“Günümüz Dünyasında Benim Yerim” Konulu Çocuk Resim Yarışması

Harita Genel Komutanlığının 120’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yurt genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak “Günümüz Dünyasında Benim Yerim” temalı bir çocuk resim yarışması düzenlenecektir.

Resim yarışmasında dereceye giren eserler arasından seçilenler ayrıca, Harita Genel Komutanlığının ülkemizi temsil ettiği Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) tarafından 23-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rio de Janeiro/BREZİLYA’da düzenlenecek olan “ICA Uluslarası Çocuk Resim Yarışması”na Türkiye’yi temsil etmek üzere gönderilecektir.

“GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA BENİM YERİM” KONULU
ÇOCUK RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. GENEL
Harita Genel Komutanlığı 1895 yılında kurulmuş, kuruluşundan bu yana da Türk Silahlı
Kuvvetleri ile diğer kamu ve kuruluşlarına harita ve harita hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda
Harita Genel Komutanlığının 120’nci kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle Mayıs 2015 ayında
kutlanacaktır. Söz konusu etkinliklerden biri de yurt genelinde detayları aşağıda açıklanan
çocuk resim yarışmasıdır. Resim yarışmasında dereceye giren eserler arasından seçilenler
ayrıca, Harita Genel Komutanlığının ülkemizi temsil ettiği Uluslararası Kartografya Birliği
(ICA) tarafından 23-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rio de Janeiro/BREZİLYA’da
düzenlenecek olan “ICA Uluslarası Çocuk Resim Yarışması”na Türkiye’yi temsil etmek üzere
gönderilecektir.
Bu yarışma ile ülkemizi temsil edecek resimleri seçmek, bununla birlikte çocukların
dünyayı yaratıcı betimlemelerine destek olmak, harita ve kartografyanın farkındalığını
arttırmak ve çevreye olan duyarlılığını geliştirmek amaçlanmıştır.

2. KATILIM
Yarışmaya, tüm Türkiye’de temel, orta öğretimde öğrenim gören 16 yaşından küçük
çocuklar katılabilir.

3. YARIŞMA KONUSU
“Günümüz Dünyasında Benim Yerim” olarak belirlenmiştir.

4. YARIŞMA ESASLARI
a. Yarışmada 4 farklı yaş grubu (6 yaş altı, 6-8 yaş, 9-12 yaş, 12-16 yaş) oluşturulacak ve
seçim her yaş grubu için ayrı ayrı yapılacaktır.
b. Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
c. Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaktır.
ç. Ulusal ve uluslararası jüriler; doğru mesajın verilmesi, harita içeriği, uygulama kalitesi
hususlarını kriter olarak kullanacaktır. Daha açık deyişle seçimlerde;
(1) Resim temasına uygun olarak kartografik elemanlar (çizgi, renk, sembol)
arasında biçim şekil ve kullanım bağlantısı,
(2) Çocukların yaşına göre; Dünya şeklinin, üzerinde yer alan kara ve deniz
alanlarının orantılı olarak verilebilmesi,
(3) Resim temasına uygun olarak renk, sembol ve yazı kullanılması dikkate
alınacaktır.
d. Resim ebadı A3 sayfa boyutunda (420 mm x 297 mm) olacaktır. Resimde yer alacak
harita çiziminde, mevcut bir haritadan yararlanılabilir veya bir bilgisayar programı
kullanılabilir. Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir.
e. Daha önceki yıllara ait örnek resimler internet
adresinden incelenebilir.
f. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak, resmin arkasına, “etiket”
formatına uygun olarak resmi yapan çocuğun ismi, yaşı, okul adresi, ülke adı, ve resmin Türkçe ile yabancı dildeki (İngilizce veya Fransızca) adı yazılacaktır. Ayrıca ayrı bir kağıda
gerektiğinde irtibat sağlanabilmesi amacıyla öğrenci velisinin iletişim bilgileri yazılarak eserle
birlikte gönderilecektir.
g. Resimler teslim tarihinden sonra (15.04.2015) iletişim adresine ulaşması halinde
değerlendirmeye alınmayacak ve posta/kargodan doğabilecek gecikmeden Kurumumuz
sorumlu tutulmayacaktır.
Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen etiket formatına göre yapılacaktır.

6. FAALİYET TAKVİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
c. Okullarda “resim” dalında görsel sanat öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon
tarafından eserler değerlendirilecektir.
ç. 4 ayrı kategoride birinci olan eserler Okul Müdürlüğünce tutanakla İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
d. Okullardan gelen eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulacak komisyonlar
tarafından tekrar değerlendirmeye alınacak ve birinci olan eserler İl Milli eğitim
Müdürlüklerine teslim edilecektir.
e. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulacak İl Değerlendirme Komisyonu
tarafından her yaş grubu için birinciler seçilecek ve posta / kargo aracılığıyla iletişim adresine
gönderilecektir.
f. Hrt.Gn.K.lığı tarafından görevlendirilecek 2 jüri üyesi ile, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek 3 jüri üyesi, belirlenecek tarihlerde Harita
Genel Komutanlığı’nda bir araya gelerek ülkemizi temsil edecek resimleri seçecektir.
g. Hrt.Gn.K.lığı tarafından ülkemizi temsil edecek eser sahiplerinin velilerine, çocuklarının
resimlerinin sergilenebileceğini ve ileride kullanılabileceğini kabul ettiklerini belirten resmî ICA
formu elektronik posta veya posta yoluyla gönderilecektir. Öğrenci velisi tarafından
doldurulup imzalanacak bu form tekrar posta/kargo vasıtasıyla Hrt.Gn.K.lığına ulaştırılacaktır.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Değerlendirme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan ödüller verilecektir.

Ödül töreni zamanı ve yeri müteakiben ilgililere bildirilecektir.

8. ESERLERİN İADESİ
Ödül verilen ve uluslararası resim yarışmasına gönderilmek üzere seçilen eserler iade
edilmeyecek ve her türlü hakkı Harita Genel Komutanlığı’nın olacaktır. Diğer eserler yarışma
sonuçlarının açıklanmasını takip eden 30 gün içinde geri alınabilir. Bu süre zarfında geri
alınmayan eserlerden Harita Genel Komutanlığı sorumlu değildir.

9. YASAL HAKLAR
a. Harita Genel Komutanlığı, ödül verilen ve uluslararası resim yarışmasına gönderilmek
üzere seçilen eserleri her türlü afiş, katalog, broşür, resim vb. tanıtım malzemesi olarak
kullanma hakkına sahiptir.
b. Ayrıca uluslararası resim yarışmasına gönderilmeye hak kazanan eserlerden bu
yarışmada da dereceye girenler, ICA tarafından, UNICEF tebrik kartlarında kullanılmak üzere
UNICEF uluslararası sanat komitesine teklif edilecektir. Eserler ICA tarafından da
kullanılabilecek olup, katılımcılar bu nedenle herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.
c. Jüri kararları kesindir, itiraz edilemez.

BU YARIŞMAYA KATILANLARIN VELİ VEYA VASİLERİ BU ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ
EKSİKSİZ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. KATILACAK TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR
DİLERİZ.

İRTİBAT NOKTASI: 0 (312) 595 2130-2135-2139
BELGEGEÇER: 0 (312) 320 1495