Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması

Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışması

Katılım Koşulları
Sergiye sadece Eylül 2017’dan itibaren basılmış ve uygulanmış işler kabul edilmektedir.

Orijinal işler kesinlikle paspartusuz ve herhangi bir malzemeye yapıştırılmamış olmalıdır.

Sergi ve yarışmaya katılmak için GMK üyesi olma koşulu aranmaz.

Tasarımcılar tüm kategorilerde ve istedikleri sayıda işle yarışmaya katılabilirler.

Açık hava grafik tasarımı, afiş, basın kampanyası, ilan, illüstrasyon, kurumsal kimlik kılavuzu tasarımı, logo, mobil uygulama tasarımı, öğrenci projeleri, sergileme tasarımı, tipografi, web sitesi tasarımı, yazı karakteri tasarımı kategorileri dışında hiçbir kategoride maket ve dijital çıkış kabul edilmez.

Tasarımcılar, yarışmaya aynı tasarımla birden fazla kategoride başvurabilirler. Örneğin, basın ilanı kategorisine gönderilen bir ürünün üzerinde yer alan illüstrasyon, ayrıca katılım ücreti ödenmek koşuluyla illüstrasyon kategorisine de gönderilebilir.

Yarışma bireylere açıktır, kurumlar adına katılım kabul edilmeyecektir. Firma, kurum ve grup adı altında gönderilen işler yarışma dışı bırakılacaktır.

Katılım koşullarına uymayan, yıpranmış, solmuş, yırtılmış olarak teslim edilen işler yarışma dışı bırakılır.

Sergiye katılmak isteyen GMK üyelerinin, 2018 yılı aidatı dahil tüm aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. (Aidat borçları işlerin teslimi sırasında da ödenebilir.)

Önemli Notlar
Özgün olmadığı belirlenen işler Jüri ve Yönetim Kurulu tarafından sergi dışı bırakılır. Ödül kazandıktan sonra söz konusu ürünün özgün olmadığı belirlenirse, GMK Yönetim Kurulu, ödülün geri alınması ve durumun üyelere bildirilmesi yoluna gider.

Jüri üyeleri, gerekli gördüğünde sergiye katılan işlerin kategorilerini değiştirebilir.

Bir kategoride ödül değerlendirmesi yapılabilmesi için, en az 4 farklı katılımcının o kategoride iş göndermiş olması gerekir.

Sergiye katılan işler hiçbir şekilde geri verilmez. GMK üyesi olan katılımcıların kazandığı para ödüllerinin %20’si derneğe aktarılacaktır. Üye olmayan katılımcıların özel ödül kazanması halinde kendilerine yalnızca ödül belgesi verilecek, para ödülü derneğe aktarılacaktır.

Katılım koşullarına uygun, uygulanmış her ürün sergilenir. Ancak sergi mekânının yeterli olmadığı durumlarda, katılım formundaki sıraya göre en sondan başlayarak işler sergi dışı bırakılabilir.

GMK, yarışma ve sergi konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sergiye katılan her tasarımcı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Kategoriler
1. Açık Hava Grafik Tasarımı
Tasarımın açık havada uygulandığı mecranın görseli A3 (yatay) boyutlarında basılarak gönderilmelidir.

2. Afiş Tasarımı (Kültürel/Sosyal)

3. Afiş Tasarımı (Ticari)

4. Satış ve Reklam Pazarlama Malzemesi (P.O.P. Tasarımı)

5. Ambalaj Üzeri Grafik Tasarımı

6. Basın Kampanyası (Dergi/Gazete)
Devamlılık arz eden en az iki çalışma (dergi ya da gazetede yayımlandığı boyutlarda) gönderilmelidir.

7. Broşür/Katalog Tasarımı

8. CD/Plak Kapağı Tasarımı
Spotify, iTunes, SoundCloud vb. dijital müzik platformları için yapılan tasarımlar da kabul edilmektedir.

9. Çeşitli
Herhangi bir kategoriye girmeyen işler “Çeşitli” kategorisine gönderilmelidir.

10. Dergi Kapağı Tasarımı

11. Direct Mail/Flyer Tasarımı

12. Faaliyet Raporu Tasarımı

13. Hareketli Görüntü Tasarımı (Motion Graphics)
Vimeo/Youtube linki gönderilmelidir.

14. İlan Tasarımı (Dergi/Gazete)
Dergi ya da gazetede yayımlandığı boyutlarda gönderilmelidir.

15. İllüstrasyon
Bu kategoride sergilenecek çalışmalar uygulandıkları dijital ya da basılı mecra ile birlikte gönderilmelidir.

16. Jenerik Tasarımı (Title Sequence)
Vimeo/Youtube linki gönderilmelidir. Film, Dizi, TV Programı, İnternet Programı jenerikleri kabul edilmektedir.

17. Kişisel Tanıtım (Self Promotion)

18. Kitap Kapağı Tasarımı

19. Kitap Tasarımı

20. Kurumsal Kimlik Tasarımı
En az 3, en fazla 10 parça uygulama gönderilebilir.

21. Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tasarımı

22. Logo Tasarımı
Logo, 21×21 cm bir alan içinde, uzun kenarı 10 cm’yi geçmeyecek şekilde siyah-beyaz ve renkli olarak iki ayrı şekilde gönderilmelidir. Bu kategori altında gönderilecek tüm işlerde künyenin açıklama kısmında faaliyet alanının belirtilmesi gerekmektedir.

23. Menü Tasarımı

24. Mobil Uygulama Tasarımı
Arayüz tasarımının görselleri bir A3 (yatay) sayfasında düzenlenerek AppStore ya da Google Play linki ile birlikte gönderilmelidir.

25. Öğrenci Projeleri
Bu kategoriye sadece Grafik Tasarım ya da İletişim Tasarımı Bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri okulda gerçekleştirdikleri projeleriyle başvurabilirler. Öğrenci projeleri dışındaki kişisel çalışmalar bu kategorinin dışındadır. Katılımcı öğrencilerin, projelerini öğrenci künyeleriyle birlikte göndermeleri gerekmektedir.

26. Sergileme Tasarımı
Tasarımların sergi alanındaki uygulamasının fotoğrafları A3 (yatay) boyutlarında basılarak gönderilmelidir.

27. Süreli Yayın Tasarımı

28. Takvim/Ajanda Tasarımı

29. Tanıtım Eşyası Üzeri Grafik Tasarımı

30. Tasarım Devamlılığı ve Grafik Uygulama
Broşür/katalog, faaliyet raporu, kitap, menü, süreli yayın, takvim/ajanda vb. çalışmalar gönderilebilir.

31. Tebrik Kartı/Davetiye Tasarımı
E-davetiye, E-kart vb. dijital çalışmalar da gönderilebilir.

32. Tekstil Ürünü Üzeri Grafik Tasarımı
T-Shirt, çanta vb.

33. Tipografi
Bu kategoride sergilenecek çalışmalar uygulandıkları mecra ile birlikte gönderilmelidir. İşin boyutunun büyük olması halinde işin kendisi ve uygulandığı mecranın görseli A3 (yatay) boyutunda düzenlenerek gönderilmelidir.

34. Web Sitesi Tasarımı
Arayüz tasarımının görselleri A3 (yatay) boyutlarında düzenlenerek web sitesi linki ile birlikte gönderilmelidir.

35. Yazı Karakteri Tasarımı
Karakter seti, alfabenin kullanımı, cümle ve kelime kullanım örnekleri 70×100 cm (dikey) boyutunda düzenlenerek gönderilmelidir. İsteyen tasarımcılar, yazı karakterinin kullanımını gösteren bir kitapçık da gönderebilirler.

37.gmk.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin