Global Cleantech Innovation Program (GCIP) – TÜRKİYE

Sürdürülebilir bir DÜNYA İÇİN gelişerek büyüyoruz! TEMİZ TEKNOLOJİ İŞ FİKİRLERİNİ arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz!

PROGRAM KATEGORİLERİ
• ENERJİ VERİMLİLİĞİ
• ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ
• SU VERİMLİLİĞİ
• YEŞİL BİNALAR
• YENİLENEBİLİR ENERJİ

BAŞVURULAR
21 Mart – 20 Mayıs 2016

Hedef Sürdürülebilir Bir Dünya…
Geleceğin dünyasında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve günümüzün sorunlarına kalıcı çözümler getirme
noktasında yenilikçi temiz teknolojilerin önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor.
Kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınmayı hedeeyen Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel
Çevre Fonu (GEF) ile birlikte Enerji ve Çevre ana temalarında bazı kategorilerde girişimci iş kirlerinin desteklenmesine
yönelik dünyanın en geniş ve en kapsamlı girişimcilik hızlandırma programını yürütüyor.
Küresel iş birliği arayışına cevap olarak doğan Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), temiz teknoloji alanlarında
faaliyet gösteren tüm girişimcileri geleceği şekillendirecek sürdürülebilir üretim gerçekleştirmeleri ve girişimlerini
hızlandırmaları yolunda kaynak sağlayarak destekliyor.
Bu kapsamda GCIP, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hede arasında yer alan “Sanayi,
İnovasyon ve Altyapı”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji” ve “İklim Eylemi” hedeerini de gerçekleştirecek altyapıyı sağlamaktadır.
GCIP, iş kirlerini oluştururken çevre ve enerji sorunlarına duyarlı olan, temiz teknolojiler geliştiren girişimcilere bireysel
fayda sağlarken sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı da öngörüyor.

Temiz Teknoloji Fikirlerinizle
Değişimi Başlatın!..

Temiz teknoloji alanlarında küresel sorunların çözümüne odaklanan yenilikçi girişimler, geleceğin küresel
ekonomisini ve iş pazarlarını şekillendirecek temiz bir geleceğin kapılarını açıyor.
Siz de yenilenebilir enerji üretimi ve verimliliği, atık yönetimi, su verimliliği, biyoçeşitlilik, yeni nesil ulaşım ve
akıllı yeşil binalar üzerinde düşünüyor, geleceği şekillendirecek sürdürülebilir teknoloji alanlarda kir ve
çözümler üretiyorsanız girişiminizi desteklemeye hazırız.

Orijinali Silikon Vadisi’nde geliştirilen GCIP’nin uluslararası ortağı olan The Cleantech Open, temiz teknoloji “start-up”ları için dünyanın en gelişmiş ve en kapsamlı girişim hızlandırma programıdır ve bugüne kadar Amerika’da 1000’den fazla şirket bu programdan faydalanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da söz konusu yerel girişimcilik ekosisteminin genişleyerek ulusal ve küresel ekonomiye katkıda bulunması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Programın Kapsamı ve Hedefi
• Girişimcilerin iş kurma süreçlerinin başlatılması,
• Temiz teknolojiler alanında çalışan KOBİ’lerin desteklenmesi,
• İşletmelerin kurumsal kapasitesine destek sağlanması,
• Girişiminizin tüketici, üretici, çekirdek fonlar, melek yatırımcılar ve risk sermayesi gibi paydaşlar ile buluşturulması,
• Girişiminizin sağlanacak teşvikler ile güçlendirilerek büyütülmesi,
• Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Başvuru Aşaması ve Değerlendirme Süreci
Başvurular TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde organize edilen panellerde akademisyen, iş dünyası temsilcisi, yatırımcı ve seri
girişimcilerden oluşan uzmanlar tarafından değerlendiriliyor, programa devam etmeye uygun bulunan projeler seçiliyor ve yarı
nalistler belirleniyor.

Başvurularınız 21 Mart – 20 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.turkey.cleantechopen.org portalı üzerinden alınıyor.
İlgili kategorilerde yeni bir kri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan
KOBİ niteliğindeki işletmelerin yanı sıra tüm girişimci, akademisyen ve araştırmacılar da katılabiliyor.
GCIP’ye başvuru için en az iki kişiden oluşan bir takım kurmanız ve girişimci takımınızdan en az birisinin Türk
vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterli.

Unutmayın ki, her girişimci programa tek bir kategoride ve sadece tek bir kir ile katılabilir, ancak takımın farklı üyeleri
diğer kategorilere de başvuru yapabilir.

Program Finali ve Ödüller
En başarılı girişimci seçilen Ulusal Birinci 50.000 TL, Ulusal İkinci olan ekip 25.000 TL ödülün yanı sıra temiz teknoloji
odaklı iş fikirlerini Silikon Vadisi’nde gerçekleşen Global Forum’da temsil etme fırsatını yakalıyor ve küresel yatırımcılar,
iş çevreleri, global mentorlar ile tanışarak küresel platformda diğer ülke birincileri ile yarışma olanağını elde ediyor.
Ayrıca kategoriden bağımsız olarak en iyi üçüncü ve dördüncü ekip, 25.000 TL değerinde ödül kazanırken, istedikleri takdirde kendi olanaklarıyla uluslararası girişimcilik arenası , Global Forum’da, Ulusal Birinci ve İkinci ile aynı şartlarda yarışma şansı yakalıyor.

TÜBİTAK – TEYDEB Tunus Caddesi No: 80 Kavaklıdere, 06100 Ankara
temiztektr@tubitak.gov.tr • T: 0312 426 2690