Gökmenlerin Mimarıyla Mavi Bilyeden Uzaya Merkür eTwinning Projesi

https://youtu.be/abmfYxM4Uh0

c883996ee opt

Projemizin amacı yapacağımız etkinliklerle yaparak-yaşayarak ve gözlem yaparak keşfetmelerine olanak sağlayıp astronomi, uzay bilimleri, havacılık alanlarında öğrencilerin ilgisini arttırmak; bu alana ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vermek ve gökmenlerin yetişmesine vesile olmaktır. The aim of our project is to increase the interest of students in the fields of astronomy, space sciences and aviation by enabling them to explore by doing, living and observing with the activities we will do; to inspire new generation researchers who are interested in this field and to be instrumental in raising astronot.