Girişimcilik’e Hazırlıkta İlk Adımlar

blog yazarı
Leyla Gerez

Girişimcilik’e Hazırlıkta İlk Adım: Ne yapabilirim?

Girişimcilik en genel ifadeyle kar amacı ile riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılımdır. Girişimci ise İlk kez ortaçağda kullanılan ‘entreprendere’ kökünden gelir. Anlamı ‘iş yapan’ demektir. Arapça kökenli teşebbüs kelimesinde ise deneme ve sonuç bilinmemesine rağmen, harekete geçmek anlamına gelir. Türk Dil Kurumu’nda ise bu kavram ‘üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse’ olarak tanımlanır. Aşağıda tanınmış girişimcilerin ‘girişimcilik nedir?’ sorusuna 17 farklı yanıtları verilmiştir.

17 Tanımda Girişimcilik
“Eski kuralları çağdaş yeniliklerle yorumlayan ve aksiyona geçiren beceri“ (Apple)
“Teknolojik gelişim yollarını önceden kestirip pozisyon almayı sağlayan kararlılık” (Apple)
“Fayda ve prestij odaklı tüm eylemlerin kesiştiği nokta“ (Microsoft)
“Rakiplerini tehdit eden, tedarikçileri hizaya getiren model güç” (Wal Mart)
“Bireyle yetinmeyen, siyaseti kamu yararı aksiyona yönlendiren beceri” (Pfizer)
“Geçmişi gelecekle birleştiren ve ‘şimdi’yi yaratan yetenek” (Google)
“Çalışan bireyi potansiyel CEO gibi yetiştiren anlayış” (Lucent)
“Tüketimi fırsat eksenli hale getiren öngörü” (Harvard Business School)
“Fikir üreten sıradışı yöntemleri takdis eden anlayış” (İkea)
“Tüketicinin gerçek beklentisini anlayan, bu süreci evrimleştirmeye odaklanmış faaliyet” (Sonny)
“Değişik fikirleri teşvik eden, yeniliği kalite merkezine konumlandıran görüş” (Sonny)
“Kurum içinde olumlu ‘en’leri yaratan gaye! ‘En iyi’, en yararlı’, ‘en kârlı’, ‘en değerli’, ‘en büyük’ gibi” (Sonny)
“Demografik eğilimlere değil, yaşam tarzına yön veren beceri” (Benetton)
“Toplumsal eğilimleri kolaylaştıran yetenek” (Amazon)
“Şirketlerin yeniden yapılandırılmasını sağlayan irade” (Samsung)
“Tüketiciyi yalın ihtiyaca değil, yaratılan ihtiyaca yönlendiren beceri” (Harley Davidson)
“Tüketicinin bilinçaltını analiz eden ve onu çözen ruhani anlayış” (PG)

Teorik olarak kavramın anlamları bu şekilde olsa da aslında Girişimcilik dediğimiz sistematiği olan bir meslektir ve bu sistemi kurmak da oturtmak da yürütmek de bu mesleği icra edecek olan saygıdeğer girişimciye aittir. Ancak bu mesleği merak edenler ve bu mesleğin içinde yer almak isteyenler ‘Bu iş için mevcut bilgim kısıtlı’, ‘Hiç tecrübem yok’ ya da ‘Yapmak istesem bile en fazla ne yapabilirim ki?’ gibi biraz klişe biraz da çekingen sözlerle bu mesleğe adım atamamaktadırlar. Ancak her ne kadar sistematiği olan bu mesleği kendileri inşa edeceklerse de ve bu nedenle bilgi ve tecrübe hatta belki de daha fazlasına ihtiyaç duyacak olsalar da, unutmasınlar ki, bu mesleğe adım atan ve başarılı ya da birçok kez başarısız olan yine de hala inatla devam eden girişimcilerin (ve girişimci adaylarının) de ilk zamanlarda onlardan pek de bir farkları yoktu. Hatta bazı girişimcilerin diploma, sermaye ve fikirleri bile yoktu. Tek istedikleri harekete geçmekti, belki de bu sayede biraz da olsa çevrelerindeki potansiyel girişimci ve liderleri harekete geçirmekti.

İşte, girişimcilikte esas nokta… Harekete geçmek! Girişimcilik kavramı ve ardından gelen bu meslek dalı belki de aklınıza gelebilecek bütün meslek dallarını içine alabilir ama kişi harekete geçmediği sürece, sadece teoriyle, bir ürünü yapmayla veya bir hizmet ortaya çıkarmayla kaldığı sürece kişinin girişimci olması pek de mümkün görünmemektedir. Peki, harekete geçmek için yapılabilecek ilk adımlardan biri nedir? Bu adımı atarken hangi özellikleri kazanırız? Hangi özellikleri kazanmalıyız?

Girişimci olmak isteyen biri öncelikle her şeye hazırlıklı olup tıpkı satranç oyuncuları gibi her adımı dikkatli ve sabırlı bir şekilde atmalı, olası bir sorunla karşılaştığında sorunun üstesinden gelebilecek inancı ve inatçı gücü kendinde bulmalıdır. Sen de bu özelliklere seni motive eden duygu ve düşünceleri de ekleyebilirsin.

Başarılı girişimcilerin ortak noktaları da bunlardır:
• Dikkatli,
• Sabırlı,
• İnançlı
• İnatçı olmak…

İkinci Adım: Kendimi Keşfetmek
İnsan içinde var olan olmayan her şeyi ancak keşfederek görüp anlayabilir ve duruma göre geleceğini şekillendirir. Girişimciliğin her aşamasında da bu vardır: Kendini keşfetmek… Kişiler kendilerini ne kadar fazla bilirlerse yani zamanında özelliklerini ne kadar çok keşfedebilmişlerse kendilerinde o kadar çok özgüven meydana gelir. Bu da ileride sorumluluk alabilme duygusunu ön plana çıkararak potansiyel girişimcilik ruhunu ortaya çıkarır. Yani ilk adımı kendini keşfederek atabilir ve kendini keşfetmede çevrende var olan aktivitelere, gönüllü yapılan organizasyonlara ve başka illerden ya da ülkelerden gelen katılım çağrılarına başvuru yapabilirsin. Böylece yukarıdaki biraz klişe biraz da çekingen sözlerden kendini uzaklaştırmış olur, çevrendeki kişilere de örnek bir rol model olabilirsin. Unutma, bilgi ve tecrübe de hatta diğer ihtiyaç duyacağın şeyler de tıpkı kendini keşfetmek gibi zamanla edinilecek kazanımlardır.

Eğer sen de kendini yeterince keşfeden ve keşfetmeye çalışan biriysen pekâlâ sorumluluk da alabilirsin. Aklında ‘Neler yapabilirim?’ sorusu varsa bir derneğin ya da bir sosyal sorumluluk projesinin içinde yer almaya çalış. Böylece projelerde yer aldıkça farklı deneyimler kazanır ve çözüm üretme mekanizmanı güçlendirerek ileride karşılaşacağın sorunlara çözümler üretmede daha pratik olabilirsin. Bu sadece projelerde değil, günlük hayatta da senin için kullanışlı ve faydalı olacaktır. Önce ‘kendi ilinde bu konularda neler yapılıyor?’, ‘onların yapmadığı ama senin yapmak istediğin şeyler var mı?’ sorularını araştırmakla işe başlayabilirsin. Bu konuda da üniversiteler ve Teknoloji Transfer Ofisleri sana seve seve yardımcı olurlar. Hem kendini keşfet hem de girişimci ruhunu ortaya çıkarabilmek adına ilk adımını at. Bakalım neler yapabiliyorsun ve neler yapamıyorsun? Yapmak istediğin ama bilgi ve deneyim açısından eksik olduğun noktalarda açıklarını kapatma konusunda azimli misin? Eğer cevabın ‘Evet’ ise neler yapabiliyorsun? Hadi, ilk adımını at ve içindeki girişken seni ortaya çıkart.

Kaynaklar:
Küçük İyilik Fikirleri Kitabı, Ahmet Şerif İzgören, Selin Alemdar, Rabia Kaya, Gökhan Okçu, Murat Ülke
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/7zO0A83894A/PreSera%20Yaz%20Kampı_Sunum.pdf
https://girisimcikafasi.com/girisimcilik-nedir-girisimci-kime-denir/
http://mugim.maltepe.edu.tr/girisimcilik-nedir

8 YORUMLAR

    • Kurulan bir işe girişim diyebilmemiz için o işin dahil olduğu alanda bulunan diğer işlerden farkının/farklarının olması gerekir. Bu farklılık her anlamda yapılabilir: Kalite, kapsam, bütçe gibi… Bir pilav girişimden sayılamayabilir çünkü girişimlerin ciddiyetle oluşturulması gerekir. Bir işin girişim olması için girişimde sadece yeniliğin ya da farklı özelliğin/özelliklerin olması yetmeyebilir. Örneğin bir girişimde çok farklı ya da yepyeni bir özellik olsa bile insanlar bu girişime ihtiyaç duymadıkları için tabiri caizse girişim başlamadan iflas edebilir. Kısacası girişimcilik çok yönlü düşünerek hareket etmeyi gerektirir.