“Güzel Köyüm” Ortaokul Öğrenciler Arası Resim Yarışması

Ömer Asım Aksoy İlkokulu
“ÇOCUK GÖZÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ”
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI
“Çocuk Gözünde İklim Değişikliği” Resim Yarışması

KONUSU
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türkiye geneli resmi kuramlarındaki ilkokul öğrencilerine yönelik “ÇOCUK GÖZÜNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ” konulu resim yarışmasıdır.

AMACI
Bu yarışma ile çocukların İklim Değişikliğine karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini; İklim değişikliğine olumsuz etki eden çevresel atıkların, biyolojik atıkların, olumsuz emisyonların ve gazların yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak ve yeni neslin çevreye ve iklime duyarlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU VE ŞEKLİ
Yarışmanın konusu “Çocuk Gözünde İklim Değişikliği” olup, yarışma, ilkokul kademelerinde eğitim gören öğrenciler tarafından görsel kategorilerde hazırlanan eserler arasında yapılacaktır.
• Yarışmaya, görsel kategoride afiş, resim, karikatür alanlarından sadece birinden katılım yapılabilecektir.
• Öğrenciler eserlerini 6. Maddede belirtilen adrese takvim dâhilinde göndereceklerdir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
2- Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına,
uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24/03/2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa, 20/06/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak
üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
3- Yarışma engelli bireylere açıktır ve engelli bireylerin yarışmaya katılımını teşvik edici
kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır.
4- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
5- Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
6- Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet resimle katılabilir.
7- Resimler 35x50cm ebadında resim kağıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
8- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
9- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
10- Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesine Ad-soyad, sınıfı, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.
12- Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasına ve eserin sergilenecek ortamda kullanılmasına onay verdiğine dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaktır. Veli izin belgesi gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
13- Eserlerin değerlendirilmesi şartnamede yer alan Tablo -1 ‘e göre değerlendirilecektir.
14- Yarışmada 1. 2. ve 3. olan katılımcılara ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 (bir) öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.
15- Yarışmaya katılacak resimler; elden ya da posta/kargo yoluyla 02 Mart 2023 mesai bitimine kadar Güvenevler Mahallesi 29112 Nolu S. No: 12/1 Şehitkâmil/Gaziantep (Ömer Asım Aksoy İlkokulu) adresine teslim edilecektir.
16- Katılımcılarından, velisinin doldurup imzaladığı Ek-1 (Katılım Formu) ve Ek-2 (Veli İzin Belgesi) ile yarışmaya gönderilen eserin aslı alınacaktır. Eserle birlikte Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5 formları zarfın içinde elden veya kargo ile Ömer Asım Aksoy İlkokulu Müdürlüğüne teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir.
17- Ödül töreni yarışma takvimi süresince 20 Mart 2023 tarihinde Online olarak yapılacaktır. Gönderilen eserler, Ömer Asım Aksoy İlkokulu’nca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek dereceye giren 1. 2. 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan eser
omerasimaksoyio.meb.k12.tr adresinden ilan edilecektir.
18- Ayrıca ödüller ödül sahiplerinin veya velilerinin belirteceği adreslere kargo ile gönderilecektir.
19- Bu yarışmanın içeriği ve organizasyonu Ömer Asım Aksoy İlkokulu’na aittir. Yarışma ile ilgili iletişim Ömer Asım Aksoy İlkokuluna İlkokulu ile kurulacaktır

Tablo -1 Değerlendirme Kriterleri
Resimlerin Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi
Derecelendirme
1- Amaca uygunluk ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme 20
2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğin uygunluğu 40
3- Resimlerdeki yaratıcılık 15
4- Resimlerin görselliği 15
5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği 10
TOPLAM 100
Not: Yarışmanın her aşamasında yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Açıklama Tarih
Başvuru Tarihleri 02/02/2023 – 02/03/2023
Sonuçların Açıklanması 10/03/2023
İtiraz 10/03/2023 – 14/03/2023
Kesin Sonuçların İlanı 17/03/2023
Ödül Töreni 20/03/2023

HEDEF KİTLESİ
Yarışmanın hedef kitlesini Türkiye Geneli tüm resmi ilkokul kademelerinde öğrenim görmekte olan öğrencileri oluşturmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİLERİ
1- Birincilik Ödülü
2- İkincilik Ödülü
3- Üçüncülük Ödülü
4- Mansiyon Ödülü

ÖDÜLLER
İlkokul Kategorisi:
• Birinciye plaket+ Resim Seti
• İkinciye plaket+ Resim Seti
• Üçüncüye plaket+ Resim Seti
• Mansiyon Ödülü plaket+ Resim Seti ile ödüllendirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİSİ
• Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişim:
Mürsel ÖZTÜK 0342-3227769 e-posta:735076@meb.k 12.tr.com Okul Web Sitesi
Güvenevler Mahallesi 29112 Nolu S. No: 12/1 Şehitkâmil/Gaziantep (Ömer Asım Aksoy İlkokulu)