GreenSTEM eTWİNNİNG PROJESİ

KONYA/Selçuklu/Cemile Erkunt İlkokulu 3/B sınıfının Ortağı Olduğu GreenSTEM e-Twinning Projesi Sona Ermiştir.

Sınıf öğretmeni Hedike ÇELİK ile öğrencilerinin katılmış olduğu GreenSTEM projesinin amacı öğrencilerimize çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimlerini, STEM disiplinlerine, dayalı yani bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına ilgilerini artırarak, çevrelerindeki günlük yaşam problemlerini belirleme ve çözme becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Amaçlarımızı gerçekleştirerek öğrencilerimizde çevreyi koruma ve STEM ile gerçek yaşam problemlerini çözme becerilerini geliştirmekte rehberlik ettiğimiz değerli bir projenin finaline geldik.10’u Türkiye’den 6 ‘si Azerbaycan’dan olan öğretmenlerle projemiz yürütülmüştür.

WhatsApp Image 2022 05 02 at 12.58.14

Günümüzün çocukları ve aileleri doğada yeterince zaman geçirmiyorlar. Doğa yerine teknolojik cihazlarla daha fazla vakit geçiriyorlar. Doğa ile vakit geçiren çocukların gelişimlerine sağladığı faydalar arasında yaratıcılığı ve problem çözmeyi desteklemesi, dikkat eksikliği bozukluğu belirtilerini azaltması, akademik başarıyı önemli ölçüde arttırması, fiziksel aktiviteyi arttırması, öz disiplini geliştirmesi, stresi ve kaygıyı azaltması ile kaygı seviyelerinin diğer çocuklara göre daha az olması gözlemlenmiştir. Her ortak kendi sınıfından beş öğrenciyi twinspace’a kaydetti. Öğrenci takımları oluşturuldu. elilerine proje bilgilendirilmeleri yapıldıktan sonra veli izin belgeleri onaylatıldı. Öğrenci velilerimizden proje onay izin belgelerini aldık. Ortaklar kendilerini, öğrencilerini, okullarını ve nerede yaşadıklarını tanıttı. Öğrenciler kendilerini chaterpix web2 aracını kullanarak tanıttı. Proje afiş logosu ve poster seçim sürecine öğrenciler dahil edildi. Stem Tutum öğrenci ölçeği ön testi, Stem Kariyer ilgi öğrenci ön testi uygulandı. Aylık plana göre Bilgi Temelli Hayat Problemi öğrencilerle okundu. Sınırlamalar belirtildi. Tasarım öncesi öğrenciler gruplara ayrıldı. Dikkat çekmek için hedef kazanımlar doğrultusunda film izlendi. Her gruptaki öğrenciler matematik mühendisi, araştırmacı, grafik tasarımcı, malzeme planlama mühendisi, iş güvenliği uzmanı, iç mimar vb meslekleri belirlendi. Öğrenciler meslekler hakkında araştırmalar yaptılar. Temsil ettikleri meslek grubunun sorumluluklarını yerine getirerek ortak ürün modelleri ortaya çıkardılar. Tasarımlarını matematik ve fen bilimleri derslerinde öğrendiklerini kullanarak prototiplerini çizdiler. Çizdikleri prototiplerine göre tasarımlarını oluşturdular. Bu çalışmalar sırasında beyin fırtınası yaparak ürünlerini geliştirdiler. Her grup yaptığı tasarımı test ettikten sonra sınıf ortamında arkadaşlarına sundu. Tasarımlardaki olumsuz ve olumlu yönler tartışıldı ve değerlendirildi. Akran ve grup değerlendirme rublikleri uygulanarak her öğrenci tasarımındaki eksik yönleri belirledi. 21.yüzyıl becerilerini kazanabilecekleri proje tabanlı öğrenme modeli ile STEM yaklaşımını temel alarak etkinliklerimizi öğrenci merkezli olarak tüm ortaklarla planladık,uyguladık. Kahramanımız Tarçın’ın başına gelen gerçek yaşam problemlerine STEM yaklaşımı ile çözüm üretirken yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, kendi öğrenme süreçlerine uygun öğrenirken eğlenmelerini hedefledik. Öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine uygun kendi yapabilecekleri çalışmaları belirledik. Çocuklarla geri dönüşümün önemine vurgu yaparak çözüm ürettik. Oldukça meraklı olan çocuklar onları çevreleyen dünya hakkında sorular sorarak, araştırmalar yaparak, sorgulayarak çözümler ürettirken etkinlikler gerçek yaşam ile ilgili bilgi edinmelerine, olumlu tutum ve davranış geliştirebilmelerine temel oluşturdu. Araştırma- inceleme etkinlikleri yaparak sınıfta arkadaşlarına, öğrenci webinarlarında proje arkadaşlarına yaptıkları çalışmaları sunum yaparak anlatma imkanı buldular. Öğrenciler bireysel ve grup olarak etkinliklerde sınıf ve bahçe yer aldılar. Proje çalışmalarının yürütüleceği sınıflara liderlik edecek öğrenci takımları oluşturduk. Öğrencilerimize aktif görevler vererek sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçladık. Çevrimiçi sorunlara farkındalık kazandırmak, İnternet’i çocuklar için daha güvenli hale getirmek için Güvenli internet günü etkinliklerine katıldılar.