Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 1976’dan bu yana düzenlenen TBD Ulusal Bilişim Kurultayının 36’ncısı, 6 – 7 Kasım 2019 tarihinde BTK Konferans Salonun’da gerçekleştirilecektir.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlar katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

ETKİNLİĞİN TEMASI : Güvenli Dijital Gelecek: Yapay Zeka

ETKİNLİĞİN SLOGANI : Dijital Topluma Dönüşüm: Tüketimden Üretime Geçiş

HEDEF KİTLE :
Bilişim Profesyonelleri
İlgili Bakanlıklar ve kamu kurum çalışanları
Üniversitelerin Akademik Personeli
ASO ve ATO Üyeleri
Sektör Temsilcileri
KOBİ’lerin Yöneticileri
Yerel Yönetimler
KURULTAY OTURUMLARI
5G ve Ötesi Teknolojiler ve Ekosistem
Tüketim Toplumundan Üretim Toplumuna Geçiş
Dijital Dönüşüm Stratejileri
Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar
Sürdürülebilir Kalkınmada Milli ve Yerli Teknolojiler
Uzay Teknolojileri
Akıllı Şehirler
Geleceği Şekillendiren Teknolojiler: Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri
Dijital Ekonominin Yarattığı Fırsatlar
Yapay Zeka Hukuku

Anasayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here