Güney Marmara Kalkınma Ajansı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA)
“Dört Mevsim Yaşayan Güney Marmara”
Ulusal Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Balıkesir ve Çanakkale’nin dört mevsim yaşanan mevsimsel güzellikleri; coğrafi, kültürel ve ekonomik değerleri; kentsel özellikleri; tarihi ve turistik merkezleri ve tabiat varlıklarının ulusal düzeyde farkındalığının oluşturulması ve tanıtılması amaçlanmaktadır.
Güney Marmara’nın mevsimlerini ve burada gerçekleştirilen çeşitli aktiviteleri anlatan fotoğrafların katılacağı yarışmayla temel hedefimiz Balıkesir ve Çanakkale’nin içinde bulunduğu Güney Marmara’nın
– Dört mevsim yaşayan,
– Zengin bir tarihe sahip,
– Köklü kültürel değerleri bulunan,
– Canlı bir ekonomisi olan,
– Çeşitli turizm merkezlerine ev sahipliği yapan,
– Eşsiz ve güzel bir doğası bulunan,
– İnsanlarıyla ve tüm özellikleriyle canlı bir bölge imajını güçlendirmek ve kayıt altına almaktır.

YARIŞMA KURALLARI:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, GMKA Yönetim Kurulu Üyeleri, GMKA Çalışanları ve TFSF temsilcisi ile bunların birinci dereceden akrabaları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir.
Yarışma Dijital (Sayısal) ve Renkli veya Siyah Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
Gönderilen fotoğraflar yarışma konusu ve amacına paralel olarak güncel fotoğraflardan olmalıdır.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya katılan fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi
gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKKI:
Katılımcı; dereceye giren, ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğraflarının Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın her türlü basılı, tanıtım yayınlarında, sosyal medya hesaplarında fotoğrafçının isminin kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu fotoğrafların kullanım hakkı Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve fotoğrafçıya aittir.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül alan fotoğraflar basın, sosyal medya, http://www.gmka.gov.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilebilmesi için http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. (Örneğin “TRomeryD1_canakkale_sehitlik” veya “TRomeryD2_balikesir_meydan” gibi)
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Güney Marmara Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
1- Abdullah GÜÇ GMKA, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birim Başkanı
2- Aykan ÖZENER Fotoğraf Sanatçısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğr. Gör.
3- Bahar ÖZMEN Fotoğraf Sanatçısı, Balıkesir Fotoğraf Sanatı Derneği YK Başkanı
4- Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı, Photoworld Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
5- Tuğrul AYDIN GMKA, Fotoğrafçı, Halkla İlişkiler Sorumlusu
(Seçici kurul en az 3 üye ile toplanır)

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 03 Nisan 2015
Son Katılım Tarihi : 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 07, 08, 09 Ağustos 2015
Sonuç Bildirimi : 11 Ağustos 2015
Ödül Töreni ve Sergi : 11 Eylül 2015

DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜL TÖRENİ:
Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın, sosyal medya ve www.gmka.gov.tr ile http://www.tfsf.org.tr ve adreslerinden
duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara aşağıda belirtilen ödül ve plaketleri, 11 Eylül 2015 Cuma günü düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

ÖDÜLLER:
Birincilik 3.000.- TL + Plaket
İkincilik 2.000.- TL + Plaket
Üçüncülük 1.000.- TL + Plaket
Mansiyon-1 750.- TL + Plaket
Mansiyon-2 750.- TL + Plaket
Çanakkale 2015 Özel Ödülü 500.- TL + Plaket
Genel Sekreterlik Özel Ödülü 500.- TL + Plaket
GMKA Özel Ödülü 500.- TL + Plaket
TFSF Özel Ödülü 500.- TL + Plaket
Jüri Özel Ödülü 500.- TL + Plaket
Sergileme (En fazla 50 adet) 100.- TL + Katılım Belgesi
Ajans, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, 100 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir.

YARIŞMA YÖNETİMİ:
Abdullah GÜÇ
Mehmet Ali BAŞARAN
Yakup SALMAN

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Balıkesir : Tuğrul AYDIN
Çanakkale : Musa ERGÜN

DÜZENLEYİCİ KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Paşaalanı Mah. Gaffar Okkan Cad. No: 36/A Karesi / BALIKESİR Tel: (0266) 246 10 00 E-posta: iletisim@gmka.gov.tr
GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Cevatpaşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. İl Özel İdaresi Merkez Binası 3.Kat No: 26 Merkez – Çanakkale Tel: (0286) 211 00 81 E-posta: iletisim@gmka.gov.tr

FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/047 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.