Girişimcilik Konulu Hikâye Yarışması

İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği)ın; öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirmek, “girişimciliğin” öğrenciler arasında bilinirliğini arttırmak, genç girişimcilerin yetişmesini sağlamak, öğrencilerin girişimcilik ile ilgili duygu ve düşüncelerini hikâye yazma yoluyla ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek, öğrencilerin eserlerini güzel Türkçemizin özelliklerini kullanarak anlatmalarına imkân tanımak amacıyla istanbul ilindeki resmi-özel ortaöğretim okulu öğrencilerine yönelik “Girişimcilik” konulu hikâye yarışması düzenlemektedir.

Yarışma şartnamesi esaslarına göre hazırlanan ve uygun görülen eserlerin danışman öğretmen tarafından, 31 Aralık 2011 tarihine kadar şartnamede belirtilen iletişim adreslerine elden veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışma Şartnamesi