GÜNEŞ PANELİ

GÜNEŞ PANELİ

Proje Adı: Ayçiçeği Güneş Paneli

Proje Amacı: Ayçiçeğinin fotonasti (yönelim) davranışının güneş panellerinde kullanılması.

Güneş panellerinden maksimum verim alabilmek için güneşle arasındaki açı 90 derece olmalıdır. Bu sayede istenen gücü elde etmek mümkündür. Güneş doğumundan batımına kadar farklı yönlerde olacağı için, güneşi takip eden bir sistem kurarak daha fazla verim almanız mümkün olmaktadır.Güneş panellerinin güneşe yönelip güneş ışınlarını 90 derece açıyla alması ve enerji üretimindeki verimin artması amacı ile hazırlanan bu tasarımın;elektrikli araçların tümünde kullanılması ile daha da yararlı hal alması planlanmaktadır.

Giriş: Güneş dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir.

Daha önceden belirli zaman aralıkları ile devreye elektrik verilip ,belirli zaman aralığında belirli miktarda elektrik üreten devreler tasarlanmıştır.Bizim projemizin diğerlerinden farkı ,herhangi bir zamanlayıcı kullanmadan,sensör yardımı ile güneş ışınlarını 90 derece alarak maksimum düzeyde enerji üretmektir.Ayrıca yapılan bu düzenek 2 sistem üzerinde dönerek hareket eder, böylelikle güneş ışınlarını belirli bir zaman sınırı olmaksızın sürekli dik açılar ile alınmasını sağlar.

Güneş enerjisinin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:
– Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
– Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri yoktur.
– Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.
– Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde
sağlanabilmesidir.
– Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.
– Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım şebekelerinde yapacakları bir değişiklik bu enerji tümünü etkilemeyecektir.
– Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

Proje Özeti:

Maket kartonundan maket bir ev yapılır.Evin aydınlatmasında kullanılacak led ampuller birbirine paralel bağlanır.9 adet güneş pilciği 3?erli seri bağlandıktan sonra birbirlerine paralel bağlanır.Led ampullerden ve multimetreden çıkan bağlantı kabloları güneş paneline bağlanır.Multimetre devredeki akım-gerilim-direnç değerlerini ölçerek bize ürettiğimiz enerji hakkında bilgi verir.Evin çatısına yerleştirilecek ve güneş panelinin güneşe yönelmesini sağlayacak sensörlü sistemin yapımında kullanılmak üzere 2 adet 20cm çapa sahip sunta kesilir.Bu 2 suntanın arasına 12v 12rpm özelliklerine sahip bir elektrik motoru yerleştirilir.Üstte kalan suntanın üzerine yerleştirilmek için suntadan bir yükselti kesilir ve yerleştirilir.Yükseltinin de üzerine 12v 12rpm özelliklerinde bir elektrik motoru yerleştirilir.Elektrik motorunun ucuna güneş panellerini destekleyecek bir parça yerleştirilir ve üzerine güneş paneli yerleştirilir.Kullandığımız sensör, ışık görmediğinde motorların çalışıp ,ışık gördüğünde motorların durmasını sağlar. Bu sensör, elektrik motorlarına bağlanır.Güç kaynağı olan akü sensöre bağlanır ve akü ,motorlar ile birlikte sistemin dönmesini sağlar.Akü ve elektrik motoru sayesinde, sistem döner ve güneşi tam 90 derece ile gördüğünde sensör devreye girerek, elektrik akımını keser, motorun dönmesi durur.Böylelikle güneş panellerinin, tam 90 derece ile güneş ışınlarını alarak maksimum derecede enerji üretmesini sağlar.

Projenin aşamaları:

1- Işığa duyarlı sensörün hazırlanması

2- Güneş panelinin hazırlanması

3- Sensör ve güneş panelinin birbirine monte edilmesi

4- Maket evin aydınlatmasının döşenmesi

5- Aydınlatmanın ve multimetrenin güneş paneline bağlanması

Kullanılan Yöntem:

Araştırma,gösteri,sunum,özgünlük,yaratıcılık,yararlılık (ekonomiklik, sosyal,) uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak taraması, özümseme ve hâkimiyet, sonuç ve açıklık.

Proje Bütçesi:

Güneş panelleri :30TL

Led ışıklar :2 TL

Sensör :3 TL

Elektrik motoru :90 TL

TOPLAM :125 TL

Proje çalışma takvimi:

İşlem Tarih Görevli kişiler

Başlangıç 27-09-2011 Ege Atmaca

Proje teklifi ve sunumu 17-10-2011 Ege Atmaca

Literatür taraması 28-10-2011 Ege Atmaca

Kontrollü deney

gruplarının oluşturulması 1-11-2011 Ege Atmaca

Deneysel çalışma 07/21-11-2011 Ege Atmaca ? Pınar Çalık Özbay

Sonuçların değerlen

dirilmesi 28-11-2011/01-12-2011 Ege Atmaca ? Pınar Çalık Özbay

Proje raporunun

yazılması 05/11-01-2012 Ege Atmaca – Pınar Çalık Özbay

Yarışmaya başvuru 20-01-2012 Pınar Çalık Özbay

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi:

Güneş panellerinin, ışığa yönelmesini sağlayacak bir sensör kullanarak, en yüksek düzeyde elektrik üretilmesini sağlayan sistem hazırlanmıştır. Bu üretilen enerji ile, günlük yaşantıda en az kayıp amaçlanmıştır. Multimetre denilen araç ile farklı açılarda ,enerji üretimi gösterilip doğruluğu ispatlanmıştır.

Kaynaklar: Öğrenci ve öğretmen görüşü,proje bankası,konu ile ilgili literatürler,internet

http://forum.donanimhaber.com/m_7480219/tm.htm