Görüntü İşleme Tekniği Kullanarak Mikroskobik Canlıların Gözlemi ve Tespiti

Görüntü işleme tekniği, herhangi bir aygıt aracılığı ile alınan görüntüler üzerinde işlem yapabilmeyi sağlayan tekniktir. Görüntü üzerinde bulunan herhangi bir nesnenin elde edilebilmesi, nesnelerin tanımlanabilmesi, herhangi bir görüntünün netliğini artırma amacıyla görüntü işleme tekniği kullanılmaktadır. Herhangi bir resmin yazlım aracılığı ile kullanılabilmesi için sayısallaştırılması gerekmektedir. Resimde bulunan renklerin sayısal değerlerle ifade edilebilmesi işlemine sayısallaştırma denir. Projede görüntü işleme tekniğinin bu özelliği ışık mikroskobunda kullanılmıştır. Mikroskopta doğru görüntü bulmak laboratuvar etkinlikleri esnasında karşılaşılan sorunlardandır. Bu projede mikroskoptan alınan görüntünün kendi arşivinde bulunan görüntülerle kıyaslanması ve bulunan görüntünün özellikleriyle birlikte anlatılabilmesini sağlayacak program tasarımı amaçlanmıştır. Yazılım dili olarak Visual Studio C# kullanılmıştır. Işık mikroskobu okülerlerinden biri webcamli okülerle değiştirilmiştir. Hazır preparatlar ışık mikroskobunda görüntü bulacak şekilde ayarlanmıştır. Preparatların farklı konumlardan fotoğrafları kamera uygulamasıyla bilgisayara aktarılmıştır. O preparatlara ait bilgiler resim dosyası olarak düzenlenmiştir. Program çalışma esnasında anlık olarak yakalanan görüntünün eşleşmesi gerçekleşmiş ise o preparata ait bilgilerle birlikte ekranda görünmüştür. Projede uygun kodlarla oluşturulan program çalıştırılmış ve hazır preparatlarla de¬nenen görüntü bulma başarılı olmuştur. Bu proje, fen bilimleri müfredatında işlenen konuların mikroskobik görüntüleme işlemlerini kolaylaştıracak, sınıf ve ev ortamında dahi mikroskop kullanımı gerçekleşebilecek, özellikle küçük yaş gruplarında merak duygusu giderilip gözle görülemeyen canlıların somutlaştırılarak öğrenilmesine imkân sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, Mikroskop, C#, Preparat

Dilek BULDU
FMG Güzel Sanatlar Lisesi
Biyoloji Öğretmeni

Abdullah E. PERDAHÇI
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni

Sezer İNAN
Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi
Biyoloji Öğretmeni