Gümüşhane Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
1. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. KONU
Gümüşhane Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Gümüşhane ve
ilçelerinin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak ve bir anlamda
kayda geçirerek tarihe not düşmek için, “Gümüşhane ve ilçelerinde Kültür, Yaşam ve Mekân”
konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

2. AMAÇ
Çeşitli uygarlıklardan kalan eşsiz nitelikteki tarihi eserlere ve doğal güzelliklere, asırlar öncesine
dayanan geçmişiyle tanıklık etmiş kentlerden biri olan Gümüşhane, binlerce yıl önce Harşit
Çayı’nın aktığı vadi ve Kelkit Çayı’nın suladığı bereketli ovalar üzerine kurulmuştur ve
bünyesinde, keşfedilecek birçok yer, anlatılacak birçok öykü barındırmaktadır.
Beş bin yıllık köklü geçmişinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve binlerce yıl boyunca
kralların, imparatorların, yazarların, sanatçıların yaşadığı yer olan Gümüşhane, Kafkasya ile
Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde köprü görevi gören önemli bir coğrafyadır. Tarih
boyunca birçok seyyahın, ilim erbabının, edebiyatçının ilham aldığı, yetiştiği, ziyaret ettiği kadim
bir kenttir.
Gümüşhane, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, Doğu Anadolu’ya açılan kapısı konumunda bir şehridir.
Altın ve gümüş gibi yer altı madenlerinin zenginliği ve tarihi İpek Yolu’nun üzerindeki konumu
itibariyle, beş bin yıllık tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi süreç içerisinde
yaşayan bu medeniyetlerin izlerini Gümüşhane’nin her yerinde görmek mümkündür.
Gümüşhane il ve ilçelerinin tarihsel, kültürel, mekânsal zenginlikleri ile birey ve toplum
yaşamlarından kesitleri ön plana çıkarmak ve fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı
sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Ayrıca bu etkinlik aracılığıyla fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulurken, yarışmada
seçilen fotoğraflarla Gümüşhane il ve ilçelerinin tanıtılması için arşiv oluşturulacaktır.

3. YARIŞMA BÖLÜMLERİ
Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf.

4. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, amatör ve
profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.
3. Yarışmacılar yarışmaya en çok 4 (dört) adet fotoğrafla katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın
montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin
eklendiği veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez.
Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik gibi temel düzeltmeler
yapılabilir.
5. Yarışmaya daha önce veya bu yarışma ile eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül
ve sergileme almış eserler katılamaz. Daha önce ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin
kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise
yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt
kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi uygulanır.
7. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm
kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
8. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince
1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarlanması halinde katılımcı TFSF onaylı
yarışmalardan süresiz men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş
kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
9. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar,
şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan
katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
10. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir

5. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları Gümüşhane
Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Gümüşhane Belediyesi
kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser
sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
3. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Gümüşhane Belediyesi,
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.
4. Gümüşhane Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve
kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı
veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Gümüşhane Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname
karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile
Gümüşhane Belediyesi’nin olacaktır.
5. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Gümüşhane Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Ödül ve sergileme alan eserler Gümüşhane Belediyesi tarafından bir “Albüm Kitap” olarak
yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara, TFSF’ye, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf
Kitaplığı’na ve fotoğraf derneklerine birer adet gönderilecektir.
7. Yarışmada ödül alan fotoğraflar Gümüşhane Belediyesi’nin http://www.gumushane.bel.tr/
ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve sitelerinde yayınlanacak
ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
8. Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi
tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı yeniden kodlanmış fotoğraflar
üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül
ve sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
9. Gümüşhane Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
10. Yüklenen fotoğraflardan ödül ve sergileme alamayan fotoğraf dosyaları TFSF temsilcisi
denetiminde sistemden silinecektir.
11. Yarışmada ödül kazanan ilimiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir.
Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek isteyen yarışmacıların ulaşım, konaklama ve
ağırlama giderleri Gümüşhane Belediyesi tarafından karşılanacaktır (Yarışmacıların
beraberinde getirdikleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır).
12. Ulaşım giderleri için, otobüs bileti gidiş-dönüş olarak resmi rayiç bedeller dikkate alınacaktır.
Konaklamalar Belediyemizin daha önce belirlemiş olduğu yerlerde yapılacaktır.

6. FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ
– Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden
yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
-Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
– Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar,
kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
– Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi
çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan
küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
İsimlendirme:
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
– Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” için “omery” veya “omey” veya “oeyil” gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Kral Mezarı” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi;
“TRomeryD1_kral_mezari” olur.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese
Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gümüşhane Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

7. ÖDÜLLER
Birincilik : 3000.- TL
İkincilik : 2000.- TL
Üçüncülük : 1000.- TL
Mansiyon (5 adet) : 500.- TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 100.- TL

1. Ödül bedelleri net sayılardır.
2. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza
ulaştırdıkları iban numarasına veya TC kimlik numarası ve isim ile PTT Bank yoluyla havale
yapılacaktır (Mevcut gönderim ücreti kesintileri, yarışmacılara yatırılan ödül ve/veya sergileme
bedelinden kesilecektir).

8. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (ada göre alfabetik sırayla)
Ahmet Fatih SÖNMEZ Fotoğraf Sanatçısı
Yrd. Doç. Dr. Emre Ş. ASLAN Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi
Engin DOĞRU GÜFSAD YK Başkanı
Halim KULAKSIZ (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN Avrasya Üniversitesi Öğr. Üyesi – Sanatçı
Mustafa ZENGİN Gümüşhane Belediyesi, Fotoğraf Sanatçısı
Vehbi YALÇIN Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY

9. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 05.05.2015
Son Katılım Tarihi : 26.10.2015 Salı saat 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 13-14.11.2015
Sonuçların Duyurulması : 17.11.2015

1. Sonuçlar basın ve internet yoluyla http://www.gumushane.bel.tr – http:www.tfsf.org.tr ve
web adreslerinden duyurulacaktır.
2. Ödül töreni açıklaması: Ödül töreni ve sergileme belirleyeceği bir tarihte ve mekânda
yapılacaktır. Belirlenen ve ilan edilen bu tarih ödül ve sergileme alanlara bildirilecektir.

10. İLETİŞİM
Yarışma Koordinatörü: Yaşar KÖSE
Gümüşhane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü “1. Fotoğraf Yarışması”
Adres : Karaer Mahallesi, Atatürk Caddesi, Belediye Hizmet Binası Merkez / GÜMÜŞHANE
Telefon : 0456 213 73 00 – 01 – 02
Faks : 0456 213 73 06
E-posta : info@gumushane.bel.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/061 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.