Global High Schools-Zayed Sustainability Prize Ödüllü Proje Yarışması

Global High Schools-Zayed Sustainability Prize Ödüllü Proje Yarışması

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğinin; 17 Nisan 2018-09 Ağustos 2018 tarihleri arasında, mevcut ve gelecek nesiller arasında sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek olan Global High Schools-Zayed Sustainability Prize başlıklı “Ödüllü Proje Yarışması”nm Türkiye geneli resmî/özel tüm 11-19 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik yarışma.

Proje Tanıtım Bilgileri

Proje ödülü, beş ayrı kategoride verilecektir: Sağlık, gıda, enerji, su ve liseler olmak üzere bu alanlardaki kuramların ve hedef kitle okulların etki, yenilik ve ilham verici başarılarını kutluyor.

NOT: Girişinizi bugün gönderin ve sürdürülebilir bir gelecek için olanakları genişleten büyüyen bir inovasyon topluluğuna katılın.

HAKKIMIZDA 2008 Dünya Gelecek Enerji Zirvesinde, HH Genel Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dabi’nin Prensi Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı, babasına bir övgü olan Zayed Future Enerji Ödülü’nün lansmanım açıkladı. Dünyayı değiştirebilecek çözümleri ve teknolojileri tanıyarak, Abu Dhabi’de Masdar tarafından yönetilen Zayed Future Enerji Ödülü, başarıları yenilenebilir enerji çözümlerinin çoğalmasını hızlandırmış öncü ve vizyonerleri ödüllendirdi. Geçtiğimiz on yılda, Ödül, 66 şampiyonun 307 milyondan fazla insanın hayatını olumlu etkilediğini gördü.

Sonraki Bölüm: Nisan 2018’de: Ödül, çoklu sürdürülebilirlik sektörlerinde daha fazla etkiyi etkilemek amacıyla odak noktasını uyarladı. Bu gelişmeyi yansıtmak için Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü’nü yeniden adlandırdı. Ödül, beş ayrı ödül kategorisine ayrılmıştır: Sağlık, Gıda, Enerji, Su ve Liseler.

Kaynak: Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği.

VİZYON

-Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları tanımak için önde gelen uluslararası ödül olmak. MİSYON

-Toplumda veya küresel düzeyde dönüştürücü etki sağlayan sürdürülebilirlik çözümlerini teşvik etmek, desteklemek ve ödüllendirmek.

-Yeni nesil sürdürülebilirlik inovatörleri ve liderlerini tanımak için bir platform sağlamak. -Mevcut ve gelecek nesiller arasında sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini teşvik eden bir topluluğu teşvik etmek.

ÖDÜL FONU

Ödül fonu aşağıdaki dökümlere göre kategoriler arasında dağıtılmaktadır:

Sağlık – 600.000 ABD Doları (Altı yüz bin dolar)

Gıda – 600.000 ABD Doları (Altı yüz bin dolar)

Enerji – 600.000 ABD Doları (Altı yüz bin dolar)

Su – 600.000 ABD Doları (Altı yüz bin dolar)

Liseler – 600.000 ABD Doları – Toplam değer (Altı yüz bin dolar) 6 farklı bölgede 6 Küresel Lise arasında bölünmüş, her biri 100.000 ABD Doları (Yüz bin dolar) Amerika

Avrupa ve Orta Asya Sahra Çölü Afrika Doğu Asya ve Pasifik Güney Asya

MENA

Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, üç temel kriterlerimiz: İnovasyon, Etki ve İlham ile değerlendirilen seçkin girişimleri gösteren organizasyonlara ve liselere verilir.

SAĞLIK

Gönderim Kuralları

Bu ödül, yenilikçi, etkili ve ilham verici çözümler gösterebilen kuruluşları tanır. İnsanları uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişmelerini sağlayarak güçlendirirsiniz. Kuruluşunuz, anne ve yenidoğan sağlığını iyileştirmek, salgın ve tehlikeli kimyasallardan salgın hastalık ve hastalıklarla mücadele etmek ve temel ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişim sağlamak konusunda aktiftir.

Çözümünüzü daha da yaygınlaştırmak ve etkinizi arttırmak ve başkalarına bu teknolojiyi ya da çözümü geliştirerek başkalarına ilham vermek için ilham vermek için net bir vizyona ve uzun vadeli bir plana sahipsiniz. Belki de organizasyonunuz ilk günlerinde, ancak hem kısa hem de uzun vadeli gelecek için net bir vizyonla uygulanabilir.

Bu ödülü almaya hak kazanmak için, küçük veya orta ölçekli bir işletme, bir sosyal girişim, bir sivil toplum örgütü (STK), kar amacı gütmeyen bir kuruluş (NPO) veya benzer bir kuruluş (daha az gelirle) olmalısınız.

Değerlendirme kriterleri

Yenilik -% 30

Yenilik kriteri kuruluşların şunları yapmasını gerektirecek:

 • Çözümlerinin rakiplerine kıyasla benzersiz ve ayırt edici özelliklere sahip olduğunu kanıtlayın
 • Zeminde gösterilerek olgunluk seviyesi
 • Halihazırda ‘statükoyu’ değiştirecek ve yıkıcı veya dönüştürücü değişim yoluyla daha önce dikkate alınmamış fırsatları harekete geçirme potansiyeline sahip olduklarını göstermiş bulunmak.

Etki -% 50

Etki kriteri, kurumun sağlıkla ilgili girişimlerde önemli ve somut sonuçlar ortaya koyup sunmadığını test etmek için tasarlanmıştır. Organizasyonların çözümlerinin halkların yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermeleri beklenecektir. Doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alınır. Organizasyonların iyi yönetişime, yetenekli insanlara, operasyonel olarak etkili, fınansal açıdan istikrarlı ve zorlukların üstesinden gelmeye dayanıklı olduklarını göstermeleri gerekecektir.

İlham -% 20

İlham kriterleri, örgütün uzun vadeli bir vizyona sahip olup olmadığını ve gelecek 10-15 yıl boyunca sonuçları ve etkiyi ölçeklendirdiğini test etmek için tasarlanmıştır. Amaç, kuruluşların hedeflerinin ölçeğini ve bunların temel meseleleri üzerindeki olumlu etkileri nasıl artırabileceklerini ve insanların yaşamlarını daha da geliştirmeye devam etmelerini sağlamaktır.

Organizasyonlar, diğer faydaları çoğaltmak, sürdürmek ve katalize etmek için başkalarına ilham verebildiklerini göstermelidir.

BAŞVURU LİNKİ: https://zavedsustainabilitvm-ize.com/en/prize-cateuories/healtli/

GIDA

Gönderim Kuralları

Bu ödül, yenilikçi, etkili ve ilham verici çözümler gösterebilen kuruluşları tanır. İnsanları güvenli ve uygun fiyatlı yiyeceklere erişmelerini sağlayarak güçlendirirsiniz. Kuruluşunuz, açlık ve yetersiz beslenmenin sona erdirilmesinde, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin sağlanmasında, tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tohum tipi ve hayvan populasyon çeşitliliğinin teşvik edilmesinde aktif rol almaktadır.

Çözümünüzü daha da yaygınlaştırmak ve etkinizi arttırmak ve başkalarına bu teknolojiyi ya da çözümü geliştirerek başkalarına ilham vermek için ilham vermek için net bir vizyona ve uzun vadeli bir plana sahipsiniz. Belki de organizasyonunuz ilk günlerinde, ancak hem kısa hem de uzun vadeli gelecek için net bir vizyonla uygulanabilir ve desteklendiğini görmek isteriz.

Bu ödülü almaya hak kazanmak için, küçük veya orta ölçekli bir işletme, bir sosyal girişim, bir sivil toplum örgütü (STK), kar amacı gütmeyen bir kuruluş (NPO) veya benzer bir kuruluş (daha az gelirle) olmalısınız.

Değerlendirme kriterleri

Yenilik -% 30

Yenilik kriteri kuruluşların şunları yapmasını gerektirecek:

 • Çözümlerinin rakiplerine kıyasla benzersiz ve ayırt edici özelliklere sahip olduğunu kanıtlayın
 • Zeminde gösterilerek olgunluk seviyesi
 • Halihazırda ‘statükoyu’ değiştirecek ve yıkıcı veya dönüştürücü değişim yoluyla daha önce dikkate alınmamış fırsatları harekete geçirme potansiyeline sahip olduklarını göstermiş bulunmak.

Etki -% 50

Etki kriteri, kuruluşun gıdayla ilgili girişimlerde önemli ve somut sonuçlar ortaya koyup sunmadığını test etmek için tasarlanmıştır. Organizasyonların çözümlerinin halkların yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermeleri beklenecektir. Doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alınır. Organizasyonların iyi yönetişime, yetenekli insanlara, operasyonel olarak etkili, fınansal açıdan istikrarlı ve zorlukların üstesinden gelmeye dayanıklı olduklarını göstermeleri gerekecektir.

İlham -% 20

İlham kriterleri, örgütün uzun vadeli bir vizyona sahip olup olmadığını ve gelecek 10-15 yıl boyunca sonuçları ve etkiyi ölçeklendirdiğini test etmek için tasarlanmıştır. Amaç, kuruluşların hedeflerinin ölçeğini ve bunların temel meseleleri üzerindeki olumlu etkileri nasıl artırabileceklerini ve insanların yaşamlarını daha da geliştirmeye devam etmelerini sağlamaktır.

Organizasyonlar, diğer faydaları çoğaltmak, sürdürmek ve katalize etmek için başkalarına ilham verebildiklerini göstermelidir.

BAŞVURU LİNKİ: https://zavedsustainabilitvprize.com/en/prize-categories/food/

ENERJİ

Gönderim Kuralları

Bu ödül, yenilikçi, etkili ve ilham verici çözümler gösterebilen kuruluşları tanır. Enerji ve enerji verimliliği çözümlerine erişim sağlayarak insanları güçlendirirsiniz.

Ayrıca, çözümünüzü daha da yaygınlaştırmak ve etkinizi arttırmak için net bir vizyona ve uzun vadeli bir plana sahip olacaksınız ve bu teknolojiyi ya da çözümü geliştirerek başkalarına ilham vermeleri için ilham vereceksiniz. Belki de organizasyonunuz ilk günlerinde, ancak hem kısa hem de uzun vadeli gelecek için net bir vizyonla uygulanabilir ve desteklendiğini görmek isteriz.

Bu ödülü almaya hak kazanmak için, küçük veya orta ölçekli bir işletme, bir sosyal girişim, bir sivil toplum örgütü (STK), kar amacı gütmeyen bir kuruluş (NPO) veya benzer bir kuruluş (daha az gelirle) olmalısınız.

Değerlendirme kriterleri

Yenilik -% 30

Yenilik kriteri kuruluşların şunları yapmasını gerektirecek:

 • Çözümlerinin rakiplerine kıyasla benzersiz ve ayırt edici özelliklere sahip olduğunu kanıtlayın
 • Zeminde gösterilerek olgunluk seviyesi – Halihazırda ‘statükoyu’ değiştirmek için karakteristikler göstermiş ve daha önce yıkıcı veya dönüştürücü değişim yoluyla değerlendirilmeyen fırsatları harekete geçirme potansiyeline sahiptir.

Etki -% 50

Etki kriteri, kurumun enerji ile ilgili girişimlerde önemli ve somut sonuçlar ortaya koyup sunmadığını test etmek için tasarlanmıştır. Organizasyonların çözümlerinin halkların yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermeleri beklenecektir. Doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alınır. Organizasyonların iyi yönetişime, yetenekli insanlara, operasyonel olarak etkili, fınansal açıdan istikrarlı ve zorlukların üstesinden gelmeye dayanıklı olduklarını göstermeleri gerekecektir.

İlham -% 20

İlham kriterleri, örgütün uzun vadeli bir vizyona sahip olup olmadığını ve ödül paralarını dağıtmak için güvenilir bir plana sahip olup olmadığını ve gelecek 10-15 yıl boyunca sonuçları ve etkiyi ölçeklendirdiğini test etmek için tasarlanmıştır. Amaç, kuruluşların hedeflerinin ölçeğini ve bunların temel meseleleri üzerindeki olumlu etkileri nasıl artırabileceklerini ve insanların yaşamlarını daha da geliştirmeye devam etmelerini sağlamaktır.

Organizasyonlar, diğer faydaları çoğaltmak, sürdürmek ve katalize etmek için başkalarına ilham verebildiklerini göstermelidir.

BAŞVURU LİNKİ: https://zavedsustainabilitvprizexom/en/prize-categories/energy/

SU

Gönderim Kuralları

Bu ödül, yenilikçi, etkili ve ilham verici çözümler gösterebilen kuruluşları tanır. Güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna erişim sağlayarak insanları güçlendirirsiniz. Kuruluşunuz, su kalitesi, sanitasyon. su kullanım verimliliği, suyla ilgili ekosistemlerin korunması ve toplum katılımının iyileştirilmesinde aktiftir.

Çözümünüzü daha da yaygınlaştırmak ve etkinizi arttırmak ve başkalarına bu teknolojiyi ya da çözümü geliştirerek başkalarına ilham vermek için ilham vermek için net bir vizyona ve uzun vadeli bir plana sahipsiniz. Belki de organizasyonunuz ilk günlerinde, ancak hem kısa hem de uzun vadeli gelecek için net bir vizyonla uygulanabilir ve desteklendiğini görmek isteriz.

Bu ödülü almaya hak kazanmak için, küçük veya orta ölçekli bir işletme, bir sosyal girişim, bir sivil toplum örgütü (STK), kar amacı gütmeyen bir kuruluş (NPO) veya benzer bir kuruluş (daha az gelirle) olmalısınız.

Değerlendirme kriterleri

Yenilik -% 30

Yenilik kriteri kuruluşların şunları yapmasını gerektirecek:

 • Çözümlerinin rakiplerine kıyasla benzersiz ve ayırt edici özelliklere sahip olduğunu kanıtlayın
 • Zeminde gösterilerek olgunluk seviyesi
 • Halihazırda ‘statükoyu’ değiştirecek ve yıkıcı veya dönüştürücü değişim yoluyla daha önce dikkate alınmamış fırsatları harekete geçirme potansiyeline sahip olduklarını göstermiş bulunmak.

Etki -% 50

Etki kriteri, kuruluşun suyla ilgili girişimlerde önemli ve somut sonuçlar ortaya koyup sunmadığını test etmek için tasarlanmıştır. Organizasyonların çözümlerinin halkların yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermeleri beklenecektir. Doğrudan ve dolaylı etkiler dikkate alınır. Organizasyonların iyi yönetişime, yetenekli insanlara, operasyonel olarak etkili, fmansal açıdan istikrarlı ve zorlukların üstesinden gelmeye dayanıklı olduklarını göstermeleri gerekecektir.

İlham -% 20

İlham kriterleri, örgütün uzun vadeli bir vizyona sahip olup olmadığını ve gelecek 10-15 yıl boyunca sonuçları ve etkiyi ölçeklendirdiğini test etmek için tasarlanmıştır. Amaç, kuruluşların hedeflerinin ölçeğini ve bunların temel meseleleri üzerindeki olumlu etkileri nasıl artırabileceklerini ve insanların yaşamlarını daha da geliştirmeye devam etmelerini sağlamaktır.

Organizasyonlar, diğer faydaları çoğaltmak, sürdürmek ve katalize etmek için başkalarına ilham verebildiklerini göstermelidir.

BAŞVURU LİNKİ: https://zavedsustainabilitvprize.com/en/prize-categoriesAvater/

LİSELER İÇİN

Küresel Liseler kategorisi için okullardan okullarında sürdürülebilirlik önlemlerini uygulamak için finansman değeriendirmeleri için teklif sunmalarını istiyoruz. Bu önlemler, teknolojilerin uygulanmasından müfredatın dahil edilmesine kadar değişebilir. Küresel Liseler ödülü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gençler arasında yeniliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Lise öğrencilerine 9. ve üstü sınıfları hedefleyen eğitim kurumlarma açıktır.

Liseler kategorisinin yanı sıra, Zayed Sürdürülebilirlik Ödiilü’nün kazananları halihazırda var olan yenilikleri ve etkileri göstermelidir. * Tescil için sicil kaydı şarttır.

Kılavuzlar ve bu şartlar ve koşullar Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü’nü (bundan böyle “Ödül” olarak anılacaktır) yönetecek olan kuralların temelini oluşturur.

Bu ödül, altı coğrafik bölgeden lise öğrencilerine verilecek ve kaliteli eğitime kapsayıcı ve adil erişimin sağlanması için etki, yenilik ve ilham gösterecektir. Okullar, sürdürülebilir enerji, su, gıda ve sağlık alanlarında somut sonuçlarla 12-24 ay içinde uygulanabilecek projeleri önermelidir. Projelerin, kaliteli eğitime erişim dahil olmak üzere olumlu eğitim etkisi sağlamak için tasarlanması ve öğrencilere hedeflerine ulaşmak için önemli beceriler ve gelişmiş beceriler kazandırıldığmdan emin olmaları gerekmektedir. İdeal olarak, projeler yeni ve yenilikçi yaklaşımlar sergilemeli ve başkaları için ilham verici olmalıdır. Altı bölgenin her birinde bir okul kazanacak:

Bu kategoride verilen ödül, geçmiş başarılar için verilmez, ancak kazanan okulların kendi başlarına sürdürülebilirlik projeleri geliştirmelerini sağlar.

Önerilen proje, aşağıdakilerle ilgili net, ölçülebilir eğitim faydaları ile sonuçlanmalıdır:

 • Kaliteli orta öğretime erişimin iyileştirilmesi
 • Cinsiyet eşitsizliğini ve eğitime eşit erişimi ortadan kaldırmak
 • Gençlere ve yetişkinlere okuryazarlık ve aritmetik kazandırma ve sürdürülebilir kalkınma için insana yakışır iş ve girişimcilik için bilgi, teknik ve mesleki beceriler kazandırma
 • Eğitim tesislerini kurmak ve yükseltmek vb.

Bu eğitim çıktıları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kullanan, temiz ve uygun fiyatlı su, sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sağlayan ve / veya kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi iyileştiren her türlü projenin uygulanmasıyla sağlanmalıdır. Özel projeler bir alanda (örneğin su) veya alanların bir kombinasyonu (örneğin, enerji, su, yiyecek) olabilir.

Kategori 11-19 yaş arası öğrencilerle tüm liselere açıktır. Uygulama okul ve yönetimi tarafından desteklenmelidir. Kazanan projeler, üç kriteri karşıladıklarını gösterecek: etki, yenilik, ilham, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Okulun birden fazla öğrenciye sahip olması gerekir (yani, bir yarıyıl okulu olamaz). Proje birkaç yıl boyunca okul topluluğuna fayda sağlamalıdır. Bir ya da iki yıl içinde inşa edilip operasyonel hale getirilebilmelidir. Okulları, projelerinin maliyeti karşılığında tedarikçilerinden teklif almasını ve bu tahminin uygulamalarına bir ek olarak dahil olmasını teşvik ediyoruz. Bu, projenin gerçekçi olduğundan emin olmanıza yardımcı olur ve projenin ne kadar tutacağı konusunda daha net bir fikir edinmemize yardımcı olur.

Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü’nü kazanabilecek bir projeniz olduğuna inanıyorsanız, bunu bilmek isteriz!

Eğitim – Değerlendirme Kriterleri

Yenilik -% 20

Yenilik kriteri iki yönü değerlendirmeyi amaçlamaktadır:

Öncelikle, önerilen projeniz eğitim yaklaşımında yaratıcı, yaratıcı ve yaratıcıdır – öğrenciler için eğitimsel faydaları en üst düzeye çıkarmayı hedefler (bu, öğrenci katılımı ve katılımı, yenilikçi öğretim ve öğrenme yöntemleri, teknoloji kullanımı veya diğer kaynaklar vb. Yoluyla olabilir).

İkinci olarak, proje önerileri daha fazla öğrencinin uygun maliyetli, kaliteli eğitime erişebilmelerini sağlamak için yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği uygulamaları, sürdürülebilir su çözümleri, sürdürülebilir gıda / tarım veya sağlık çözümlerini yenilikçi bir şekilde kullandıkları yerleri eklemelidir.

Etki -% 50

Etki kriteri iki açıdan ele alınmıştır:

 • Mevcut ve gelecekteki öğrencileriniz için oluşturacağınız olumlu eğitim etkisi – bu, eğitime daha fazla erişim, okuryazarlık, aritmetik veya istihdam edilebilirlik gibi belirli becerilerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden etkili araştırma projeleri veya eğitim altyapısının iyileştirilmesi gibi alanları içerebilir, tesisleri.
 • Maddi sürdürülebilirlik, projeniz / çözümünüzün üreteceği sonuçları – okulunuzda (ya da daha geniş toplumda) sürdürülebilir enerji, su, sağlık ve gıda açısından üretecektir.

İlham -% 30

İlham ölçütü, projelerin uzun vadede ne ölçüde sürdürülebileceğini değerlendirecek ve bir-iki yıllık proje teklifinin ötesinde öğrencilerin gelecek nesillere ilham verecek. Uzun vadeli doğa da, başvuranların daha geniş topluluklarında ve diğer okullarda daha fazla eylemi harekete geçirip geçiremedikleri ile ilgilidir. Son olarak, aynı zamanda öğrencilerin kariyerlerini sürdürmeleri için ilham almaları için bir potansiyel olup olmadığını da değerlendirecektir.

BAŞVURU                       LİNKİ:                         https://zavedsustainabilityprize.com/en/prize-

categories/global high school prize/

Her bir başvurunun Ödüle değerlendirilmesi, sağlam, üç aşamalı bir süreçten oluşur. Her kategori daha sonra üç temel kritere göre değerlendirilir: İnovasyon, Etki ve İlham.

Her bir kriterin ağırlıklandırılması kategoriye göre değişir.

İlk Aşama: Tanınan tüm uluslararası araştırma ve analiz danışmanlığı firması, alman tüm başvurularımıza gereken özeni gösterir. Danışmanlık daha sonra her bir girdinin başvuru standartlarını karşılamasını ve daha sonra girdileri Zaved Sürdürülebilirlik Ödülü için belirlenen kriterlere göre puanlamasını sağlar.

İkinci Aşama: Seçim Komitesi, sürecin son aşamasına – Jüriye – geçmek için kısa bir finalist listesi oluşturmak amacıyla girişleri değerlendirmek ve puanlamak için toplanır.

Final Aşaması: Jüri, şahsen her kategorideki girişleri kastetmek ve kazananı seçmek için toplanır. Son karar oy birliği ile alınmalıdır.

Topluluğunuzu ve küresel sürdürülebilirlik gündemini yeniden tanımlayabilecek bir düşünce ile bir kuruluş, KOBİ veya lise iseniz, lütfen girişlerinizi, Ana Sayfadaki “Gönder” simgesine tıklayarak gönderin.

Gönderme sürecini açıklayan video eğiticimizi izlemek için lütfen buraya tıklayın.

https://www.voutube.com/watch?v=Hqnv3Y6-Crw&feature=youtu.be

AŞAĞIDA YER ALAN SORULARINIZ İÇİN SİTEMİZİ İNCELEYİNİZ.

 1. Ödül kategorileri nelerdir?
 2. Kategori başına ödül fonu nedir?
 3. Zayed Sustainability Prize fonlaması nereden geliyor?
 4. Ödülün kriterleri nelerdir?
 5. Önceki kazananlar kimler?
 6. Kazananlar nasıl seçilir?
 7. Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü ne zaman gerçekleşir?
 8. Ödül töreni nerede yapılacaktır?
 9. Küresel Liseler Kategorisi diğer tüm kategorilerden nasıl farklıdır?
 10. Nasıl başvururum?
 11. Düşünmek için bir giriş sunmakla ilgilenmeli miyim, bununla ilgili herhangi bir katılım ücreti var mı?
 12. Gönderim Portalı dışında, Ödül için bir giriş sunabileceğim başka bir yol var mı (ör. E- posta, Posta)?
 13. Gönderme formlarını herhangi bir dilde tamamlayabilir miyim?
 14. Son teslim tarihi ne zaman?
 15. Son teslim tarihi uzatılabilir mi?
 16. Başvurumu daha sonraki bir tarihte geri gelip, başlattıktan sonra tamamlayabilir miyim?
 17. Başvurumu, son teslim tarihinden önce yapılmışsa “gönderdikten” sonra değiştirebilir miyim?
 18. Sunum aşamasını geçmese ve Seçim Komitesi incelemesine geçse bile, gönderim hakkında geri bildirim alacak mıyım?
 19. Ödül için her yıl tekrar başvurabilir miyim?
 20. Birden fazla kategoride başvuru yapabilir miyim?
 21. Başvuru formuna eşlik edecek bir ek olarak çevrimiçi portal üzerinden yüklenebilecek maksimum dosya boyutu nedir?
 22. Gönderimi tamamlamak için videolar ekleyebilir miyim?
 23. Gönderim Formunun ekleri bölümünde kabul ettiğiniz belirli video formadan var mı?
 24. Bir araştırma kuruluşu için en uygun kategori hangisidir?
 25. Gelişmekte olan bir teknolojide veya sürdürülebilirlikle ilgili hizmette uzmanlaşan yeni bir başlangıç için hangi kategori en uygunu olacak?
 26. Gönderimi e-posta ile tamamlayacak ek materyaller gönderebilir miyim?
 27. Gönderme formundaki yanıt kutuları grafik ve grafikleri kabul ediyor mu?
 28. Gönderme formlarının cevap kutularında köprüler çalışacak mı?
 29. Girişimde herhangi bir zorluk yaşarsam, kiminle iletişime geçmeliyim?
 30. Finansal bilgiler eklemem gerekir mi?
 31. Gönderimin alınmasından nasıl haberdar olacağım?
 32. Gönderimin bir kopyasını alacak mıyım?
 33. Listemdeysem haberdar olur muyum?
 34. Aynı galibi iki kez mi ödüllendiriyorsunuz?
 35. Durumumu kısa listeye eklenmiş bir aday olarak ilan edebilir miyim?
 36. Hakimler adayları değerlendirmelerinin bir parçası olarak ziyaret edecekler mi?
 37. Finalist olarak seçilirse, ödül törenine nasıl katılacağım?
 38. Kazanacağım parayı ne için kullanacağım?
 39. Kime başvurabilirim, herhangi bir sorunuz veya belirsizlik var mı?

Geçmiş değerlendirme komitemiz ve Jüri üyelerimizin bir listesini görmek için lütfen soldaki fıltreleme seçeneğini kullanın.

https://zaycdsustainabilityprize.com/en/ahimni/

DAHA ÖNCE KAZANANLARIN ÜRETTİKLERİNİ GÖRMEK İÇİN

https://zavedsustainabilitvprize.com/en/Meet-the-2018-Winners/?id=2489 17 Nisan 2018

Zayed Future Energy Ödülü olarak 10 yıllık başarıdan yola çıkan BAE’nin önde gelen sürdürülebilirlik Ödülü, stratejik bir yeniden odaklanma sürecine giriyor.

Zayed Future Energy Ödülü, bugün görevini yeniden düzenlemeye yönelik stratejik bir hareketin bir parçası olarak Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü olacak. Dünyanın dört bir yanında yenilenebilir enerji girişimlerini başarılı bir şekilde teşvik eden on yıl sonra, Ödül, sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarına daha geniş bir çözüm yelpazesini destekleyerek daha büyük insani etkileri etkilemeye odaklanacaktır.

“BM Sürdürülebilir Kalkınma Fledefleri ve BAE’nin gelişmekte olan ulusal gündemi ile daha yakın bir uyum içinde olacak şekilde, Ödül ileriye giderek yenilenebilir enerjinin ötesine uzanacak ve daha geniş bir sürdürülebilirlik ve insani gelişme girişimleri yelpazesinden projeler ve yenilikçi çözümler ödüllendirecektir. Buna ek olarak, Ödül, gençlik desteğini gençlik projelerini daha fazla sayıda dünya bölgesinden ödüllendirecek olan Küresel Liseler kategorisiyle genişletecektir. ”

Yenilenen misyonuna dayanarak, Ödül’ün şu anda arasından seçim yapabilecekleri beş farklı kategorisi var: Sağlık, Gıda, Enerji, Su ve Küresel Liseler. Bu sütunlar birbiriyle bağlantılıdır ve inovasyonlarm sürdürülebilir kalkınmada ilerleme sağlayacağı insanın hayatta kalması için gerekli olan temel ihtiyaçları temsil eder.

Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü Başkanı Dr. Lamya Fawwaz şunları söyledi: ‘‘Yeni kategoriler, en acil sürdürülebilirlik zorluklarını yansıtmak ve dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamları üzerindeki en büyük sosyo-ekonomik etkiyi sunmak için özenle seçilmiştir.”

“Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, bugünün gençliğini, ileriye yönelik düşünürler haline getirmeye ve onların içinde sürdürülebilir kalkınmanın değişimine aracılık etmenin yararına olmak için ilham vermeye çalışacak – her şeyden önce, bugünün gençleri yarının liderleri. Lamya, bunun ötesinde, mevcut inovasyonları tanımak ve daha fazla insana fayda sağlamak ve insanlığın bazı en büyük zorluklarını çözmeye yardımcı olmak için bizi daha fazla yaklaştırmak için onların erişimini arttırmak istiyoruz ”dedi. Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, tanınmış bir uluslararası araştırma ve analiz danışmanlığı tarafından yürütülen durum tespiti ile başlayan üç aşamalı bir değerlendirme sürecini görecektir. Bunu takiben, kısa listeye alman girdiler finalistleri belirlemek için bir Seçim Komitesi tarafından değerlendirmelerden geçecektir. Bu finalistlerden bir Jüri, kazananları altı dünya bölgesinden kazanan okullar da dahil olmak üzere beş kategoride seçecektir. Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü’nü kimin kazanacağı konusundaki görüşmeler, katılımcıların göstermesi gereken üç temel kritere aykırıdır: Etki: İnsanların yaşam kalitesi ile ilgili önemli ve somut sonuçlar İnovasyon: “Statükoyu” değiştirecek farklı özellikler ve yıkıcı olumlu etki ve dönüştürücü değişim yaratacak fırsatları harekete geçirme potansiyeli. İlham: Gelecek on yılda proje çıktılarını büyütme potansiyeli ve başkalarına ilham verme potansiyeli Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü’nün kazananı, 14 Ocak 2019’da, Abu Dlıabi Sürdürülebilirlik Haftası’nm açılışı sırasında düzenlenen ödül töreninde açıklanacak. Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü, 17 Nisan 2018’den günümüze gönderilen başvurulara açıktır ve 9 Ağustos 2018’de kapanacaktır. Daha fazla bilgi www.zayedsustainabilityprize.com adresinden edinilebilir.

DAHA ÖNCE ÖDÜL KAZANAN OKULLAR/ OKULLARDAN GELEN MEKTUPLAR https://zayedsustainabilityprize.com/en/media_centre/appreciation_from_high_schools

Colegio Franklin Delano Roosevelt Manhattan Comprehensive Night and Day School Queen Elizabeth II High School Urrbrae Agricultural High School Abaarso School of Science and Technology

Ayrıntılı bilgi için:

[email protected]

Gönderiminizdeki herhangi bir teknik destek için lütfen

[email protected] adresine başvurun.

Gönderme sürecini açıklayan video eğiticimizi izlemek için lütfen buraya tıklayın.

https://www.voutube.com/watch7vMiqnv3 Y6-Crw£feature=youtu,be

ÜYE OLMAK İÇİN

https://entrv.zavedsustainabilitvprize.com/register

E-POSTA ADRESİNİZ: ( danışman öğretmen- kişinin açık rızası olmak kaydıyla) ŞİFRE:

PROJE BAŞLIĞI * :

İSİM * :

SOYAD* :

ORGANİZASYON/OKUL *:

POZİSYON *:

ADRES * : (kurum adresi)

ŞEHİR / TOWN / SUBURB *:

DEVLET / BÖLGE:

POSTA KODU :

ÜLKE *:

TELEFON *: ( danışman öğretmen- kişinin açık rızası olmak kaydıyla)

Hesabınız oluşturulmadan önce doğrulanmalıdır. Hesabınızı doğrulamak için lütfen mail adresinize gelen linke onay verin.

Saygılarımla,

Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü

h tt p: // ww vv.Za v ed S us tai nabi 1 it y Pr ize. com enerji kategorisinde örnek form:

 1. Lütfen bize organizasyonunuz, ne tür bir iş yaptığınız ve bunun nasıl önemli olduğunu anlatınız.

0.2. Kuruluşunuzun yıllık geliri nedir?

0.3. Kuruluşunuzdaki çalışan sayısı nedir?

0.4. Lütfen kuruluşunuzun tipini seçiniz.

0.5. Lütfen kuruluşunuzun en aktif olduğu sektörleri belirtin.

0.6. Lütfen kuruluşunuzun en aktif olduğu etkinlikleri sağlayın.

0.7. Lütfen çözümünüzün genel kapsamını, ölçeğini ve faydalarını belirtin.

En fazla 200 kelime

0.8. Zayed Future Energy Ödülü’ne (ZFEP) daha önce başvurdunuz mu?

Lütfen çözümünüzün son 5 yılda insanların yaşamlarını nasıl iyileştirdiğini ayrmtılandırın?

En fazla 200 kelime

 • Lütfen son 5 yıldaki çözümünüz için aşağıdaki listeden odak alanlarını seçiniz.
 • Çözümünüz daha fazla insanın enerjiye erişmesini sağlıyor mu?
 • Son 5 yılda enerjiyi dağıtabldin mi?
 • Çözümünüz enerji verimliliğinde artışa neden oldu mu?
 • Lütfen hangi diğer enerji sorununu hedeflediğinizi ve sonuçları ve etkilerini özetlediğini açıklayın.

En fazla 200 kelime

 • Çözümünüz sera gazlarını (GHG) azaltarak iklim etkisini azalttı mı
 • Çözümünüz diğerlerinden destekleyici eylemleri nasıl katalize etti?

En fazla 100 kelime

 • Çözümünüzü yönetmekten kim sorumluydu? Lütfen hem kuruluşunuzdaki belirli bireylere hem de referans kurullarına, yönetim kurullarına, yönetim kurullarına veya diğer yönetim organlarına atıfta bulunun.

En fazla 100 kelime

 • Ekibinizdeki anahtar beceriler nelerdir?

En fazla 100 kelime

 • Son 5 yıl içinde şu anda başka grup veya kuruluşlarla çalıştınız mı veya çalıştınız mı? Hangisi?
 • Son 5 yılda aşağıdaki zorluklardan herhangi biriyle karşı karşıya kaldınız ve bunları nasıl aştınız?

Ekonomik

çevre

siyasi

Toplumsal

Teknolojik

 • Çözümünüz de dahil etme ve eşitliği geliştiriyor mu?

(Ör. Cinsiyet eşitliği, dezavantajlı topluluk üyelerinin dahil edilmesi veya güçlendirilmesi vb.)

 • Çözüm Maliyetinin hangi oranı yerel içeriktir?

(ülkenizden kaynaklı)

 • Bu yerel içerik yüzdesine ulaşmak için çözümün hangi yönleri yerelleştirildi? Önümüzdeki 10-15 yılda kuruluşunuzun uzun vadeli vizyonu nedir?

En fazla 200 kelime

 • Lütfen kuruluşunuzun uzun vadeli vizyonuna katkıda bulunmak için ödül parasını nasıl kullanacağınızı belirtin.

En fazla 100 kelime

 • Ödülünüzü kazandınız, tahmin edeceğiniz kişi sayısı ne kadardır? Lütfen ihtiyaç duyduğunuzda verebileceğiniz en yakın talimini belirtin.
 • Çözümünüzle, lütfen başkalarına nasıl ilham verdiğini açıklayın.

En fazla 100 kelime

 • Projeniz ölçeklendirilebilir mi?
 • Organizasyonunuzun uzun vadeli vizyonunu gerçekleştirmenin başlıca engelleri nelerdir?
 • Önümüzdeki 10-15 yıl içinde aşağıdaki insan gruplarından hangisini çözümünüzle etkilemeyi umuyorsunuz?

İşletme ve Sanayi Sivil toplum Çocuk ve Gençlik Çiftçiler

Vakıflar ve Hayırseverler Taban Organizasyonları Yerli halk

Yerel Yönetimler / Ulusal Hükümetler Medya

Ulusal Makamlar Y aşlılar

Politikacılar / Parlamenterler Engelli insanlar Uzmanları

Araştırma ve Akademik Sendikalar ve İşçiler KADIN

 • Yukarıda belirtilen başarılar dışında, organizasyonunuz ve yönetim ekibiniz sürdürülebilirlik konularında farkmdalık yaratmak için nasıl çalıştı?

Lütfen göndermenizi değerlendirmemizi sağlamak için henüz vermediğiniz diğer ilgili bilgileri sağlayın.

En fazla 200 kelime Ekleriniz:

Not: Lütfen eklerinizi ve dosya başına 7 MB’a kadar videolarınızı sınırlayın. PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, MP4, AVI, FLV, WMV, MOV bağlayabilirsiniz

Not: Videonuz 7mb’den büyükse, lütfen bağlantı verin.

Gönderiminizle ilgili bir video göndermeniz önerilir .Bu, son başvuru tarihine kadar (9 Ağustos 2018) isteğe bağlıdır. Ancak, gönderiminiz daha fazla değerlendirilmek üzere kısa listeye alınmışsa, bir video göndermek, değerlendirmenin zorunlu bir parçası olacaktır.

Giriş yapan videoların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

İngilizce seste en fazla 3 dakika olun (başka bir dil kullanılıyorsa, video net ve iyi çevrilmiş İngilizce altyazılı olmalıdır).

Çözümünüzün veya inisiyatifinizin insanların yaşamlarının kalitesi üzerinde nasıl olumlu bir etkisi olduğunu gösterin.

Uzun vadeli vizyonunuzu, etkisini artırmak ve ödül paranın bu başarıya nasıl katkıda bulunacağını göstererek ilham alm.

Lütfen aşağıdaki kutuya bir video linki ekleyin.

Önceki Zayed Sürdürülebilirlik Ödülü kazananları veya finalistleri ile temas kurdunuz mu?

 • Diğer finalistlerle veya kazananlarla çalışmak ister misiniz?
 • Çözümlerini desteklemek için Küresel Liseyle eşleşmek ister misiniz?
 • Şu anda BAE’de şu anda herhangi bir operasyonunuz var mı?
 • Gelecekteki bir proje için daha fazla Proje Varlık Yatırımını yükseltmek mi istiyorsunuz?

4.5.6. Başvurunuzun bu BAE ve uluslararası yatırımcılarla paylaşılmasıyla ilgili bu ayrıntılar için istekli misiniz?

4.5.7 Potansiyel yatırımcılarla tanışmak için BAE’ye gitmeye hazır mısınız?

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın:

Tel:+971 2 653 0005 Faks: +971 2 653 6002

Email: [email protected]

Kuzey Amerika: [email protected] Latin Amerika: [email protected] Asya: [email protected] Afrika: [email protected] Okyanusya: [email protected] Avrupa: [email protected] İspanya: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin