GÖLCÜK 4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

GÖLCÜK BELEDİYESİ VE GFSD 
                             (GÖLCÜK FOTOĞRAF ve SİNEMA SANATI DERNEĞİ) 
                                         4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 
                                                                    

Yarışmanın Konusu; 

Yarışma;   “Somut   Olmayan   Kültürel   Miras”   ve              “Gölcük’te   Bir   Nefes”   olmak   üzere   2   kategoride  düzenlenmiştir. 

Kategori A; Somut Olmayan Kültürel miras, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel  miraslarının  bir  parçası  olarak  tanımladıkları  uygulamalar,  temsiller,  anlatımlar,  bilgiler,  beceriler  ve  bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir.  

Kategori B; Gölcük merkez olmak üzere; çevresindeki Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, İhsaniye, Hisareyn  ve Yazlık Belde Belediyelerinin birleşmesi ile oluşan yeni sınırlar içindeki Gölcük ve bağlı köylerinde çekilen  kareler. 

Yarışma Şartnamesi; 

1- Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Gölcük Belediyesi Yönetim Kadrosu ile GFSD Yönetim Kurulu ve  birinci  dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severler katılabilir. 

2- Yarışmaya gönderilecek fotoğraf baskılarının kısa kenarı 20 cm’den küçük uzun kenarı 45 cm’den büyük  olmamalı,   paspartusuz,   çerçevesiz   ve   kenarlarında   boşluk   bırakılmamalıdır.   Fotoğraflar   renkli   veya siyahbeyaz gönderilebilir. Bir yarışmacı her kategoriye en fazla 5’er (beş) fotoğrafla katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz. 

    a) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını      kabul,  beyan  ve  taahhüt  eder.  Ödül  alan  katılımcılardan  bu  beyan  ve  kabulleri  dışında  hareket  ettiği  anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,  unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

    b) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin  olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 

    c)  Yarışmaya  gönderdiği  fotoğraf  üzerinde,  yapıt  kendisine  ait  olmadığı  halde  kendisininmiş  gibi  göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan yarışmacıların   eserleri   değerlendirilmeye   alınmaz.   Ödül   almış   fotoğrafların   katılımının   kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla yarışmaya katılan kişilerin yarışmaya katılımları TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. 

    e)  Haklarında  yukarıda  açıklanan  gerekçelerle  verilmiş  kısıtlılık  kararı  devam  eden  katılımcılar  bu  yarışmaya katılamazlar. 

3- Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür.  

4-  Fotoğrafların  Ulaştırılması;  Baskılar  ile  CD  veya  DVD’ler posta  veya  kargo  sırasında  zarar  görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma sekreteryasının adresine gönderilecektir. Gölcük Belediyesi ve GFSD, posta veya   kargo   sırasında   oluşabilecek   hasarlardan,   kayıplardan   ve/veya   gecikmelerden   dolayı   sorumlu  tutulamaz. E-posta ile gönderilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

    a)  Fotoğrafların  İşaretlenmesi;  Fotoğrafların  arka  sağ  alt  kenarına  silinmeyecek  şekilde  6  rakam  veya   harften oluşan bir rumuz ve sıra numarası katılım formu ile aynı olmalıdır. (Örn. 65A32B-1) yazılacaktır. 
    Sergi  ve  katalog  için  gönderilen  fotoğrafların  kayıt  ölçüleri,  uzun  kenarı  45  cm  olarak,  12  sıkıştırma kalitesinde,  300  dpi,  olacak  şekilde  CD  ve  DVD  kaydedilip  üzerine  rumuz  yazılacaktır.  İki  kategoriye gönderilen fotoğraflar aynı CD/DVD içine ayrı klasörlerde kayıt edilebilir. Klasörlere kategori (A veya B) harfleri yazılmalıdır. 

    b) Fotoğrafların zarflanması: Katılım Formu doldurulup imzalandıktan sonra, fotoğrafların kaydedildiği  CD/DVD  ile  birlikte  Fotoğraflar  bir  zarfa  konmalı,  zarfın  ağzı  yapıştırılarak  üzerine  yalnızca  RUMUZ yazılmalıdır. 

5-  Ödül  alan  ve  satın  alınan  fotoğraflar  Gölcük  Belediyesi  ve  GFSD  tarafından  arşivlenecektir.  Gölcük  Belediyesi  ve  GFSD,  bu  yapıtları  tanıtım  amaçlı  olarak  kendi  yayınlarında  (her  türlü  medya)  ve  internet  sitesi  gibi  benzeri  dijital  ortamlarda  fotoğrafçının  ismini  açık  olarak  belirtmek  kaydı  ile  kullanabilecek, bunun  için  ayrıca  telif  hakkı  ödemeyecektir.  Kullanım  hakkı  yarışmayı  düzenleyen  kurumlar  ve  fotoğraf sahibinin  olacaktır.  Fotoğrafların  Gölcük  Belediyesi  ve  GFSD  dışında  üçüncü  şahıslarca,  izinsiz  kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir. Ödül alan fotoğraflar  TFSF  (Türkiye  Fotoğraf  Sanatı  Federasyonu)  yayımı  olan  Almanak  2013’da  yer  alacaktır. 
Yarışmaya  katılan  herkese  katılım  sertifikası,  sergi  davetiyesi  ve  ödül  töreni  ardından  yarışma  albümü  gönderilecektir. 

6- Katılımcılar, katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılmalıdır; imzasız form ile gönderilen fotoğraflar  yarışmaya  alınmayacaktır.  Yarışmaya  katılan  fotoğrafçılar  imzaladıkları  formla,  bu  şartnamede  belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

7-  Jüri  Toplantısı:  Jüri  en  az  3  üyesinin  bir  araya  gelmesiyle  toplanır;  değerlendirme  sonrasında  bir  değerlendirme tutanağı hazırlar.  

8- Yarışma sonrasında ve sergileme sırasında şartnameye uymayan yapıtların tespiti halinde derecesi ve  ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır. Yapılacak itirazlar düzenleme kurulu ve TFSF’ ye yazılı ve eş zamanlı olarak yapılmalıdır. 

9-   Yarışma      sonuçları     Gölcük     Belediyesi     (www.golcuk.bel.tr),         GFSD     (www.gfsd.org.tr)        ve    TFSF  (www.tfsf.org.tr) internet sitelerinde ayrı ayrı duyurulacaktır. 

10- Yarışma, TFSF 2012/33 numarasıyla onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır. 

11-  Fotoğrafların  geri  gönderilmesi;  Yarışmaya  gönderilen  Fotoğraflar  30  Eylül  2012  tarihine  kadar  iade  edilecektir. CD/DVD’ler geri iade edilmeyecektir. 

Yarışma bitiminden sonra en geç 1 Kasım 2012 tarihinde TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. 

Yarışma Takvimi; 

Yarışmaya Son Katılım Tarihi                : 20 Haziran 2012 

Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi            : 22 Haziran 2012 

Sonuçların Açıklanması                      : 25 Haziran 2012 

Ödül Töreni ve Sergileme                    : 29 Haziran 2012 

Ödül Töreni ve Sergileme Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde 29 Haziran Cuma günü  saat  19.00  da  yapılacaktır.  Sergi  ayrıca  Gölcük  Belediyesi  Değirmendere  Fındık  ve  Kültür-Sanat  Festivali  kapsamında da Değirmendere Çınarlık Meydanında ger  ekleştirilecektir. 

Seçici Kurul; 

Kurul  onursal  başkanı,  Gölcük  Belediye  Başkanı  Mehmet  ELLİBEŞ’tir.  Seçici  Kurul,  aşağıdaki  isimlerden  oluşur: 

1- Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU / AFIAP- Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü –         Bölüm Başkanı 
2- Erhan MUTLUGÜN / Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Arş. Görevlisi 

3- M. Çağatay GÖKTAN / Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Arş. Görevlisi 

4-  Ali Fuat ALTIN / AFIAP / Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Arş. Görevlisi 

5- Yük. Müh. Dilek PERÇİN / Gölcük Belediyesi Uluslararası Projeler Koordinatörü 

6- Hadi ARSLAN / GFSD Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı 

Ödüller: 
Kategori A: Somut Olmayan Kültürel Miras 

Başarı Ödülü (5 Adet) 1500.- TL 
Satın Alma  (En fazla 25 adet)  100.- TL 

Kategori B: Gölcük’te bir nefes 

Başarı Ödülü (3 adet)  1500.- TL 
Satın alma (En fazla 25 adet)  100.- TL 

NOT: Ödül ve satın almalar, ödül töreni ve sergi günü imza karşılığı elden nakit olarak Gölcük Belediyesi 
tarafından ödenecektir.  

 

Yarışma Sekreteryası (Gönderim Adresi): 

Şule Şüheda Işık 

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi 
41650 Gölcük/Kocaeli 
Tel: (0262) 412 00 17

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin