GTÜ Doktora Tezi Yarışması

AMAÇ KAPSAM
Yarışmacılar; yürütülmekte olan doktora çalışmalarını, 3 dakika içerisinde uzman olmayan kişilere anlatmaktadır.
Yarışmacılar doktora tezlerini anlatırken bir slayt (animasiyonsuz) kullanılabilecektirler.
Jüri; sonradan belirlenecek 3 kişi tarafından oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme kriterleri; “Kapsam ve İçerik” yönünden özgünlüğü ve uygulanabilirliği, “İlgi uyandırma ve İletişim” yönünden etkili bir sunum gerçekleştirebilmesi dikkate alınarak değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER
1. Uluslararası gerçekleşen bir kongreye ait masrafların karşılanması (max. 6.000 TL)
2. Ulusal gerçekleşen bir kongreye ait masrafların karşılanması (max. 1.500 TL)
3. Ulusal gerçekleşen bir kongreye ait masrafların karşılanması (max. 1.500 TL)

Kayıt Formu için Tıklayınız