Göç ve Empati Konulu Resim Yarışması

Resim Yarışması
Resim Yarışması

Göç ve Empati Konulu Resim Yarışması

UYGULAYICI KURUM
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON/PAYDAŞLAR
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ VE BTSO KAMİL
TOLON BİLİM VE SANAT MERKEZİ

BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ VE BTSO KAMİL TOLON BİLİM VE SANAT
MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNDEN
REYHANİ AKAN KÜRATÖRLÜĞÜNDE İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE
ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK “GÖÇ VE EMPATİ” KONULU ULUSAL RESİM
YARIŞMASI

YARIŞMANIN TANIMI VE İÇERİĞİ
Kültürlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, insanların geçmiş
kültürleri arasında bağ kurmayı ve bu bağın sürdürülmesini amaçlamaktadır. Çünkü müzeler,
toplumların kültür/sanat hazinelerinden biridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte
yaşananların bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır.

Bu temel amaçlara ek olarak, müzelerin eğitim yönünü de ortaya çıkarmak amacıyla Bursa
Göç Tarihi müzesi ile BTSO Kamil Tolon Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi ortaklığında
geleneksel hale getirmeyi amaçladığı ödüllü, konusunu “GÖÇ VE EMPATİ” olarak
belirlediği resim yarışmasının birincisini düzenlemektedir.

Yarışma, Türkiye genelinde tüm devlet ve özel okulların katılımına açıktır.
Bu resim yarışması ile gençlerimizin göç kavramını nasıl tanımladıklarını
belirlemeyi, öğrencileri göç kavramı ve gerçeği konusunda düşündürmeyi ve bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu yarışma aracılığı ile sanata meraklı öğrencilerimizi bir araya getirip, öğrencilerimize sanat yoluyla gelişen iletişim becerileri kazandırmayı, sanat yapan öğrencilerimizi desteklemeyi, hayatın içindeki konulara farklı yaklaşımlar göstererek bakabilmeyi ve geleceğin özgür düşünen sanatçı adaylarını bir araya getirmeyi amaçlamıştır.

1. YARIŞMANIN AMAÇLARI
Bu yıl birincisi gerçekleştirilecek olan yarışmanın amacı göç konusunun çocukların
gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmek ve çocukların “Göç ve Empati”
temasıyla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmaktır.

Öğrencilerde müze bilinci oluşturmak ve müze ziyaretine teşvik etmek

2. YARIŞMANIN KONUSU
“Göç ve Empati” başlıklı resim yarışmasının konusunu göç etmek ve yabancı bir ülkede
göçmen olmak ya da kendi ülkesinde göçmen bir arkadaşının olması oluşturur. Türkiye’de
yaşayan çocukların göçmen çocuklara ve onların olası sorunlarına olan farkındalığını
artırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, çocukların çeşitli kültürler üzerine düşünmeye ve başka
çocukların yaşam öykülerini algılama ve onlarla empati kurabilme yeteneğini geliştirmeyi
hedeflemekteyiz.

3. HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki (Afad Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden göçmen misafirlerimiz
de dahil olmak üzere) resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul lise öğrencileri katılabilecektir.
Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4. KATILIM ŞARTLARI
a. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2017 Pazartesi
b. Konu: Göç ve Empati
c. Teknik: Serbest
d. Ebatlar: 35×50 cm
e. Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
f. Eserlerde paspartu veya çerçeve kullanılmadan iki mukavva arasına konularak,
yıpranmadan elden veya posta aracılığı ile son başvuru tarihinden önce ulaştırılacaktır.
g. Zarfın üzerinde adres kısmından önce “ Bursa Göç Tarihi Müzesi Resim Yarışması”
ibaresi yer alacaktır.
h. Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
i. Eserlerin arkasına sağ üst köşesine: İli, ilçesi, eser sahibinin adı soyadı ve cinsiyeti,
okulun adı, sınıfı, adresi ve telefon numaraları bölümleri bulunan ve şartname ekinde yer alan
form eksiksiz doldurulup yapıştırılacaktır. Form olmayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
j. Uygun görülen eserler Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen
yerlerde sergilenecektir.
k. Bursa Büyükşehir Belediyesi gönderilen eserleri basım ve yayın organlarında
kullanma hakkına sahiptir.
l. Çalışmalar paspartusuz ve çerçevesiz olarak teslim edilmelidir.
m. Konu, malzeme ve boyut açısından şartlara uymayan ve üzerinde yazı, simge veya işaret bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
n. Eserler 20 Kasım 2017 son başvuru tarihinden önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa
Göç Tarihi Müzesine elden veya posta aracılığı ile ulaştırılabilir.
o. Posta aracılığıyla gönderilen eserler son teslim tarihinde ulaşmış olmalıdır. Posta kaynaklı
gönderimlerde karşılaşılacak problemler ve yaşanabilecek gecikmelerden belediyemiz
sorumlu olmayacaktır.

5. YARIŞMA ŞARTNAMESİ
a. Yarışmaya Türkiye genelinde öğrenim görmekte olan tüm ilkokul, ortaokul, lise, güzel
sanatlar liseleri ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
b. Değerlendirme 3 kategoride yapılacak olup ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi
aralarında yarışacaktır.
c. Yarışmaya bireysel başvuru kabul edilmeyecektir. Her okul en fazla 3 eserle
yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya katılacak çalışmalar 2016-2017 eğitim öğretim yılına ait ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
d. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2017 olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan öğrenciler 25.11.2017 tarihinde
www.bursa.bel.tr www.bursabilsem.meb.k12.tr ve www.bursagocmuzesi.com adreslerinden
ilan edilecektir.
f. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve eserleri, sergilenmeye değer bulunan öğrencilerin
teşekkür belgeleri 19 Aralık 2017 tarihte düzenlenecek ergi açılışı ve ödül töreninde
verilecektir.
g. ödül törenine Ödül almak için katılacak olan öğrencilerin Bursa’da tam pansiyon
konaklama ücretleri ve ulaşım bedelleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanacaktır.
h-Yarışmaya başvurmuş tüm öğrenciler yarışma şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

6. YARIŞMA JURİSİ
Aziz ELBAS
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı
Ahmet ERDÖNMEZ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Danışmanı
İlhan ÖZER
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Yöneticisi, Ressam
Reyhani AKAN
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni, Küratör
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı ve Dekanı
Öğr. Gör. Gülser AKTAN
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Böl. Öğretim Görevlisi

7. ÖDÜLLER

İlkokul Kategorisi:
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Mansiyon : 500 TL

Ortaokul Kategorisi:
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Mansiyon : 500 TL

Lise Kategorisi:
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Mansiyon : 500 TL


8. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmalar, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ VE DEĞERLENDİRME
Aşama No Yarışma Süreci Tarih
1 Yarışma Duyurusunun Yapılması ve Yarışmanın Başlaması 05.10.2017
2 Öğrencilerin Eserlerini Okullarına Son Teslim Tarihi 15.11.2017
3 Eserlerin Okullarda Değerlendirilerek, Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi’ne Göndermek Üzere Postaya
Vereceği Son Tarih 20.11.2017
4 Jüri Değerlendirmesi 23.11.2017
5 Sonuçların Duyurulması 25.11.2017
6 Ödül Töreni 19.12.2017

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eserlerin Teslim edileceği Adres Bilgileri:
‘GÖÇ VE EMPATİ’

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Doğu Girişi (Tekstil Sanayi Müzesi Üst Katı) 2.
Kat Osmangazi/BURSA

*Eserlerin arkasına ekteki yarışma formunu doldurup yapıştırmayı unutmayınız.
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği ve Yarışma Şartnamesine ulaşılacak web
adresleri:

Bursa Büyükşehir Belediyesi www.bursa.bel.tr
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi www.bursabilsem.meb.k12.tr
Bursa Büyükşehir Belediyesi Göç Tarihi Müzesi www.bursagocmuzesi.com
Yarışma İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kurum Kişi Bilgileri:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü :
-0224 716 37 37
Bursa Büyükşehir Belediyesi Göç Tarihi Müzesi Şaban DUMAN :
-0224 716 37 19 saban.duman@bursa.bel.tr
BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi Reyhani AKAN :
-0224 216 05 11 reyhaniakan@gmail.com

10. ÖDÜL TÖRENİ VE ÖDÜLLER
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 12 eser belirlenecek (4 ilkokul, 4 ortaokul, 4 Lise
kategorisinden) ve kazananlar listesi ilan edilecektir. Kazanan kişilerin 7. Bölümde belirtilen
hediyeler armağan edilecektir. Ödül töreninin ayrıntıları Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından daha sonra ilan edilecektir.

11. ULAŞIM KONAKLAMA
İl dışından dereceye girecek öğrenciler ile birlikte gelecek en fazla 2 kişiye (toplamda 3 kişi)
ulaşım, 2 günlük konaklama ve yemek giderleri Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanacaktır.
Ödül Töreni yapılacağı gün ise dereceye giren ve dereceye giremeyen öğrenci ve ebeveynleri
ile birlikte tarihi Bursa turu yapılacaktır. Dereceye giremeyen öğrenciler ile velileri Bursa turu
için az 3 gün önceden isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

12. YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul edilmiş
sayılırlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri
afiş, broşür ve kitap halinde yayınlayabilecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yarışma
hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMA DÜZENLEME KOMİTESİ
Reyhani AKAN Küratör, Sanat Eğitmeni
Muhterem ÇEVİK Müzeler Şube Müdürü

Yarışma Formu için tıklayın

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × 2 =