Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu

Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu

DEĞERLİ SANAT EĞİTİMİ ARAŞTIRMACILARI VE SANATÇILAR;
Sanat eğitimi; bireyin entelektüel, akademik, kültürel, kişisel gelişimini sağlayacak olan genel eğitimin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Çağımız, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşamakta; bu süreçte yaratıcılık, inovasyon, esin, çözüm odaklı üretkenlik içeren iş gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Sanat eğitimi yukarıda sayılan tüm niteliklere katkı sağlayan bir eğitim biçimi olmasından dolayı tüm dünyada önemini giderek arttırmaktadır. Sanat eğitiminin önemi hakkında ünlü psikolog H. Gardner “Görsel sanatlar eğitimi, öğrencileri için birçok fırsat sağlaması, dünyayı kendi öz sanatsal anlatımıyla nasıl algıladıklarını bilmeye başlaması ve bunun sonucunda, kendi duygularıyla daha tarafsız ve etkili olarak ilgilenebilmesi bakımlarından önemli ve gereklidir” demektedir. Bu önemin farkında olan ülkeler sanat eğitimine gereken önemi vermekte, sanat eğitimi hakkında yeni fikirler, öğretim programları ve yöntemler geliştirmektedirler.

Ana teması “Görsel Sanatlar Eğitiminde Çağdaş Sanatın Yeri” olan “I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu”, tüm bu gelişmelerin ya da sorunların akademik ortamda tartışılması ve çözüm önerileri geliştirilebilmesi; değişen sanatsal paradigmaların sanat eğitimine ne düzeyde yansıyıp yansımadığı; çokça yakınılan sanatın ve sanat eğitiminin toplumdaki olumsuz algısının olumluya dönüştürülebilmesi yolunda bilimsel yeni fikirler ortaya koyulabilmesi ve tartışılması temel amacını taşımaktadır.

Sempozyumda aşağıdaki başlıklar ya da benzer başlıklardaki araştırmalara yer verilecektir:

Görsel Sanat Eğitimi Programları
Sanat Eğitiminde Ölçümleme
Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık
Temel Sanat Eğitimi
Sanat Eğitimi Tarihi
Sanat Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Dijital Sanat
Çağdaş Sanat Eğitimi Yöntemleri
Sanat Eğitiminde Uluslararası Kuruluşlar
Milli Eğitim Sisteminde Sanat Eğitimi
Sanat Eğitimi Politikaları
Kurumsal Yapılar ve Sanat Eğitimi
Sanat Eğitimi Kültürü ve Ekonomisi
Sanat Eğitiminde Yarışmalar
Sanat Eğitimi ve Müzeler
Çağdaş Sanat Sergisi

“I. Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu” kapsamında, 2-11 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, “Çağdaş Sanat Sergisi”, ülkemiz sanat eğitimcilerinin “Çağdaş Sanat” kavramı kapsamında yaptıkları sanatsal çalışmalarının akademik çevre ve halkla buluşmasını sağlamak, çağdaş sanatın her kademedeki eğitim düzeyinde bir farkındalık yaratması ve bu kademelerde kendine yer bulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

SEMPOZYUM VE ÇAĞDAŞ SANAT SERGİSİ TAKVİMİ

Sempozyum Takvimi
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 31 Ağustos 2017
Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi 8 Eylül 2017
Kongre programının duyurulması 06 Ekim 2017
Tam metin gönderilme son tarihi 12 Ocak 2018
Erken kayıt için son tarih 18 Eylül 2017
Geç kayıt için son tarih 29 Eylül 2017

Sergi Takvimi
Eser görsellerinin gönderilmesi için son tarih 18 Eylül 2017
Seçici kurulun eserleri değerlendirmesi için son tarih 29 Eylül 2017
Değerlendirme sonuçlarının ilanı ve kabul belgelerinin gönderilmesi 02 Ekim 2017
Eserlerin teslimi için son tarih 20 Ekim 2017

http://gses.eab.org.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.