Göbeklitepe Temalı 14.Uluslararası Robot Yarışması

Ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık
oluşturulması, ortaokul ve dengi okullar, ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerinin eğitimleri
sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen,
girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin
tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçları ile Bakanlığımızca Uluslararası
MEB Robot Yarışması düzenlenmektedir. Mesleki eğitimi tanıtma ve mesleki eğitime
yönlendirme kapsamında bu yıl ki yarışmada ortaokul ve dengi okullarda eğitim gören
öğrenciler yarışmaya katılabileceklerdir.

Uluslararası MEB Robot Yarışması 2007 yılından itibaren her yıl düzenli olarak
yapılmaktadır. Bu yıl 14 üncüsü Şanlıurfa GAP Arena Kapalı Spor Salonu ve Yerleşkesinde
14-18 Haziran 2021 tarihlerinde; Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi
İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, TasarlaÇalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye),
Temalı ve Serbest Proje olmak üzere 12 (oniki) kategoride gerçekleştirilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde düzenlenecek olan 14 üncü
Uluslararası MEB Robot Yarışmasının teması “Göbeklitepe”, sloganı ise “Ahican Tarihin
Sıfır Noktasında” olarak belirlenmiştir.

Yarışma başvuruları, 15 Şubat 2021 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında
http://robot.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve yarışmadan beklenen azami
faydanın sağlanması için Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce;

1. Yarışma ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek için Organizasyon Yürütme Kurulu,

2. Yarışma kategorilerinin dokümanlarını hazırlamak, bilişim ve organizasyon hizmetlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, yarışmanın yapılacağı İldeki görevlilere yapacakları işlerde ve
yarışmanın kurallara uygun bir şekilde yürütülmesinde rehberlik etmek, yarışma sürecinde
serbest proje kategorisi hariç diğer tüm kategorilerde itirazları inceleyip kesin karara bağlamak
üzere teknik danışman öğretmenlerden oluşan Teknik Danışman Ekibi,

3. Yarışma pistlerinin kurallara uygunluğunu kontrol etmek, yarışma sürecinde serbest proje
yarışma kategorisi ile ilgili itirazları inceleyip oy çokluğu ile kesin karara bağlamak ve serbest proje
yarışma kategorisini derecelendirmek üzere TÜBİTAK tarafından belirlenen üniversitelerin ilgili
alanlarındaki öğretim üyelerinden oluşan Jüri Heyeti,

4. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul/kurumlarda görev yapan ilgili
alan öğretmen ve öğrencileri ile üniversite öğrencilerinden oluşan Çalışma Ekipleri,

5. Yarışmaların, uygulama kılavuzu ve ekinde yer alan yarışma kategori kurallarına uygun
olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla robotların teknik kontrollerini yapmak ve yarışma
kategorilerindeki müsabakaları yönetmek üzere üniversitelerin robot kulübü/topluluğu üyelerinden
veya Robot yarışmalarında hakemlik yapmış kişilerden Hakem Heyeti oluşturulacaktır.
Yarışmada hakem olarak görevlendirilenlerin, Organizasyon Yürütme Kurulu tarafından
belirlenmiş olan hakem kıyafetlerini saha içerisinde yarışma süresince giymeleri gerekmektedir.

6. Yarışma bilgi sistemine (http://robot.meb.gov.tr) giriş yapan Organizasyon Yürütme
Kurulu, Teknik Danışmanlar, Jüri Üyeleri, Çalışma Ekipleri, Hakemler, yarışmacı öğretmen ve
öğrenciler üye olarak adlandırılır.

Yarışmanın duyurusu; Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü,
Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Şanlıurfa Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü), Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
tarafından yapılacaktır.