Gölcük Sosyoloji Kampı

Gölcük Sosyoloji Kampı için başvurular başladı. Kamp gündüz olacak. Hergün servis saat 09:30’da Isparta Öğretmenevi önünden kalkacak. Dönüş saat 17:00’da olacak. Kamp İlköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olup ücretsizdir.

1.Grup: 11-15 Temmus 2011

2.Grup 18-22 Temmuz 2011

3.Grup 25-29 Temmuz 2011

Başvuru için [email protected] Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine mail gönderin.

Projenin Amacı 
Sosyoloji (toplum bilim) sosyal bilimlerden birisidir. Ancak, diğer sosyal bilimlerin konusu ve ilgili alanları ile farklılık gösterir. Sosyoloji toplum içindeki insan ilişkileri ve etkileşimleriyle ilgili bir disiplindir. Sosyologlar birbirinden izole olarak yaşayan kişilerle değil aksine bir birini etkileyen iletişim kuran diğer bir deyimle bir sosyal ortam içinde bulunan insan gruplarıyla ilgili olarak çalışırlar. Birçoğumuz gelecekte değişmenin yönü ne olacak, dünya nasıl bir yaşama doğru gidiyor, geçmişe göre yaşam koşullarımızdaki farklılıklar neden kaynaklandı, nasıl ortaya çıktı vb. sorular sormaktayız. Bu sorular son yıllarda daha bir tartışılır hale geldi. Bu soruların yanıtları sosyolojinin inceleme alanına girmektedir. Toplumu ve toplum içindeki olayları saptamak, bunları tanımlamakla başlar. Sosyolojinin en önemli katkısı, getirdiği yeni kuram ve yöntemlerle toplum olaylarının daha iyi tanınabilmesine yardımcı olmaktır.

Diğer Sosyal Bilimler gibi Sosyolojide diğer doğa bilimlerine kıyasla daha az gelişmiş, bir disiplindir. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi bilimsel yöntemin Sosyolojide uygulanışının tarihinin yeni oluşudur. İkincisi ise sosyolojinin konusu olan insan davranışlarına ilişkin konularda çalışmanın ortaya çıkardığı güçlüklerdir. Gerçekten de doğa bilimlerinde moleküller ve maddelerde araştırma yapmak son derece doğal ve kolayken insan üzerinde araştırma yapmak kolay değildir. Araştırma yapıldığını hisseden insan çeşitli nedenlerle araştırma yapmak son derece doğal ve kolayken insan çeşitli nedenlerle doğal davranışlarını değiştirir ve araştırmacıyı yanıltır. İnsan davranışları karmaşık birçok nedene dayalıdır. Bu davranışları bir tek faktörle açıklamak çok zor hatta imkânsızdır. Ancak bu olgu sosyolojinin biyokimya ve fiziğe kıyasla daha az bilimsel olduğunu göstermez. Sadece onun genellemeler, yardımcılar ve açıklamalar yapmada daha çok zorluklarla karşılaştığını gösterir. Bu nedenle de sosyologların kullandıkları kavramlar ve açıklamalar her zaman kolay anlaşılır bir dilden değildir. Hatta sosyologların kendine özgü bir dilleri olduğundan söz edilir. Tüm bu olumsuzluğun temelinde sosyoloji konusunda ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yeterli eğitimin verilmemesinin de etkisini göz ardı etmemek gerekir.

Günümüz sosyoloji çalışmalarında, toplumsal yapı ve toplumsal değişme açısından yapılan araştırmalar oldukça önemli hale gelmiştir, Çünkü Sosyoloji insan ilişkileri üzerinde odaklaşır. Örneğin; “insanlar birbirlerini nasıl etkilemektedirler? Davranışları, duygu ve hareket biçimleri nelerdir?” gibi. Sosyolojik incelemelerin hedefi insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin yapısı üzerindedir. Bu ilişkilerin şekillenmesi ve değişmesi üzerinde durur. Daha kesin ve kısa tanımla sosyoloji insan grubunu odak alır ve inceler. Onun için grup olarak insan davranışları ve ilişkileri önemlidir. Toplum bilim insanın hiçbir zaman ve yerde tek başına olmadığı daima bir grup içerisinde yer aldığı düşüncesinden hareket etmektedir. Aslında sosyoloji kişinin yaşadığı toplumu anlaması sürecidir. Ancak ilköğretim öğrencilerine bu konuda okullarda yeterli eğitim verilmemektedir. Proje kapsamında sosyoloji konusunda yeterli eğitim almamış ilköğretim öğrencilerine sosyolojinin temel kavramlarını öğretmeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında Toplum Bilim, Doğa Fotoğrafçılığı, Kendinin ifade etme, Bilgi, dil, kimlik, benlik, farklılık, aile, normlar, değerler, statüler, roller, gruplar, küresel ısınma, tüketim, yaşlılık, engellilik, çocuk hakları, sosyolojide veri toplama teknikleri konularında faaliyetler yürütülecektir. Faaliyetler sonucunda öncelikle katılımcıları sosyolojinin temel konuları hakkında seminerler verilecek daha sonrada işlenen konulara hakkında çeşitli drama ve oyunlar düzenlenecek, Isparta Gölcük Milli Parkında kamp kurulacaktır. Katılımcıların 1 hafta süreyle doğa da sosyoloji ile baş başa kalması sağlanacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim çalışmaları, seminerler, atölye çalışmaları ile ilköğretim çağındaki öğrencilerimizin Sosyolojinin temel konularını öğrenmeleri, yaşadıkları toplumu anlamaları ve toplumsal sorunlara karşı daha duyarlı olmaları sağlanacaktır.