Görsellerle Hayata Tutunmak Yarışması

Görsellerle Hayata Tutunmak Yarışması

YARIŞMA KURALLARI

1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.

2. Yarışmaya gönderilecek görseller kanserler ve kan hastalıklarıyla ilgili olmalıdır.

3. Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir sergide ödül almamış, yayımlanmamış veya sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.

4. Ödül olarak:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000TL verilecektir.

5. Birden fazla eserle ödül alan katılımcılar, sadece en yüksek ödülden yararlanabilir.

6. Aynı ödülü birden fazla katılımcının kazandığı durumlarda ödül tutarı taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.

7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.

8. Yarışmaya eser gönderecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik (grafik, fotoğraf, çizim vb.) malzemeyi kullanmakta serbesttir.

9. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görselin yüksek çözünürlükte (en az 300dpi) hazırlanmış JPEG formatındaki şekli, öz geçmiş bilgileriyle (adı-soyadı, mesleği, cinsiyeti, e-posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası ve görselle anlatmak istediği hastalık adı) birlikte gönderilmelidir.

10.Görseller renkli veya siyah beyaz olabilir.

11. Eserler sadece gorsellerlehayatatutunmak@gmail.com adresine gönderilecektir.

12.Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği, ödül alan ve yarışmaya katılmış olan eserleri kitap, afiş, katalog, broşür gibi eğitim ve tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcılara ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir.

13. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

14. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt hâlinde Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneğinin kararları geçerlidir.

15. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2019 tarihidir.

16. Sonuçların resmi duyurusu 08 Şubat 2019 tarihinde II. Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği Kongresi’nde ilan edilecek, derece alanlara ödülleri verilecektir. Ayrıca www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden de yarışma sonuçları ilan edilecektir.

17.Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

18. Eserler millî ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.

19. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.

20. İhtilaf hâlinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.nadirhastaliklar.org.tr adresinden ilan edilecektir.