Gönen Belediyesi 23. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

Gönen Belediyesi tarafından Ömer Seyfettin Hikâye Yarışması başvuruları başladı.

Amaç:
Ömer Seyfettin’i anmak ve hatırasını yaşatmaya devam etmektir. Bunun yanında türk edebiyatı tarihine yeni hikaye ve hikayeciler kazandırmaktır.
Konu : Serbesttir
İlköğretim İkinci kademeden itibaren tüm öğrencilere açıktır.
Yarışma Şartları:
Yarışma, Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan ğrencilere açıktır.
Yarışma dili türkçe’dir.
Yarışmaya gönderilecek hikayelerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
Yarışmacılar, hikaye yarışmasına en fazla 3 hikaye ile katılabilirler.
Yarışmaya gönderilecek hikayelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır.
Yarışmacı, kimliğini, açık adresini, e-mail adresini, öz yaşam öyküsü ile bir adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp hikayesinin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır.
Hikaye, bilgisayardada Times New Roman karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1.5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyuntundaki ölçülerle yaklaşık 10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
Hikayenin konduğu zarfın içine word formatında hazırlanmış, iki çıktısıyla birlikte Cd ye yüklenmiş olarak gönderilecektir.
Yarışmaya katılacak, hikayelerini Belediyemize elden verebilecekleri gibi, duyrumuzda belirtilen teslim adresine karg ile de gönderilebilir.
Yarışmaya katılmak üzere Belediyemize teslim edilen hikaye metinleri, geri verilmeyecek ve metinler sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları, Gönen Belediyesine ait olacaktır. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikayeler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
18 yaş altı dereceye giren öğrenciler için velilerden telif ücreti ödenmeyeceğine dair muvafakatname alınacaktır.
Dereceye giren öğrencilerin gidiş geliş, iaşe ve konaklama ücretleri belge karşılığı refakatcisi ile birlikte karşılanacaktır.
Ödüller:
Birinciye 2,000 Tl
İkinicye 1,000 Tl
Üçüncüye 500 Tl

Özendirme Ödülü 3 kişiye verilecektir
250 Tl

Yarışma sonuçları 02 mart 2012 tarihinde açıklanacak, ödüller 11 mart 2012 pazar günü Gönen de verilecektir.
Son Teslim Tarihi
30 Aralık 2011 Cuma
Teslim Yeri
gönen Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Gönen / Balıkesir
Tel: 0266 762 18 45 / Beyaz Masa