Gönül Coğrafyamız ve Biz Ödüllü Kompozisyon Yarışması

Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan gençlerin; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Tarih bizi, yalnız geçmişte değil, halde ve gelecekte de bütünler. Milletimiz, zaman ve mekan içinde, bölünmez bir bütün ve sürekli akışı ifade eder. Değişik zaman ve mekanlarda farklı isimler almış olsalar da, Tarihte tek bir Türk Devleti ve Milleti şuuru vardır. Hunlar, Göktürkler, Kutlukhanlar, OsmanlIlar ve Türkiye Cumhuriyeti, birbiriyle ilgisiz ve irtibatsız devletler olmayıp, “Tarihi Türk milletinin ve Devletinin” tarih içerisindeki, periyotlarını ve safhalarını temsil ederler. Bir tarafta Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Kıpçak, Nogay, Kerküklü, AzerbaycanlI, Kıbrıslı, Batı TrakyalI… kardeşlerimiz, diğer tarafta Boşnak, Arap, Arnavut, Çeçen… kardeşlerimizi sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak bir araya getirmek, “Tek devlet, Tek millet” vecizi altında üst birlikteliği sağlamak, tarihin üzerimize yüklediği misyonumuzdur. Adriyatik’ten Çin Şeddine, Mekke, Medine, Kudüs, Kuzey Afrika, Endülüs milletimizin gönül coğrafyasının kapsam alanındadır.

Bu kapsamda,
Gençlerimizin “Tarih şuuru” nu kazanmasına, bu şuurun gereği olarak, “Gönül coğrafyamızı” burada yaşayan millet ve kardeş toplulukları tanımak, sorunlarını öğrenip çözümler üretmek, ileriki tarihlerde oluşturacağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve politik birlikteliklere öncülük etmek, işbirlikleri ve kapsamları konusunda düşünmek, hayal kurmak ve bunları gerçekleştirebilme noktasında realiteyi göz önüne almak, milli duruş ve politikaları oluşturmak, manevi mirasımızı yaşatmak, geçmişte yaşanan kültür ve medeniyetimizin günümüzde izdüşümlerini tespit etmek, milli ve manevi hassasiyetleri kavramak gibi amaçları projemiz ön görmektedir.

YARIŞMA PROGRAMI
Yarışmanın Başlama Tarihi; 26.06.2021
Eserlerin Son Teslim Tarihi; 23.07.2021
Sonuç İlan Tarihi; 30.07.2021
İtiraz Süresinin Sonu; 07.08.2021
Ödül Töreni; 08.08.2021
Konu ile ilgili yaşanan sorunlarda muhatap :
Mustafa Salim Nursaçan (Kayseri Müftülüğü İl Vaizi) – 0553 336 89 33

ÖDÜLLER:
+5.000 Tl +Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +3.000 Tl +Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +2.000 Tl +Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
+Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B)
11. Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Meali (Diyanet)
12. Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Meali (Diyanet)
13. Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Meali (Diyanet)
14. Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Meali (Diyanet)
15. Kur’an Yolu Tefsiri (D.İ.B) +Kur’an Meali (Diyanet)
• İlk 50’ye giren tüm katılımcılarımıza Prof. Dr. Haluk DURSUN’un “Nil’den Tuna’ya Osmanlı Yazıları” isimli eseri hediye edilecektir.
• Ayrıca katılımcıların hepsine -ayrım yapılmaksızın- Yesevi Yardım Hareketi Arama Kurtarma ve Doğa Sporları kulübüne ücretsiz üye olabilecek, etkinliklere katılabileceklerdir. Üyelikler, yeseviyardimhareketi.org.tr adresinden yapılabilecektir.
Yarışma ile ilgili, katılım formu, yarışmanın kapsamı, katılımcılarda ve eserlerde aranacak şartlar, eser gönderim adresi, ödüller ile ilgili detaylı ve kapsamlı bilgiler, Balkan turu ile ilgili bilgiler, kulübümüzde üyelerimizin katılabileceği etkinlikler vb. tüm detaylara, aşağıda yer alan internet adresinden ulaşabilirsiniz.