Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Gölcük Belediyesi – Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
6. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

KATEGORİLER:
– Kategori A: Somut olmayan kültürel miras “Düğün Geleneği”;
– Kategori B: “Gölcük’te yaşam”.

AMAÇ:
Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD), bu yıl 6.sını gerçekleştirecekleri yarışma serisi ile 2006 Ocak’tan bu yana taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmayı ve Gölcük ilçemizin tanıtımı amaçlamaktadır.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS NEDİR?
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM), UNESCO tarafından toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına gelir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu somut olmayan kültürel miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN AMAÇLARI:
– Somut Olmayan Kültürel Mirası korumak;
– Somut Olmayan Kültürel Mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasa duyulan saygıyı yükseltmek;
– Somut Olmayan Kültürel Mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyarlılığı artırmak, karşılıklı değer bilirliği sağlamaktır.
– “Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence altına alma anlamına gelir. Bu kavram; kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma, geliştirme, güçlendirme, eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarma gibi yöntemleri içerir.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI:
a) Somut Olmayan Kültürel Mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar;
b) Gösteri sanatları;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatları geleneği.
Bu bilgiler ışığında 6.’sı gerçekleştirilecek olan Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın Konuları;
Kategori A – Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın alt başlığı ve konusu; “Düğün Geleneği”dir.
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler kapsamında; “Düğün Geleneği” (Görücüye gitme, kız isteme, söz kesme, nişan, çeyiz hazırlama, çeyiz serme, gelin hamamı, gelin çıkarma, dini nikah, resmi nikah, düğün eğlencesi…).
Kategori B – “Gölcük’te Yaşam”
Gölcük sınırları içinde ilçemizin tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kültürel ve insani değerleri; birey ve toplum yaşamından kesitleri konu almaktadır.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
– Her katılımcı, her kategori için en fazla 4 (dört) adet Sayısal eserle yarışmaya katılabilir.
– Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğraf belge niteliği taşıyacağından, fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
– Yarışma “Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül ve sergileme aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.
– Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile adı duyurulur ve kural ihlali yapan kişinin ihlalin yapıldığı yıl ile takip eden bir sonraki yıl içerisindeki 1 (bir) yıllık sürede TFSF onaylı yarışmalara katılması kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.
– Hakkında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
– Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Gölcük Belediyesi’nin www.golcuk.bel.tr ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği’nin www.gfsd.org.tr internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
– Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Gölcük Belediyesi ve GFSD tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir. Bu nedenle, gerek duyulduğu takdirde; Gölcük Belediyesi ve GFSD ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
– Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Gölcük Belediyesi ve GFSD’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Gölcük Belediyesi ve GFSD’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Gölcük Belediyesi ve GFSD ile eser sahibinin olacaktır.
– Gölcük Belediyesi ve GFSD bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Gölcük Belediyesi ve GFSD’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
– Gölcük Belediyesi ve GFSD uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 100 (yüz) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Gölcük Belediyesi ve GFSD katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
– Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
– Fotoğraf dosyaları, Gölcük Belediyesi ve GFSD’nin www.golcuk.bel.tr ve www.gfsd.org.tr
web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
– Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’tan az olmayacak ve 4 Mb’ı da aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
– Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oerly veya erily gibi)..
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Kategori A: “Düğün Geleneği” için Sayısal (Dijital) > DA; Kategori B: “Gölcük’te yaşam” için Sayısal (Dijital) > DB).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _).
– Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2015’te çektiği “düğün” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: “TRomeryDA1_2015_dugun”, 2015’te çektiği “Kıyıda Yaşam” adlı 1 no’lu fotoğrafi için TRomeryDB1_kiyida_yasam” …
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda [email protected] adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Gölcük Belediyesi ve GFSD sorumlu olmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 06 Mayıs 2015
Son Katılım Tarihi : 01 Kasım 2015 saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 06 Kasım 2015
Sonuç Bildirimi : 09 Kasım 2015
Ödül Töreni ve Sergi : 20 Kasım 2015

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Kategori A – Somut Olmayan Kültürel Mirasımızın alt başlığı ve konusu; “Düğün Geleneği”
A. Beyhan ÖZDEMİR
Ali ÖZ
Cengiz KARLIOVA
Şakir SATIR
Yusuf ASLAN
Kategori B – “Gölcük’te Yaşam
Altuğ ŞENEL
Berna YILDIRIM
Fahri YILMAZ
i. Hakkı TİMUÇİN
Levent DEĞİRMENCİ
Zafer KANPARA
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Cengizhan GÜNESEN

ÖDÜLLER:
A Kategori (Düğün Geleneği)
Birincilik : 4.000.- TL
İkincilik : 3.000.- TL
Üçüncülük : 2.000.- TL
Mansiyon (3 adet) : 500.- TL
Sergileme (En fazla 24 eser) : 100.- TL
B Kategori (Gölcük’te Yaşam)
Birincilik : 3.000.- TL
İkincilik : 2.000 TL
Üçüncülük : 1.000.- TL
Mansiyon (3 adet) : 500.- TL
Sergileme (En fazla 24 eser) : 100.- TL

YARIŞMA SEKRETERYASI
Erman SUAN +90 549 735 2654 [email protected]
Uyuşmazlıkların çözümünde Gölcük Belediyesi, GFSD ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/055 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin