Gülten Özaydın Genç Yazarlar Öykü Yarışması 2016

GÜLTEN ÖZAYDIN GENÇ YAZARLAR
ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: Gülten Özaydın Genç Yazarlar Öykü Yarışması

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecekleri imkânları hazırlamak gerekmektedir.
Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin sayısı ve niteliği ile toplumu oluşturan fertlerin sanatsal faaliyetlere ilgisi ve kültürel değerlere duyarlılığı, sağlıklı ve sağlam bir toplumsal yapının güvencesidir. Ülkemizin bu yapıyı oluşturmasının yolu ise gençlerden geçmektedir.
Bu kapsamda, düzenlenecek olan bu yarışma ile gençlerimizin özgün yapıtlar ortaya çıkarmasına fırsat verilerek, edebiyatımıza öyküleri kazandırmak.

AMAÇ

• Edebiyat dünyasına yeni yazarlar kazandırmak,
• Türkçeye seçkin örnekler kazandırmak, genel olarak hedef kitle olan ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.
• Öykücülüğün genç kuşaklarca da sürdürülmesini teşvik etmek,
• Sanatsal, kültürel, tarihi veya geleneksel değerlerimizin Öykülerle yazılı hale getirilmesini sağlamak,
• Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
• Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun zemini hazırlamak,
• Öğrencilerin öykü yoluyla, sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerleri tanıyıp benimsemesine katkıda bulunmak,
• Okuyan, düşünen ve yazan gençliğin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak,
• Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
• Toplumda dil bilincinin yerleşmesi ve gelişmesini sağlamak.
• Köklü bir anlatı geleneğine dayanan Türk Öykücülüğünün genç kuşaklarca da sürdürülmesini ve Türkçeyi tüm anlatım olanaklarıyla kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

KATEGORİLER

“Gülten Özaydın Genç Yazarlar Öykü Yarışması” iki kategori halinde düzenlenecektir.

• 1. Kategori: (Ortaokullar)
Ortaokul da öğrenim gören öğrenciler

2. Kategori: (Liseler)
Lisede öğrenim gören öğrenciler

YÖNTEM
• Yarışma Seçici Kurulu tarafından her bir kategoride ilk üçe giren yapıtları ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan her bir kategori için ilk beş yapıt ilan edilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1) Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
2) Yarışmaya Türkiye genelinde ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler katılabilir.
3) Yarışmaya okul olarak katılım sağlanacaktır.
4) Her okul en fazla iki adet Öykü ile katılacaktır
5) Yarışma Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
6) Tüm öyküler, bilgisayarda (12 punto, Times New Roman, bir satır boşluklu) yazılmalıdır.
7) Öykü en fazla 2.000 (iki bin) sözcükten oluşmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8) Öyküler, Türkçe nin dil kurallarına, yaratıcılık ve özgünlüğe uygun olmalıdır.
9) Yarışmaya başvurular en geç 15 Mart 2016 tarihine kadar yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

10) Gülten Özaydın ÇPAL, ödül alan veya almayan bütün yapıtları afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu yapıtların 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
11) Yarışma sonucunda yayınlanmaya uygun bulunan yapıtlar kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak yapıtlara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
12) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal eedilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
13) Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu saptanan yapıtlar ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve yapıt sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
14) Yarışma sonuçları 15 nisan 2016 tarihinde http://gultenozaydincpl.meb.k12.tr web sitesinde açıklanacak olup, ödüller Gülten Özaydın ÇPL Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek bir törenle verilecektir.
15) Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.

16) Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURULAR
Öğrenciler başvurularını internet üzerinden , yarışmanın başvuru sayfası olan adresine apılackatır. Yarışmacı öğrenci, gönderdiği öyküsünün son sayfasına adı-soyadı, okulu, sınıfı, adresi, telefon numarası ve yeni çekilmiş bir fotoğrafını ekleyerek göndermelidir.

Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi
Atatürk Mahallesi 10. Sokak No10 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon : 0(212) 470 2440
Belgegeçer : 0(212) 470 2441

Sorularınız için e-posta adresi:
gultenozaydinoyku@gmail.com

DEĞERLENDİRME
Kurul tarafından her bir kategoride ilk üçe giren yapıtlar ile mansiyon ödülü almaya hak kazanan her bir kategori için ilk beş yapıt ilan edilir. Değerlendirme ölçütleri aşağıda belirtilmiştir.
• Özgünlük
• Kurgu
• Üslup
• Türkçe’nin doğru kullanılması

ÖDÜLLER
Birinci kategoride dereceye girenler
Birinci : 200 TL
İkinci : 1000 TL
Üçüncü: 750 TL
İkinci kategoride dereceye girenler

Birinci : 2000 TL
İkinci : 1000 TL
Üçüncü: 750 TL
Mansiyon Ödülleri

Her kategoride beşer yapıta mansiyon verilecektir.