Güler Ertan 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
‘Güler Ertan’ 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

YARIŞMANIN AMACI:
Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) “‘Güler Ertan’ 9.
Uluslararası Fotoğraf Yarışması-2018”in amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf
sanatına ilgisini arttırabilmek; fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayabilmektir. 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’ndan itibaren yarışmamızın ismine, fotoğraf
sanatına verdiği katkılardan ötürü değerli fotoğraf sanatçısı “Güler Ertan”ın adı eklenmiştir.

YARIŞMA KATEGORİ/BÖLÜMLERİ:
Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 9. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2018, Sayısal (Dijital)
kategoride ve 3 (üç) bölümden oluşmaktadır (Baskı kabul edilmeyecektir):
A- Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open (Color) > OC (FIAP TRAD);
B- Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM (FIAP TRAD, FIAP
Monochrome);
C- Sayısal: Dünyada Dans (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Dance in the World (Color or
Monochrome) > D (FIAP TRAD).
• Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır.
FIAP TRAD Tanımı: Minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekânın gerçekliği
değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme,
değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.
• Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.
FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve
beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz
tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP
yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

KATILIM KOŞULLARI:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu,
Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları, TFSF
Kısıtlamalılar Listesi ile FIAP Kırmızı Listesi’ndekiler yarışmaya katılamazlar.
• Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile tespit ettiği ve tarayarak
sayısal hale getirdiği veya doğrudan sayısal fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri
görüntüler ile yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf
veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye
gönderilemez.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (TR:
ENG:
http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar
uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri
boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun
tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri
kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak
tutulması tavsiye edilmektedir. Büyükçekmece Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan
fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin
hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
• Yarışma sonucu Büyükçekmece Belediyesi’nin www.bcekmece.bel.tr ve BÜFOD’un
www.bufod.org.tr ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
• Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumluluk taşımayacaktır.

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
• Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde
saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı
kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek
anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.bcekmece.bel.tr ,
www.bufod.org.tr internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine
bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar
www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya
(Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2018’de
yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren
sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve
TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli
olacaktır.
• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını
yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma
fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname
hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan
itiraz hakkı yoktur.

ALBÜM:
Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal
albüm hazırlanacak ve Ağustos 2018’den itibaren www.bufod.org.tr ve www.bcekmece.bel.tr
internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve
sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon,
sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir
M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile fotoğraf müzelerine ve FIAP merkezlerine birer adet
gönderilecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) > http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
• Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de
geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için
bakınız:

2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır “Sayısal: Serbest (Renkli) / Digital: Open
(Color) > OC); Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz) / Digital: Open (Monochrome) > OM; Sayısal:
Dünyada Dans (Renkli veya Siyah-Beyaz) / Digital: Dance in the World (Color or
Monochrome) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Sayısal: Serbest” (Renkli) bölümdeki “Kadınlar
pazarı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilOC1_kadinlar_pazari” veya “Sayısal:
Serbest” (Siyah-Beyaz) bölümündeki “Suyun getirdiği” adlı 2 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRoeyiOM2_suyun_getirdigi” veya “Sayısal: Dünyada Dans” (Renkli veya Siyah-Beyaz)
bölümdeki “danseden kız” adlı 3 no’lu fotoğrafı için “TRoeyilD3_danseden_kiz” gibi olabilir.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
• Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir
kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde
eserin veya katılımcının adını göremez.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Büyükçekmece Belediyesi ve
BÜFOD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2018 Salı
Kapanış Tarihi : 08 Haziran 2018 Cuma günü, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 23 -24 Haziran 2018 Cumartesi – Pazar
Sonuç Bildirimi : 26 Haziran 2018 Salı
(www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr , www.tfsf.org.tr ,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ )
Sergi Tarihi : 29 Temmuz 2018 Pazar, saat 18.00 Büyükçekmece AKM
Ödül Töreni : 31 Temmuz 2018 Salı, saat 21.30

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
Burak ŞENBAK (EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS), TR
Güler ERTAN Prof. İstanbul Arel Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi, TR
İbrahim ZAMAN Fotoğraf Sanatçısı, TR
Reha BİLİR (ESFIAP, Hon. SSS), TR
M. Ricardo BUSI (Hon EFIAP, Hon. SSS), FIAP YK Başkanı, IT
(Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda
toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)
SALON BAŞKANI: Hürriyet AKIN
TFSF TEMSİLCİSİ: Turan KESKİN
ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her kategori için):
FIAP Altın madalya
FIAP Gümüş madalya
FIAP Bronz madalya
FIAP Mansiyon (6 adet)
Sergileme (En fazla 25 adet)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan sanatçıya verilir.)

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU:
Başak SANCAR Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı
Hasan AKKUŞ Büyükçekmece Belediyesi Koordinatör
Nazan KARAGÖZOĞLU Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hürriyet AKIN BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Burcu KÜNTECİ (Tel: 0212-861 24 00), Melek KAHYA (Tel: 0212-883 00 40)
Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
Fatih Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE
Web : www.bcekmece.bel.tr
E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr
Turan KESKİN
Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD)
Kordonboyu Caddesi, No: 50 Büyükçekmece – İSTANBUL / TÜRKİYE
Web : www.bufod.org.tr
E-posta : info@bufod.org

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of
Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.
BÜFOD Onay No : BÜFOD 2018-001
TFSF Onay No : TFSF 2018-028
FIAP Onay No : FIAP 2018-232
Bu yarışma, TFSF ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır