GREEN EDUCATİON FOR GREEN GENARATİON

Proje broşürümüz
GREEN EDUCATİON FOR GREEN GENARATİON 1

Çevreye saygı, doğaya saygı konusunda eğitim vermek, meydana gelen kültürel değişime katılmak demektir. Yeşil eğitim, doğayı, saygıyı, çevreyi, ekonomiyi, yaşam biçimini gündelik hayatın en gerçekçi biçimleriyle harmanlamayı başaran bir kavramdır. Gençleri yeşil eğitime duyarlı kılmak, doğanın, çevrenin ve “insanın” varlıklarına saygı duyarak olumlu etkileşimde bulunabileceği bir dünyada ve daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabilmek için hepimizin yapabileceği eylemlerin uygulanması anlamına gelir. Yeşil bir şekilde eğitim, yeni planlama koşullarının inşasını, çok disiplinli bir yaklaşımı, sürdürülebilirliğe yönelik değişime eşlik edebilecek bilgi ve becerilerin inşasını ifade eder.

Sürdürülebilir bir gelecek için yola çıktığımız projemizde öğrencilerimizin farkındalığını arttırabilmek için İtalya, Romanya, Litvanya, Yunanistan ve Türkiye ortaklığında etkinlikler hazırladık.