Göç ve Göçmen Temalı Resim Yarışması

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
MUYU GÖÇ VE GÖÇMEN KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Göç; dini, ekonomik, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Göçmen ise bir ülkeden başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla göç eden kişidir.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafya eski tarihlerden beri önemli göç rotaları üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu konum gereği Türkiye, istisnai olarak hem göç alan hem göç veren hem de göçmenler için transit bir güzergâh olarak kullanılan “çok boyutlu bir göç ülkesi” dir. Günümüzde sadece ticaret, seyahat, öğrenim vb. geçici sebeplerle değil, yerleşmek, eğitim, iş ve sağlık amacıyla da çok sayıda yabancı Türkiye’ye gelmektedir.

1.YARIŞMANIN AMACI
Göç konusunun çocukların gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmek ve çocukların “Göç ve Göçmen” temasıyla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmak yarışmanın temel amaçlarındandır.

2.YARIŞMANIN KONUSU
“Göç ve Göçmen” temalı resim yarışmasının konusunu göç etmek ve yabancı bir ülkede göçmen olmak oluşturur. Ayrıca çocukların gözünden göçün ne anlama geldiğini görebilmektir.
3.HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Afad Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Yarışma; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.
4.KATILIM ŞARTLARI
Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
Çocuklar birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
35x50cm beyaz resim kağıdı kullanılacaktır.
Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur.(Serbest teknik)
Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak, zarf içinde yıpranmadan gönderilecektir.
Zarfın üzerinde “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Muyu Resim Yarışması” ibaresi yer alacaktır.
Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
Eserlerin arkasına sağ üst köşesine: İli, ilçesi, eser sahibinin adı soyadı ve cinsiyeti, okulun adı, sınıfı, adresi ve telefon numaraları yazılacaktır.
Uygun görülen eserler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen yerlerde sergilenecektir.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

5.YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmalar, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME

Aşama No           Yarışma Süreci  Tarih

1             Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması            12.10.2015
2             Öğrencilerin Eserlerini Okullarına Son Teslim Tarihi         23.11.2015
3             Eserlerin Okullarda Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine  Son  Teslim Tarihi     27.11.2015
4             Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince  Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek  İl Milli Eğitim Müdürlüklerine Son  Teslim Tarihi           08.12.2015
5             Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince  Kurulacak Komisyonlarca Değerlendirilerek,  Göç  İdaresi Genel Müdürlüğüne Göndermek Üzere Postaya Vereceği Son Tarih   14.12.2015
6             Jüri Değerlendirmesi     23.12.2015
7             Sonuçların Duyurulması               04.01.2016
8             Ödül Töreni        15.01.2016

6.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ‘MUYU RESİM YARIŞMASI’

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No : 4 Demetevler/Yenimahalle/ ANKARA
Telefon: 0312 422 0853
0312 422 0856
0312 422 0500

Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.uyumcocuk.gov.tr /
www.goc.gov.tr

7.ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 10 eser belirlenecek (5 ilkokul, 5 ortaokul kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir. Kazanan kişilerin hepsine birer tablet bilgisayar, boyama seti ve MUYU seti armağan edilecektir. Ayrıca, toplamda 10 kişiye (5 ilkokul, 5 ortaokul kategorisinde) mansiyon ödülü olarak bisiklet hediye edilecektir. Ödül töreninin ayrıntıları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından daha sonra ilan edilecektir.

8.YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş sayılırlar. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

9.TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ
0312 422 0853 İbn-i Sina YILDIZ (Kreatif Danışman)
0312 422 0856 Arzu ÇALIŞKAN (Uzman Gelişim Psikoloğu)

3 YORUMLAR