GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2011 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI

Başvurusu kabul edilen kurum/kuruluşların adreslerine resmi yazıları ile e-posta adreslerine hibe sözleşmeleri gönderilecektir. Hibe sözleşmesinin 2 ( 2 ) Nüsha çıktısı alınıp doldurulması gerekli bütün alanlar tam ve eksiksiz olarak elle doldurmalı, her sayfası imzalanmalı ve 30 takvim günü içerisinde başkanlığımıza sunulmalıdır. ön görülen zaman içerisinde sunulmayan ve/veya rastgele bir biçimde üstünde değişme yapılan sözleşmeler geçersiz olacaktır.

Kabul edilen projeler için icra edilecek bilgilendirme toplantısının tarihi ve yeri web sayfamızda daha sonrasında duyurulacaktır.

Yedek olarak kabul edilen başvuru, öteki proje ortaklarının milli ajans’ı tarafından kabul edildiğinde kabul statüsüne geçecektir. Kabul statüsüne geçmesinin ardından resmi yazıları ve hibe sözleşmeleri e- posta adreslerine gönderilecektir.

Kabul Listesi

Yedek Listesi