Görünmeyen Dünyada Yolculuk: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi

Görünmeyen Dünyada Yolculuk: Deneyden Deneyime Bir Nanobilim Entegrasyon Projesi

Bu Proje TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Desteklenmektedir.

Proje No: 118B389

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet DOĞAN

Projenin Yürütüldüğü Kurum: Balıkesir Üniversitesi

Uygulama Yeri: Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Tarihi: 16-21 Temmuz 2018

Projenin amacı; nanobilim ve nanoteknoloji konularına fen lisesi öğrencilerinin ilgisini çekerek bilgi ve farkındalık kazandırmak, öğrencilerin temel bilimlere ilgilerini arttırmak, bilimsel kavram ve süreçleri daha iyi anlamalarına, temel bilimlerin temel prensiplerinin bu bağlamda nasıl işlendiğini fark edip günlük hayat ile ilişkilendirmelerine, merak ve ilgi ile olaylara yaklaşmalarına, araştırma ve sorgulamanın önemini kavramalarına, bilim ve teknoloji alanında meslek seçimlerinde bilinçli ve toplumda duyarlı birer birey olmalarına yardımcı olmaktır.

HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesi TEOG sınavında 490-500 puan alarak Balıkesir ili ve ilçelerindeki fen liselerinde eğitimlerine devam eden 40 fen lisesi öğrencisidir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Proje Tarihi: 16-21 Temmuz 2018
Proje Başvuru Tarihi: 15-31 Mayıs 2018