Görsellerle Hastalıklar 2017

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

 

 1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.
 2. Yarışmaya gönderilecek görseller tıbbi hastalıklarla ilgili olmalıdır.
 1. Her katılımcı yarışmaya, daha önceden herhangi bir sergide ödül almamış, yayımlanmamış veya sergilenmemiş en fazla 3 (üç) eseriyle katılabilir.
 1. Ödül olarak:

Birinciye: 3.000 TL

İkinciye: 2.000 TL

Üçüncüye: 1.000 TL verilecektir.

 1. Birden fazla eserle ödül alan katılımcılar, sadece en yüksek ödülden yararlanabilir.
 2. Aynı ödülü birden fazla katılımcının kazandığı durumlarda ödül tutarı taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.
 3. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.
 4. Yarışmaya eser gönderecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik (grafik, fotoğraf, çizim vb.) malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 5. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görselin yüksek çözünürlükte (en az 300dpi) olarak hazırlanmış JPEG formatındaki şekli, özgeçmiş bilgileriyle (adı-soyadı, mesleği, cinsiyeti, e-posta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası ve görselle anlatmak istediği hastalık adı) birlikte gönderilmelidir.
 6. Görseller renkli veya siyah beyaz olabilir.
 7. Eserler sadece gorsellerlehastaliklar2017@gmail.com adresine gönderilecektir.
 1. İnönü Üniversitesi, ödül alan ve yarışmaya katılmış olan eserleri kitap, afiş, katalog, broşür gibi eğitim ve tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcılara ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri, eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
 1. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 2. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt hâlinde İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün kararları geçerlidir.
 3. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2017 tarihidir.
 1. Sonuçların resmi duyurusu 14 Mart 2017 tarihinde İnönü Üniversitesinde yapılacak olan Tıp Bayramı töreninde ilan edilecek ve derece alanlara ödülleri verilecektir. www.inonu.edu.tr adresinde de yarışma sonuçları ilan edilecektir.
 1. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 2. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
 1. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.
 2. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
 3. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www. inonu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.