GONCA DERGİSİ 14. RESİM VE HİKÂYE YARIŞMASI

GONCA DERGİSİ 14. RESİM VE HİKÂYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KONUSU:
* Resim Yarışmasında konu “Yok Birbirimizden Farkımız…”dır.
* Hikâye Yarışmasında konu sınırlandırması yoktur.

AMACI: İlköğretim ve orta öğretim öğrencilerini; resim ve edebiyata yönlendirmek, çevre ve toplum değerlerine duyarlı insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, bu alanlarda çalışma yapanları ödüllendirmek.

KAPSAMI: Tüm resmî / özel ilkokul ve ortaokul kurumları
SÜRESİ: 1 Eylül 2015 günü mesai ile başlar. 5 Ocak 2016 günü mesai bitimi ile sona erer.

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRESİ: Yarışmaya katılacak eserlerin toplanma adresi: Gonca Dergisi \ Şafak İş Merkezi, Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar \ İSTANBUL

YARIŞMA ŞARTLARI Yarışma aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır:
Resim Yarışması 1.Kategori: 1, 2, 3, 4. sınıflar 2.Kategori: 5, 6, 7, 8. sınıflar
Hikâye Yarışması 1. Kategori: 1, 2, 3, 4. sınıflar 2. Kategori: 5, 6, 7, 8. sınıflar
Resim Yarışması
Resim dalında konu “Yok Birbirimizden Farkımız…” olarak belirlenmiştir.

* Yarışmacılar en fazla üç eserle yarışmaya katılabilirler.
* Gönderilen resimler en az A4 ebadında olmalıdır.
* Yarışmacılar, eserleriyle birlikte ad, soyadı, doğum tarihi, okul, sınıf, şube, ev\okul adresi ve telefon bilgilerini göndermek zorundadırlar.
* Gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmaya katılarak ödül almamış olması ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
* Belirtilen süre dışında gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo vb. yollarla gönderilen eserlerdeki gecikmelerden Gonca Dergisi sorumlu değildir.
* Teknik serbesttir. (Sulu boya, kuru boya, pastel, yağlıboya, ekolin, karakalem vb.) Bilgisayarda çizilen ve boyanan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Resimler, Gonca Dergisi / Şafak İş Merkezi, Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar / İSTANBUL adresine; posta/kargo yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. E-mail yoluyla gönderilen resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yukarıdaki şartların herhangi birini yerine getirmeyenlerin çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâye ve resimler, eser sahibinin veli veya vasisinin vereceği beyanla Gonca Dergisi’nde yayınlanabilecektir. Yayınlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
* Eser Sahibi, kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış olmakla ve şartlarını kabul etmiş olmakla birlikte, değerlendirilmek üzere Işık Yayıncılık Tic. A.Ş firmasına göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25 maddelerinde sayılan mali haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım hakkını da kapsar şeklinde umuma iletim haklarını basit ruhsat biçiminde yurt içinde veya yurt dışında kullanmak üzere yer, sayı ve içerik itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme eser sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan Işık Yayıncılık Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak devretmiştir. Işık Yayıncılık A.Ş. ESER’İN işbu madde kapsamında doğan hak ve yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını dilediği üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir edebileceği gibi, alt lisans da verebilir.
* Yarışmaya katılan eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
* Yarışmada dereceye girenler 4 Nisan 2016’dan itibaren internet sitemizde açıklanacaktır.
* Yarışmacılar, ödül kazanmaları halinde velilerinden yazılı izin belgesi getireceklerdir. Yarışmada ödül kazandıklarına dair bildirimin yapılmasının ardından 20 gün içerisinde izin belgesini ibraz etmeyen adaylar yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.
* Ödüller Gonca Dergisi’nin organize edeceği Ödül Töreni’nde verilecektir.

Hikâye Yarışması
* Hikâye yarışmasında konu serbesttir. Ancak, milletimizin maddî, manevî ve ahlâkî değerlerine aykırı eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yarışmacılar en fazla üç eserle yarışmaya katılabilirler.
* Hikâyelerde kelime ve sayfa sınırlaması yoktur.
* Yarışmacılar, el yazısıyla yahut bilgisayarda yazarak yarışmaya katılabilir.
* Gönderilen eserler özgün çalışma olmalıdır. İnternette ya da herhangi bir yayın organında yayınlanmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yarışmacılar, eserleriyle birlikte ad, soyadı, doğum tarihi, okul, sınıf, şube, okul adresi ve telefon bilgilerini göndermek zorundadırlar.
* Gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmaya katılarak ödül almamış olması ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
* Belirtilen süre dışında gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır. Posta, kargo vb. yollarla gönderilen eserlerdeki gecikmelerden gönderici sorumludur.
* Yukarıdaki şartların herhangi birini yerine getirmeyenlerin çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen hikâye ve resimler eser sahibinin veli veya vasisinin vereceği beyanla Gonca Dergisi’nde yayınlanabilecektir. Yayınlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.
* Eser sahibi, kendisine ait olduğunu kabul ve beyan ederek bu yarışmaya katılmış olmakla ve şartlarını kabul etmiş olmakla birlikte, değerlendirilmek üzere Işık Yayıncılık Tic. A.Ş firmasına göndermiş olduğu eserin 5846 sayılı FSEK’nun 21-25 maddelerinde sayılan mali haklarını; işleme, çoğaltma, yayma, yayın, satış ve dağıtım hakkını, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma Yayın, umuma iletim ve üçüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. tarafından tanıtım amaçlı tüm kullanım hakkını da kapsar şeklinde umuma iletim haklarını basit ruhsat biçiminde yurt içinde veya yurt dışında kullanmak üzere yer, sayı ve içerik itibariyle sınırlama olmaksızın ve süresiz olarak ayrıca bir telif sözleşmesi veya işleme eser sözleşmesi yapılmasına gerek bulunmadan Işık Yayıncılık Tic. A.Ş.’ye bedelsiz olarak devretmiştir. Işık Yayıncılık A.Ş. ESER’İN işbu madde kapsamında doğan hak ve yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını dilediği üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir edebileceği gibi, alt lisans da verebilir.
* Yarışmacılar, ödül kazanmaları halinde velilerinden yazılı izin belgesi getireceklerdir. Yarışmada ödül kazandıklarına dair bildirimin yapılmasının ardından 20 gün içerisinde izin belgesini ibraz etmeyen adaylar yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.
* Yarışmaya katılan eserler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
* Yarışmada dereceye girenlerin isimleri 4 Nisan 2016’dan itibaren internet sitemizde açıklanacaktır.
* Hikâyeler, Gonca Dergisi/Şafak İş Merkezi, Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar/İSTANBUL adresine; posta/kargo yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Ödüller Gonca Dergisi’nin organize edeceği Ödül Töreni’nde verilecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER: Yarışmaya katılacak eserler posta/kargo yoluyla veya elden Gonca Dergisi Şafak İş Merkezi Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar / İSTANBUL

ÖDÜL MİKTARI: Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adres: Gonca Dergisi Şafak İş Merkezi Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:1 Üsküdar \ İSTANBUL
Tel : 0216 522 11 44 E mail: gonca@goncadergisi.com