Goethe Yeşile Dönüyor Değişim Biziz!

sürdürülebilirlik
sürdürülebilir gelişme

Dünyanın her yerinde yaşayan genç insanlar sürdürülebilir gelişme için belirlenen 17 hedefe ulaşmak için faaliyete geçmiştir. Sürdürülebilirliğe ilişkin tanımlanan bu 17 hedefin ne olduğunu biliyor musun? Bu 17 hedefin gerçekleştirilmesi için biz Türkiye’de ne gibi zorluklarla karşı karşıyayız? 17 hedefle ilgili bilgi al ve Türkiye’de -hatta en iyisi hemen kendi yaşadığın yerde- bu hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilebilecek fikir, proje ya da çözümlerini tarafımıza ilet.

16 ila 28 yaşlarındaysan ve Türkiye’de Almanca öğreniyorsan (A2/B1); iklimin korunması ilgini çekiyorsa veya hatta bu konuda faaliyetlere katılıyorsan, o zaman bu yarışmaya katıl ve Türkiye’de sürdürülebilir bir gelişme için bu 17 hedefe ulaşmamızı sağlayabilecek özgürce fikirler üret, proje ve çözümler geliştir. Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak (azami 3 kişi) katılabilirsin.

GOETHE ENSTİTÜSÜ ‚Goethe Yeşile Dönüyor – Değişim Biziz!‘ (2020) YARIŞMASI İÇİN KATILIM KOŞULLARI 

 

Madde 1. Genel Hususlar

  • “Goethe Yeşile Dönüyor – Değişim Biziz!“ (2020) yarışmasına katılım aşağıdaki koşullara tabiidir. Katılımcılar, yarışmaya katılarak Madde 1 ve devamında belirtilen katılım koşullarını bağlayıcı olarak kabul ettiklerini onaylamaktadır.
  • Goethe Enstitüsü yarışmayı kendi websitesinde düzenlemektedir.
  • Katılım, yalnızca internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilmektedir ve katılımcılar için ücretsizdir (katılımcının internet kullanım maliyetleri hariç).

 

Madde 2. Katılım Koşulları

2.1 Katılımcı, katılımıyla bu koşulları açıkça kabul etmektedir.

  • Yarışma, tüm 15 ila 25 yaş arasındaki gerçek kişilerin katılımına açıktır. Katılımcılar, metin ile gönderilen fotoğrafların zamansal, mekansal ve içeriksel bir kısıtlama olmadan yayınlanmalarını ve dağıtılmalarını onaylamaktadır. Bu, özellikle internette yayın için geçerlidir.
  • Katılım konusu eserler, 09.2020 tarihinde saat 00:00’dan başlayarak 10.10.2020 tarihinde saat 23:59’a kadar (Avrupa/İstanbul saat dilimi) kadar yüklenebilir.
  • Yarışmaya katılım, Türkiye Goethe Enstitüsü’nün websitesine bir PDF dosyası yüklenerek gerçekleşir.

 

 

Madde 3. İçerik ve Teknik Koşullar

3.1 Organizatör, yarışma temasına uymayan ahlaksız, yasadışı, cezai yaptırım gerektiren veya sorumluluk oluşturan fotoğrafları veya videoları yarışmadan çıkartma hakkını saklı tutar.

3.2 Fotoğraf çekimi için cep telefonları, tabletler veya fotoğraf makineleri gibi fotoğraf çekme özelliği olan tüm cihazlar kullanılabilir.

3.3 Gönderilecek dosya, katılımcının Türkiye’de sürdürülebilir gelişim hedeflerinin hayata geçirilmesi için sunduğu fikrini yaratıcı bir biçimde Almanca olarak kaleme aldığı 100 ila 150 kelime uzunluğunda bir metin içermelidir. Bu koşulları karşılamayan dosyalar yarışmaya kabul edilmez.

3.4 Dosya PDF formatında gönderilmelidir.

 

Madde 4. Ödüller

4.1 Kazananları Goethe Enstitüsü jürisi seçecektir. Kazananlar, en geç 20 Eylül 2020 tarihinde çevrimiçi katılım formunda belirttikleri e-posta adresi üzerinden bilgilendirilecektir. Kazananlar ayrıca, Türkiye’deki Goethe Enstitüsü sosyal medya kanallarında da yayınlanacaktır. Seçilmeyen katılımcılara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4.2 Tüm katılımcılar arasından en iyi üç fikir seçilecek ve aşağıdaki ödüller verilecektir:

 

  1. Bisiklet (2000 TL değerinde)
  2. Türkiye’de Goethe Enstitüsü’nden Almanca çevrimiçi grup kursu (64DS; 1350 TL değerinde)
  3. 500 TL değerinde medya paketi

 

4.3 Seçilen katılımcı, e-posta adresine yapılan bildirimi müteakip 10 gün içerisinde (30 Eylül 2020 ve öncesinde) yanıt vermezse, ödül hakkını kaybedecek ve hak sıradaki bir sonraki katılımcıya geçecektir.

 

Madde 5. Sorumluluk

Organizatör, organizatörün veya çalışanlarının kasıtlı veya ağır ihmalkar davranışlarından kaynaklanmadığı sürece, katılımcı tarafından iletilen verilerin kaybı veya eksikliğinden sorumlu değildir. Aynı durum iletimdeki teknik hatalar ve/veya yetkisiz erişim nedeniyle üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek veri ifşaları için de geçerlidir.

 

Madde 6. Telif Hakkı ve Kişisel Haklar

6.1 Kazandıkları bildirilen kişiler, organizatöre yarışmaya katılım için gönderdikleri fotoğraf ve fikirlerin tüm bilinen ve bilinmeyen kullanım türleri için mekansal ve zamansal sınırlama olmaksızın telif hakkı kullanımını devretmektedirler.

 

6.2 Katılımcı, kendisi tarafından gönderilen fotoğrafların ve fikirlerin telif hakları gibi haklarının, diğer fikri mülkiyet haklarının ve kişisel hakların üçüncü kişilere ait olmadığını ve bunları serbestçe kullanabileceğini taahhüt eder. Organizatör, bahsi geçen taahhüdün doğru olmaması durumunda üçüncü kişilere karşı bir sorumluluk taşımaz.

 

6.3 Organizatör, katılımcılar tarafından gönderilen fotoğrafları kullanma hakkına sahiptir, ancak bunları kullanma zorunluluğu yoktur. Organizatör, her türlü kullanımda katılımcıları ismen belirtecektir.

 

Madde 7. Yarışmadan Men Edilme

7.1 Goethe Enstitüsü Der. çalışanları ve akrabaları yarışmaya katılamazlar.

7.2 (i) Yanlış kişisel veriler bildiren, (ii) yasadışı içerik sunan ya da katılım koşullarını ihlal eden içerikler gönderen ya da (iii) bu katılım koşullarına uymayan (iv) yarışma için oluşturulmuş elektronik ekipmanları manipüle eden ya da farklı şekilde kötüye kullanan kişiler yarışmadan men edilecektir.

 

Madde 8. Yarışmanın Erkenden Sonlandırılması

8.1 Goethe Enstitüsü, yarışmanın yapılmasını ve işlevini garanti etmemektedir. Yarışma, Goethe Enstitüsü’nün katılımcılara karşı herhangi bir yükümlülüğü oluşmadan, dış kaynaklı koşullar ve kısıtlamalar sonucunda sona erdirilebilir. Bunlara organizasyonel veya teknik sorunlar (örneğin bilgisayar sistemindeki virüsler, donanım ve/veya yazılımdaki manipülasyon veya hatalar) dahildir.

8.2 Goethe Enstitüsü, önceden bildirimde bulunmaksızın ve sebep göstermeksizin yarışmayı her zaman erken iptal etme hakkına sahiptir.

 

Madde 9. Veri Gizliliği

9.1 Goethe Enstitüsü yasal verilerin koruma düzenlemelerine uyacaktır. Katılımcılar, yarışmanın yürütülmesi için gerekli ve amacına uygun olduğu takdirde yarışmanın yürütülmesi için sağladıkları verilerinin Goethe Enstitüsü tarafından depolanmasını, işlenmesini ve iletilmesini kabul ederler.

9.2 Veriler farklı amaçlar için üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Katılımcılar, her zaman Goethe Enstitüsü’nün hangi verileri sakladığını sorma hakkına sahiptir. Katılımcılar, her zaman depolama için verdikleri onaylarını iptal edebilir ve bununla birlikte yarışmaya katılımdan geri çekilebilirler.

 

Madde 10. Son Hükümler

10.1 Kazanan seçimi ve sonuçlarına ilişkin hukuk yolu açık değildir.

10.2 Yarışmanın yürütülmesi ve yarışmaya katılan kişilerin yasal ilişkileri, katılımcının yarışmaya katıldığı yerden bağımsız olarak, yalnızca Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu hukuki tercih, ancak tüketicinin genel ikameti olan ülkenin zorunlu tüketiciyi koruma düzenlemelerine uygun olması durumunda geçerlidir.

10.3 Bu katılım koşullarının münferit hükümleri geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, geriye kalan koşulların geçerliliği bundan etkilenmez.

10.4 Bu katılım koşulları Almanca ve Türkçe dilinde mevcuttur. İki dil sürümü arasında çelişki olması durumunda, Almanca sürümü esastır.