Birinci : Altın Çizgi Heykelciği-Başarı Belgesi-Yarışma Albümü

İkinci : Gümüş Çizgi Heykelciği-Başarı Belgesi-Yarışma Albümü

Üçüncü : Bronz Çizgi Heykelciği-Başarı Belgesi-Yarışma Albümü

Jüri Özel Ödülü           :Yarışma Heykelciği- Başarı Belgesi-Yarışma Albümü

Üç Mansiyon Ödülü     :Yarışma Heykelciği- Başarı Belgesi-Yarışma Albümü

Yarışma Takvimi

Madde 8- 

Son Teslim Tarihi

I.(Birinci)

Değerlendirme

II.(İkinci)

Değerlendirme

Sonuçların

Açıklanması

Sergi ve Ödül Töreni

 

10 Nisan 2018

 

13 Nisan 2018

 

16 Nisan 2018

 

18 Nisan 2018

 

23 Nisan 2018

 

EK – 1

İL:

İLÇE: 

YARIŞMAYA ESER GÖNDEREN ÖĞRENCİNİN

ADI  
SOYADI  
OKULU  
SINIFI  
DANIŞMAN

ÖĞRETMENİ

 
ADERESİ  
Telefon- e-posta  
İMZA  

 

 

Yürürlük

 

Madde 9- Bu şartname 9(dokuz) maddeden ibaret olup Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görmesi ile uygulamaya konulacaktır.

 

 

Eser Gönderi Adresi

 

Altınordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi

Resim Bölümü (Altın Çizgi Desen Yarışması )

Yemişli – ORDU

 

İletişim  :  Altınordu Penpe-İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi

Telefon: 04522340711    Fax: 4522340712       Web: http://ordugsl.meb.k12.tr