GÖÇ KONULU ŞİİR YARIŞMASI

 

V. ULUSLARARASI ÖDÜLLÜ GELENEKSEL ŞİİR YARIŞMASI 2012 ŞARTNAMESİ
Konu: “GÖÇ” 
Yeryüzündeki tüm canlılar hangi ortamda yaşarlarsa yaşasınlar sürekli hareket halindedirler.
Bu hareketlilik; canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için kısa ve uzun dönemde gerekli koşulları bulma, oluşturma, iyileştirme çabalarının gereği ve sonucudur.
Göçler yeryüzü coğrafyasını çeşitli yönlerden etkiler. Siyasi, askeri, ekonomik, ekolojik, etnografik…
Göçler farklı kültür ve uygarlıkları buluşturur. Savaşlara neden olur, dostluklar, düşmanlıklar oluşturur.
Göç olgusu; korku, umut, özlem, hüzün yüklüdür.
Geri dönüşü tetikleyen ise ya “özlem”dir, ya da “umudun tükenişi”…
Bilindiği gibi insanoğlu, geçmişten bu yana etkilenimlerini sanat yolu dışa vurmuş ve kalıcı hale getirmiştir.
Göçün getirdiği etkilenme ve değişimlerin tuvalde, objektifte ya da şiirde ifade edildiği eserlerinizi bekliyoruz.
 
Koşullar 
• 15 yaş ve üzeri amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
• Seçici Kurul Üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Şiirler, iki A4 sayfasını geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve 1 satır aralığında bilgisayarda yazılarak, beş kopya olarak ve CD kaydı ile birlikte teslim edilecektir.
• Şiir metninin üzerine ad, soyad yazılmayacak sadece rumuz yazılacaktır.
• Yarışmacılar; kullandıkları rumuzu, fotoğraflı özgeçmişlerini, adres, e-posta ve telefon bilgilerini içeren bir belgeyi üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları kapalı zarf içinde Derneğe teslim edilecektir.
• Yarışmaya katılım için şiir başına 10 TL organizasyon gideri alınacaktır. Organizasyon gideri Çorlu Kültür ve Sanat Derneği’nin Yapı ve Kredi Bankası Çorlu Şubesi (105)  62261956 numaralı hesabına ( IBAN:  TR71 0006 7010 0000 0062 2619 56 ) yatırılacaktır. Paranın yatırıldığına dair belge, başvuru zarfına konulmalıdır.
• Aynı yarışmacıya ait birden fazla şiirin dereceye girmesi halinde en üst dereceyi alan şiir ödüllendirilir.
• Yarışmada derece alan şiirler; yazarın ismi belirtilerek ÇKSD tarafından kitap haline getirilebilir, tanıtım amaçlı olarak takvim, ajanda, ilan, afiş ve broşürlerde kullanılabilir. Şiir sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemez.
• Seçici Kurul Üyelerinden birisi değerlendirme toplantısına katılamadığı durumda Dernek Yönetim Kurulu önceden belirlediği üyelerini sırasıyla atar.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda, Dernek Yönetim Kurulu ve Seçici Kurul’un ortak kararı geçerlidir.
• Şiirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Teslim Süresi
Şiirler, 03 Mart 2012 Cumartesi tarihine kadar posta veya kargo ile ya da
01 Mart 2012 Perşembe -02 Mart 2012 Cuma, 03 Mart Cumartesi 2012 tarihlerinde, 12.00-17.00 saatleri arasında aşağıdaki adrese elden teslim edilmelidir.

Çorlu Kültür ve Sanat Derneği
Su Deposu Altı 1. Sokak No.12 Bahçelievler 
Çorlu – Tekirdağ
Tel: 0532 442 39 18

İletişim
Şartname ve yarışma ile ilgili konularda yarışma koordinatörü Özgür Umut’tan       
(0543 403 97 65)  bilgi alınabilecektir.

Yarışma Sonuçları
Yarışma sonuçları 12 Nisan 2012 tarihinde medyada ve www.corlukultursanat.org adresinde duyurulacaktır

Seçici Kurul 
Şennur ÇARIKÇI  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Şafak Güneş GÖKDUMAN Yazar, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Orhan KURTULDU  İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
Haluk ÖNER   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Özgür UMUT   Eğitimci, Edebiyat Öğretmeni

Değerlendirme
Kriterleri 
Yarışmaya başvuran şiirler, Seçici Kurul tarafından belirlenen aşağıdaki kriterlere göre 100 üzerinden puanlama yolu ile değerlendirilecektir.
1)Özgünlük
2)Sanatsal değeri
3)Çağdaş toplum değerlerine uygunluk 
4)Konuya uygunluk
5)Türkçe’nin kullanımı ve zenginliği
 

Ödüller
Birinci Ödül   500 TL
İkinci Ödül   300 TL
Üçüncü Ödül    200 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü  1 Adet
Mansiyonlar   3 Adet
Dereceye giren, mansiyona ve özel ödül almaya değer bulunan yarışmacılara ayrıca plaket verilecektir