Global İşletme Araştırmaları Kongresi 2015

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri,

Işık Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Global İşletme Araştırmaları Kongresi (GİAK)” 4-5 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Yönetim bilimleri konularının tamamını kapsayacak olan bu Kongrede; işletme, yönetim, organizasyon, muhasebe, denetim, finansman, pazarlama, stratejik yönetim, insan kaynakları, sağlık yönetimi, yönetim bilişim sistemleri gibi alt alanlarda yapılmış tüm teorik ve ampirik çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir. Arzu eden katılımcılar, bildilerini video konferans yoluyla sunma imkanına sahiptir. Kongrenin 1. gününde, güncel konuları kapsayan, işadamı, sanayici ve bürokratların konuşmacı olarak katılacağı paneller düzenlenecek; Kongrenin 2. gününde ise bildiri sunumları ve akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu konularda atölye çalışmaları yer alacaktır.

Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, İstanbul’da gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Suat Teker
Kongre Başkanı, GİAK-2015

Kongre Konuları
Pazarlama
Organizasyon
Stratejik Yönetim
Sağlık Yönetimi
Girişimcilik
Dış Ticaret ve Lojistik
Ekonomi
Finans
Muhasebe ve Denetim
Yönetim Bilişim Sistemleri

İletişim Bilgileri
Bize ulaşın – giak2015@isikun.edu.tr